Obnovitelné zdroje

Německo

MIBRAG Neue Energie

Společnost MIBRAG Neue Energie uvedla v lokalitě dolu Schleenhain nedaleko města Groitzsch (SRN) v roce 2010 do provozu větrnou farmu „Am Geyersberg“ s celkovým instalovaným výkonem 6,9 MWe. Větrnou farmu tvoří celkem 3 větrné turbíny firmy Siemens. Celkové náklady projektu této větrné farmy dosáhly více než 9 milionů euro. MIBRAG Neue Energie usiluje o developement dalších větrných elektráren v oblasti povrchových dolů společnosti MIBRAG.

Více na www.mibrag.de

 

 

Velká Británie

Lynemouth Power

Elektrárna Lynemouth se dostala do popředí zájmu britského energetického trhu díky nedávno dokončenému projektu, který patří mezi nejambicióznější investice do obnovitelných zdrojů ve Velké Británii za poslední roky. Elektrárna prošla zásadní proměnou, během níž byla původní uhelná elektrárna transformována na zařízení pro výrobu elektrické energie výhradně z biomasy. Tento je výsledkem úzké spolupráce mezi zaměstnanci elektrárny Lynemouth, smluvními partnery, vládními agenturami a Energetickým průmyslovým holdingem, a.s. (EPH). Nově přebudovaná elektrárna disponuje čistou instalovanou kapacitou 395 MW a elektřinou zásobuje na 450 000 domácností.

Pro výrobu elektrické energie elektrárna využívá obnovitelné dřevěné pelety pocházející z udržitelných zdrojů převážně z USA a Kanady, které jsou do Velké Británie dováženy prostřednictvím lodní dopravy. Uhlíkové emise z přepravy biomasy jsou zahrnuty ve výpočtech elektrárny tak, aby splňovala současná kritéria udržitelnosti stanovená britskou vládou.

Elektrárna Lynemouth patří k největším zařízením svého druhu v Evropě. Díky přechodu k biomase se podařilo o dvě třetiny snížit emise oxidu uhličitého, zatímco emise prachu klesla o více než polovinu. Zároveň se o více než 95 % snížily i emise oxidu siřičitého, což je jen zlomek v porovnání s množstvím těchto emisí produkovaných při dřívější výrobě elektřiny z uhlí.

Bezpečnost provozu je klíčovou součástí běžného provozu za účelem ochrany zaměstnanců i návštěvníků areálu elektrárny. Výjimečná úroveň bezpečnosti je důkazem kvalitních systémů a postupů, které se v elektrárně využívají, zejména pak těch, jež byly zavedeny při přechodu k biomase. Elektrárna Lynemouth splňuje a dodržuje nejen přísná pravidla daná legislativou, ale i kodexy zdraví a bezpečnosti tak, aby neustále dodržovala ty nejvyšší provozní standardy.

Více na www.lynemouthpower.com

lynemouth-power-limited-logo

 

 

Itálie

Biomasse Italia

Elektrárna Strongoli, kterou vlastní a provozuje Biomasse Italia, společnost získaná společností EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie.

Závod o celkové kapacitě 46 MW je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 400 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě je kolem 360 GWh.

 

 

 

Biomasse Crotone

Elektrárna Crotone, kterou vlastní a provozuje společnost Biomasse Crotone, kterou získala společnost EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Crotone je elektrárna na spalování biomasy o celkové kapacitě 27 MW.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 300 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě činí přibližně 220 GWh.

 

 

 

EP Power Minerals

Společnost EP Power Minerals (EPPM) je evropským lídrem v poskytování vedlejších produktů z elektráren (zejména popílku a sádry FGD) a jednorázových abraziv, což pomáhá klientům snižovat uhlíkovou stopu. EPPM rovněž poskytuje širokou škálu služeb v oblasti nakládání s odpady. Popílek, vedlejší produkt spalování v černouhelných elektrárnách, slouží jako vysoce ekologická a cenově výhodná náhrada slínku při výrobě cementu a zároveň výrazně snižuje uhlíkovou stopu i vstupní náklady a zlepšuje kvalitu cementu pro stavebnictví.
Jelikož výroba energie z uhlí bude ve většině zemí Evropy po určitou dobu nadále existovat jako přechodná technologie, zpracování popílku významně přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí, což je součástí celkové strategie udržitelnosti EPPE. EPPM rovněž investuje do projektů s alternativními zdroji materiálu, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost podnikání.

Více na www.eppowerminerals.com