Silniční doprava

EP Cargo Trucking CZ

se zabývá silniční nákladní přepravou sypkých hmot v silocisternách a sklápěcích návěsech. Společnost disponuje vlastní flotilou více jak 100 vozových souprav a aktivně působí v regionu Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Společnost se specializuje na manipulaci hromadných substrátů se zaměřením na obsluhu dolů, těžbu uhlí a na obsluhu zadního palivového cyklu elektráren včetně řešení problematiky materiálů zadního palivového cyklu elektráren, ale i na řešení problematiky vedlejších energetických produktů (popílek EN450, energosádrovec, škvára).

Více na www.epcargo.com