Životní prostředí

Náš důraz na bezuhlíkovou a nízkouhlíkovou produkci je zřejmý z našeho portfolia elektráren. Ve střednědobém horizontu bude však hrát hnědé/černé uhlí i nadále důležitou roli v energetickém mixu několika evropských trhů. Očekáváme, že význam a následně i instalovaná kapacita hnědého/černého uhlí v Evropě bude postupně klesat a my budeme respektovat směr jednotlivých zemí. Tento pokles také proběhne na každém energetickém trhu jinak.

 

Instalovaná energetická kapacita EPH