Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Contract for inspection, maintenance, rectification of faults and engineering services for electrical / measuring systems in the refining plant Schwarze Pumpe

ID: LEAG / 20021

Předmět a popis VŘ:
Services on the electrotechnical equipment in all operating parts of the refining plant in Schwarze Pumpe.

Electro technical equipment:
- field devices of the MCR technology
- electric drives on production facilities and auxiliary units
including on-site control and monitoring equipment
- 0.5kV switchgear for energy distribution for production plants
- 0.4kV main and sub-distributions for general lightning and sockets
- Video monitoring systems
- stationary electrical equipment
- movable conveyor scaffold, Hoists

Time frame: 01.07.2018 to 01.07.2022 (+ 2 years option)

Awarding: end of 04/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Raschick, Gerlinde
Telefon: +49 355 2887 3017
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1506643200 29.9.2017 1509062400 27.10.2017
Frame Contract: Building fitter and steel construction works for the power plants of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 20025

Předmět a popis VŘ:
Frame Contract for building fitter and steel construction works in particular

- Maintenance including troubleshooting
- Maintenance of steel stages, running gears and mining constructions
- Inspection and maintenance of fire-protection-doors, steel doors and windows, also ladders, gratings and other metal and building joinery installation works (including cutting and production service)

for the following sites
• Power plant Boxberg
• Power plant Jänschwalde
• Power plant Lippendorf
• Power plant Schwarze Pumpe

Expected Duration: start from 01.01.2019 for a period of at least 3 year

Awarding planned: 06/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1506643200 29.9.2017 1510876800 17.11.2017
Frame Contract: Maintenance of steam generator auxiliary plants for the power plants of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 20030

Předmět a popis VŘ:
Maintenance and inspection of steam generator auxiliary plants (including cutting- and steel constructions service needs) in particular

For the components of
- Ash removal (e.g. eco-cinder downpipe, after-burning grates, conveyors)
- Flue gas filter
- Channels (e.g. hot / cold air channels, flue gas channels, flue gas return suction, trapdoors and flaps)
- ignition oil burners*

for the following sites
• Power plant Boxberg
• Power plant Jänschwalde
• Power plant Lippendorf
• Power plant Schwarze Pumpe
•*only Power plant Jänschwalde

Expected Duration: start from 01.01.2019 for a period of at least 3 year

Awarding planned: 06/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1506643200 29.9.2017 1510876800 17.11.2017
Převinutí elektromotoru KOČ 51

ID: Elektrárny Opatovice / 20126

Předmět a popis VŘ:
Předmět díla
Převinutí elektromotoru:
- 3Asynchronní elektromotor MEZ Drásov Typ 1N4 355 L-4
- v.č. 167 844
- 200 kW, 23,7A, 1485 ot./min
- Hmotnost – 1765 kg
Technická část
- Demontáž motoru, čištění dílů, kontrola mechanických rozměrů
- Vybourání vinutí statoru
- Magnetizační zkouška statoru
- Výroba nového vinutí statoru v teplotní tř. F,
- Mezioperační zkouška cívek výdržným napětím a zkouška na závitový zkrat – 100% cívek
- Vložení a spojení, bandážování
- Impregnace koše vinutí a povrchová úprava vinutí
- Indikace rotoru na soustruhu
- Dynamické vyvážení
- Nová ložiska
- Výměna 2 ks. ložiskových teploměrů
- Montáž motoru
- Výměna izolátorů
- Odzkoušení na zkušebně, (měření Riz, výpočet polarizačního indexu, napěťová zkouška, měření ohmického odporu vinutí, zkouška naprázdno, zkouška nakrátko, měření vibrací, diagnostika ložisek, kontrola teploměrů)
- Povrchová úprava
- Zkušební protokoly
- Doprava motoru z areálu objednatele a zpět.
Termín realizace: 11/2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1507766400 12.10.2017 1508889600 25.10.2017
Oprava šoupátka DN250/225, PN160

ID: Elektrárny Opatovice / 20129

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je opravu šoupátka DN250/225 PN160 v předpokládaném rozsahu opravy:
 demontáž jednotlivých částí šoupátka
 odstranění starých návarů stelitu na všech těsnících plochách
 nové návary stelitu a úprava sedlových ploch v tělese a klínu
 zpětná kompletace šoupátka
 dodávka těsnících materiálů
 úprava přivařovacích konců šoupátka
 nový nátěr
 provedení zkoušek dle norem ČSN

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1507852800 13.10.2017 1509580800 2.11.2017

ID: LEAG / 20137

Předmět a popis VŘ:
Barring iron hydroxide sludge from the accumulation lake (approx. 19 hectare area)

Announcement in two lots for 2018 – 2029:

Lot 1: recovery, conditioning, barring of the material with the following variants
• 1st variant: contract for 3 years + options for 3 additional years to 2029
• 2nd variant: contract for 6 years + option for another 6 years

