Zpět na Přehled VŘ

Výměna chladící výplně CHV2

ID: / 27722

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Výměna chladící výplně CHV2“ je dílo spočívající ve výměně vestavby chladící věže č. 2 (dále jen CHV2) v teplárně Komořany, United Energy, a.s. V rámci předmětu plnění zakázky bude provedena demontáž a ekologické odstranění staré PVC vestavby CHV2, dodávka a montáž nové.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Tisknout