Zpět na Přehled VŘ

Prístrojové transformátory VVN

ID: / 27013

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie prístrojových transformátorov napätia, prúdu a kombinovaných prístrojových transformátorov VVN.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=617ff4cfff18fa96f9d5c39fa087d261&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 907 878 584
E-mail:

Tisknout