Zpět na Přehled VŘ

Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a – 20

ID: / 26916

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a - 20“ je provedení rekonstrukce stávajících tepelných rozvodů v trase Skupova 4a - 20 ve čtyřtrubkovém vedení uloženého ve stávajících betonových topných kanálech a částečně také ve volném vedení v tranzitech pod bytovými domy. Celková délka rekonstruované trasy tepelné sítě je 294 m. Na základě údajů o potřebě tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody byl proveden přepočet dimenzí, které zohledňují reálné potřeby tepla.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout