Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Rückbau des Kraftwerk Buschhaus (822)

ID: MIBRAG / 32794

Předmět a popis VŘ:
Demolition, deconstruction and waste-recycling of the Buschhaus power plant in the Helmstedt mining district

Kontaktní osoba:
Jméno: Sven Fischer
Telefon: 0049 34424-81561
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1716768000 27.5.2024 1721606400 22.7.2024
OVS – Implementácia a prevádzka systému IAM

ID: Stredoslovenská distribučná / 32915

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto OVS je výber dodávateľa na dodanie a implementácia systému IAM (Identity and Access management) s nasledujúcimi cieľmi:
- Odstránenie resp. zníženie aktuálnych bezpečnostných rizík.
- Zavedenie štruktúry a systému do informácií, postupov a procesov súvisiacich s IAM.
- Dosiahnutie súladu s požiadavkami ZKB.
- Odstránenie opakovaných zistení z finančných a interných auditov realizovaných v minulosti.
- Zefektívnenie a zautomatizovanie procesov a postupov IAM.
- Zvýšenie kvality a zníženie chybovosti, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fabcbea2bb722194d0b151be2149effd&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1718323200 14.6.2024 1722384000 31.7.2024
Skrine plastové PRIS DIN

ID: Stredoslovenská distribučná / 32927

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa Skríň plastových PRIS DIN

Bližšie informácie nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ceba83a58705445c4b02a68f232a91b0&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1718668800 18.6.2024 1721692800 23.7.2024
Údržbárske práce pri opravách elektrozariadení v SE EMO

ID: Slovenské elektrárně / 32934

Předmět a popis VŘ:
Údržbárske práce pri opravách elektrozariadení v SE EMO

Kontaktní osoby:
Jméno: Adriana Oltmanová
Telefon: +421910674685
E-mail:

Jméno: Soňa Puchelová
Telefon: 0910673273
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1718668800 18.6.2024 1721779200 24.7.2024
Modernizácia zabezpečovacieho systému turbogenerátorov na 1. a 2. bloku EMO

ID: Slovenské elektrárně / 32959

Předmět a popis VŘ:
Modernizácia zabezpečovacieho systému turbogenerátorov na 1. a 2. bloku EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Gallo Martina
Telefon: +421910803613
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1719273600 25.6.2024 1722816000 5.8.2024
Obnova kompresorových jednotiek TK1 & TK2

ID: Nafta / 32968

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tendra je výroba a dodávka 2 ks kompresorových jednotiek TK1 & TK2 s elektrickým pohonom ako náhrada za existujúce kompresorové jednotky s pohonom spaľovacou (plynovou) turbínou. Kompresorové jednotky slúžia na zatláčanie zemného plynu do podzemného zásobníka zemného plynu na Centrálnom areály PZZP Plavecký Štvrtok.
V prípade Vášho záujmu o účasť v tendri, prosím použite tento link: https://nafta.1803sw.com/?akce=procesy2/vyzva&id_obchodni_pripady=2869.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Marián Dujsík
Telefon: +421 2 4024 2674
E-mail:

Jméno: Ing. Jaroslav Kuník
Telefon: +421 34 697 4681
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1719273600 25.6.2024 1727395200 27.9.2024
OVS – Bleskozvodný a uzemňovací materiál

ID: Stredoslovenská distribučná / 32970

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Príslušenstvo pre vytváranie systémov bleskozvodov a príslušenstvo pre uzemnenie elektrotechnických zariadení

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f6c0a98fe850475a4b0de1a193f9af5b&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Denisa Kudlová
Telefon: +421 905 745 331
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1719360000 26.6.2024 1721952000 26.7.2024
OVS – Časti a súčasti vedení do 1 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 32972

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku:

Časti a súčastí vedení do 1kV: príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení.
Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=37c2f3b85bb83182b07aeba2c37f504a&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Denisa Kudlová
Telefon: +421 905 745 331
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1719360000 26.6.2024 1721952000 26.7.2024
Projektová dokumentácia pre zabezpečenie výstavby priemyselnej haly pre údržbu

ID: Slovenské elektrárně / 32985

Předmět a popis VŘ:
Projektová dokumentácia pre zabezpečenie výstavby priemyselnej haly pre údržbu

Kontaktní osoba:
Jméno: Šlosiarová Anna
Telefon: +421910673542
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1719792000 1.7.2024 1722470400 1.8.2024
Verejné obstarávanie – Modernizácia technológií malých vodných elektrární

ID: Stredoslovenská Energetika / 33001

Předmět a popis VŘ:
Predmetom Verejného obstarávania je Modernizácia technológií malých vodných elektrární
Bližšie informácie nájdete na stránke SSE https://www.sse.sk/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Murárik
Telefon: +421 918 771 430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1720051200 4.7.2024 1725408000 4.9.2024
OVS – NN rozvádzače RST

ID: Stredoslovenská distribučná / 33000

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa NN rozvádzačov RST.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a6cec2f8f716f6123e81ed52512b47e4&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1720051200 4.7.2024 1723593600 14.8.2024
OVS – PD IČ – 16855 Veľký Krtíš – Vinica – oprava vedenia V84118419 – hranica ZSD

ID: Stredoslovenská distribučná / 33004

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov.

Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke:

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1720051200 4.7.2024 1721865600 25.7.2024
OVS – Dodávka NN rozvádzačov na stavbu 16739 – Trstená – R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – doplnenie a úprava RIS, VLSP, ochrán

ID: Stredoslovenská distribučná / 33020

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu 16739 – Trstená - R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – doplnenie a úprava RIS, VLSP, ochrán.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=cd5c226b9da93584de8693061b5d58da&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1720656000 11.7.2024 1722384000 31.7.2024
OOPP – Zrak a Sluch

ID: Slovenské elektrárně / 33022

Předmět a popis VŘ:
OOPP - Zrak a Sluch

Kontaktní osoba:
Jméno: František Tomajko
Telefon: +421 910673372
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1723680000 15.8.2024
Inžinierske činnosti a údržba stabilných diagnostických systémov v SE – EBO

ID: Slovenské elektrárně / 33024

Předmět a popis VŘ:
Inžinierske činnosti a údržba stabilných diagnostických systémov v SE - EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Anna Juhászová Beťková
Telefon: +421 910673617
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1723334400 11.8.2024
1000139617 – Pred úprava chladiacej vody

ID: Slovenské elektrárně / 33026

Předmět a popis VŘ:
1000139617 - Pred úprava chladiacej vody

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Polačková
Telefon: +421 910674370
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1721606400 22.7.2024
Kontroly a opravy vn vypínačov Siemens v rámci závodu SE-VE

ID: Slovenské elektrárně / 33029

Předmět a popis VŘ:
Kontroly a opravy vn vypínačov Siemens v rámci závodu SE-VE

Kontaktní osoba:
Jméno: Anna Juhászová Beťková
Telefon: +421 910673617
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1721952000 26.7.2024
Rekonštrukcia rozvodne 22kV R02

ID: Slovenské elektrárně / 33031

Předmět a popis VŘ:
Rekonštrukcia rozvodne 22kV R02

Kontaktní osoba:
Jméno: Jarmila Hitková
Telefon: +421910809938
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1724025600 19.8.2024
Čerpadlo podávacie kondenzátu_1000139640

ID: Slovenské elektrárně / 33033

Předmět a popis VŘ:
Čerpadlo podávacie kondenzátu_1000139640

Kontaktní osoba:
Jméno: Iveta Gallovičová
Telefon: +421910673070
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721001600 15.7.2024 1721692800 23.7.2024
Údržba a podpora pre systém TPS

ID: Slovenské elektrárně / 33035

Předmět a popis VŘ:
Údržba a podpora pre systém TPS

Kontaktní osoba:
Jméno: Michaela Šutková
Telefon: +421 910 804 164
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721088000 16.7.2024 1721692800 23.7.2024
OVS – Výkon úradných a opakovaných úradných skúšok VTZ

ID: Stredoslovenská distribučná / 33037

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Výkon úradných a opakovaných úradných skúšok VTZ.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b74483feca4c6876915aa40503d6e7fa&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721088000 16.7.2024 1722470400 1.8.2024
Pažnicové a čerpacie rúry

ID: Nafta / 33040

Předmět a popis VŘ:
The subject of this procurement is the casing and tubing pipes which are needed for the exploration wells realization in order to fix each well´s column in the drilled rock during drilling operations and also for the lifting of the hydrocarbons from the final column of the specific well.
For more information please visit https://nafta.1803sw.com.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Marián Dujsík
Telefon: +421 2 4024 2674
E-mail:

Jméno: Ing. Jaroslav Kuník
Telefon: +421 34 697 4681
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721174400 17.7.2024 1721952000 26.7.2024
2024_829 Kabelverlegung 30 kV_MS WP Breunsdorf

