Rozcestník segmentů

EP Infrastructure

 

Přehled

EP Infrastructure (EPIF) Je přední evropská utilita v oblasti energetické infrastruktury. Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu.

Je to naprosto jedinečný subjekt s rozsáhlou a rozmanitou infrastrukturou a s významnými zařízeními v České republice, na Slovensku a v Německu. Podle ukazatele EBITDA patří EPIF mezi pět největších průmyslových skupin se sídlem v České republice.

Segmenty

EP Infrastructure provozuje prostřednictvím různých dceřiných společností klíčovou energetickou infrastrukturu ve čtyřech základních segmentech: přeprava zemního plynu, distribuce zemního plynu a elektrické energie, infratopení a skladování plynu. 

Kromě těchto čtyř hlavních oblastí vyvíjí EP Infrastructure také aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie, působí v oblasti železniční přepravy a poskytuje poradenské služby v energetickém odvětví. Všechny tyto činnosti spadají do segmentu ostatních činností.