Zpět na Přehled VŘ

Rekonstrukce mísičů stabilizátu

ID: / 28257

Předmět a popis VŘ:
Cílem rekonstrukce je:
• výměna prvků pohonu hřídelí za nové, které budou v metrické soustavě – jedná se o:
- nové konce hřídelů na přední i zadní straně lopatkových hřídelí (celkem 4 ks na mísič)
- nové ložiskové domky s ložisky
- nová rozvodovka
• výměna systému utěsnění výstupů hřídelí ze skříně mísiče
• výměna horních otevíratelných krytů skříně mísičů za nové, včetně úpravy dosedacích ploch krytů tak, aby byla zajištěna dostatečná těsnost skříně před únikem čpavkových par do okolí mísiče.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon:
E-mail:

Tisknout