ID: MIBRAG / 33042

Předmět a popis VŘ:
Installation of 30kV medium-voltage cable for the Breunsdorf wind farm

Kontaktní osoba:
Jméno: Christiane Bluhm
Telefon: 004934424-81599
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721260800 18.7.2024 1723161600 9.8.2024
Rozvody VTL plynu

ID: Elektrárny Opatovice / 33046

Předmět a popis VŘ:
Účelem zakázky je výstavba podzemního a nadzemního vysokotlakého plynovodu o celkové délce cca 350 m, a to včetně propojení VTL plynovodu mezi HUP, měřicí stanicí a regulační stanicí zemního plynu, a dále výstavba měřicí a regulační stanice vč. kompletního technologického vybavení, osazení objektů a technologií systémem elektronické požární signalizace a systémem plynové detekce, a to v rámci plánované modernizace a ekologizace zdroje se současným zlepšením provozně-ekonomických parametrů zdroje zadavatele. Zakázka je součástí projektů „Náhrady uhelných bloků plynovými zdroji I., II. a III.“ Zadavatel na tyto projekty podal žádosti o dotaci z Modernizačního fondu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon: +420 739 481 134
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721260800 18.7.2024 1723680000 15.8.2024
OVS – Stavebná oprava základov stožiarov, oprava skorodovaných stojní stožiarov a oprava uzemnenia VVNv 7723 Kráľová Lehota_Štrba

ID: Stredoslovenská distribučná / 33049

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa stavebná oprava základov stožiarov, oprava skorodovaných stojní stožiarov a oprava uzemnenia VVNv 7723 Kráľová Lehota_Štrba na základe špecifikácie spôsobu opravy v zmysle súpisu poškodených základov, stojní a uzemnenia.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ef13801adb9496e9a6c25131ea153920&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1722556800 2.8.2024
OVS – Výkopové práce PaÚ EZ 2025-2027

ID: Stredoslovenská distribučná / 33051

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkopové práce a ich spätnú úpravu do pôvodného stavu na, alebo pre zariadenia v správe SSD, a.s., podľa potrieb objednávateľa v územnej pôsobnosti SSD, a.s. v rámci oblastných centier (ďalej iba OC) Žilina, Martin, Banská Bystrica, Lučenec a Litovský Mikuláš za dohodnutých podmienok v nasledovnom členení na časti:

ŽILINA – mesto a okolie (ZA, KNM)
ŽILINA – Kysuce (CA)
ŽILINA – Bytča (BY, IL) – nová oblasť
ŽILINA – Považie (PB, PU)
MARTIN – Turiec (MT, TR)
MARTIN – Juh (ZH, ZC, BŠ)
MARTIN – PD – nová oblasť
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Liptov (LM, RK)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Orava (DK, NO, TS)
BANSKÁ BYSTRICA – Sever (BB, BR)
BANSKÁ BYSTRICA – Juh (ZV, DT, KA)
LUČENEC – Západ (LC, VK)
LUČENEC – Východ (RS, PT)

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a332273d0a553bd0184c356fa94bde3a&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1723161600 9.8.2024
Vyčistenie zásobných síranových jám_AE Mochovce

ID: Slovenské elektrárně / 33053

Předmět a popis VŘ:
Vyčistenie zásobných síranových jám_AE Mochovce

Kontaktní osoba:
Jméno: Kováčová Lenka
Telefon: +421 948 877 665
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1722816000 5.8.2024
Výmena systému odberu vzduchu v budove pomocných prevádzok pre SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 33055

Předmět a popis VŘ:
Výmena systému odberu vzduchu v budove pomocných prevádzok pre SE EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Iršová
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024
IPR M20069 – Upchávanie trás chemických odberov MO34

ID: Slovenské elektrárně / 33057

Předmět a popis VŘ:
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Hudačeková
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024
Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín

ID: Slovenské elektrárně / 33059

Předmět a popis VŘ:
Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Komošová
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1724544000 25.8.2024
Vytvorenie nového pracoviska EPS

ID: Slovenské elektrárně / 33061

Předmět a popis VŘ:
Vytvorenie nového pracoviska EPS

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Ušáková
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1722211200 29.7.2024
IPR M20069 – Upchávanie trás chemických odberov MO34

ID: Slovenské elektrárně / 33063

Předmět a popis VŘ:
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Hudačeková
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024