Zpět na Přehled VŘ

Servis a havarijné opravy klimatizačných zariadení v objektoch SSD, a.s. a SSE Holding, a.s.

ID: / 28086

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je vykonávanie pravidelných kontrol a prehliadok technického stavu klimatizačných jednotiek a vzduchotechnických zariadení vrátane vykonávania opráv a servisných zásahov v prípade havarijných porúch alebo na požiadanie objednávateľa, pravidelnú kontrolu úniku fluórovaných skleníkových plynov v týchto zariadeniach, vedenie prevádzkovej dokumentácie klimatizačných a technických zariadení v zmysle platnej legislatívy a technických noriem.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5df1b928454693fdae98d914c43252d0&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jana Kožová
Telefon: +421 918 606 136
E-mail:

Tisknout