Lot 2: loading + transport of the material to opencast mining Reichwalde
• 1st variant: contract for 3 years + options for 3 additional years to 2029
• 2nd variant: contract for 6 years + option for another 6 years

Awarding planned: march/april 2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Sina Engel
Telefon: +49 355 2887 3095
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1510704000 15.11.2017
Servis a oprava Ljungstrom a GAVO v SE-ENO

ID: Slovenské elektrárně / 20140

Předmět a popis VŘ:
Servis a oprava Ljungstrom a GAVO v SE-ENO

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon: +421 910673838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1509321600 30.10.2017
Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05

ID: Eustream / 20144

Předmět a popis VŘ:
The subject of procurement is the delivery of Steel pipes for construction of new Compressor station CS05 in Lakšárska Nová Ves. The subject of procurement is divided into 10 parts according to the dimensions as follows:
1. part: steel pipes DN 1400;
2. part: steel pipes DN 1200;
3. part: steel pipes DN 1000;
4. part: steel pipes DN 900;
5. part: steel pipes DN 800;
6. part: steel pipes DN 750;
7. part: steel pipes DN 700;
8. part: steel pipes DN 500;
9. part: steel pipes DN 400;
10. part: steel pipes DN 300-
Detailed technical specification of the subject of procurement is shown in the Tender specification.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ján Repa
Telefon: +421 2 62507167
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1510704000 15.11.2017
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol

ID: Slovenské elektrárně / 20146

Předmět a popis VŘ:
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon: +421 2 5866 3174
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1511136000 20.11.2017
PD rekonstrukce potrubí LTO

ID: Elektrárny Opatovice / 20150

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je návrh technického řešení a zpracování PD na rekonstrukci stávajícího přívodního a vratného potrubí LTO ze skladu zapalovacích olejů (do objektu kotelny.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1509408000 31.10.2017
Konsolidácia a začlenenie systému AZD do infraštruktúry ICT

ID: Slovenské elektrárně / 20153

Předmět a popis VŘ:
Konsolidácia a začlenenie systému AZD do infraštruktúry ICT

Kontaktní osoba:
Jméno: Dagmar Lopatková Spišáková
Telefon: +421 2 5866 3533
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508112000 16.10.2017 1508889600 25.10.2017
Oprava, preventívna údržba a kalibrácia prístrojov a zariadení radiačnej kontroly v SE-EBO

ID: Slovenské elektrárně / 20156

Předmět a popis VŘ:
Oprava, preventívna údržba a kalibrácia prístrojov a zariadení radiačnej kontroly v SE-EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Andrea Fitošová
Telefon: 421 33 597 4415
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508198400 17.10.2017 1508716800 23.10.2017
Klimatizační jednotky do kanceláří v objektu č. 44 – kanceláře správy technologie UE, a.s.

ID: United Energy / 20160

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 11 ks klimatizačních jednotek do kanceláří v obj. č. 44 v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Příloha č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508198400 17.10.2017 1508803200 24.10.2017
TG6 – OPRAVA 3 KS OLEJOVÝCH CHLADIČŮ

ID: United Energy / 20162

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výroba 3 ks svazků olejových chladičů pro TG 6 včetně průvodní dokumentace v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Příloha č. 1 a 2 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508198400 17.10.2017 1509062400 27.10.2017
Měření množství přívodu povrchové vody do teplárny Komořany

ID: United Energy / 20164

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka stanoveného měřidla pro fakturační měření množství surové vody na přivaděči z přehradní nádrže Nechranice v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Příloha č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508198400 17.10.2017 1508803200 24.10.2017
Technical inspection of the air preheater in the power Plant Jänschwalde of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 20178

Předmět a popis VŘ:
Inspection of the rotation air preheater and air preheater boxes at unit A and B in the power plant Jänschwalde

Planned realization:
Unit A quarter 3/ 2018
Unit B quarter 3/ 2018

Awarding planned: 02/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508371200 19.10.2017 1510876800 17.11.2017
VET66069 Rekonštrukcia kompresorov KS III. PVE Čierny Váh

ID: Slovenské elektrárně / 20189

Předmět a popis VŘ:
VET66069 Rekonštrukcia kompresorov KS III. PVE Čierny Váh

Kontaktní osoba:
Jméno: Miroslav Blažko
Telefon: 421 36 6362349
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508457600 20.10.2017 1508889600 25.10.2017
Geodetické měření a podrobné prohlídky jeřábových drah

ID: United Energy / 20192

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je geodetické měření jeřábových drah pro zjištění výškových a směrových průběhů obou kolejí a jejich rozchodů a dále provedení podrobných prohlídek k posouzení stavů jeřábových drah v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Příloha č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508457600 20.10.2017 1509062400 27.10.2017
CHV5 – Výměna vnitřní ocelové konstrukce

ID: United Energy / 20194

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výměna vnitřní ocelové konstrukce chladící věže č. 5 (vnitřní schodiště, lávka na rozvodu vody) chladícího okruhu v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Příloha č. 1 až 7 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508457600 20.10.2017 1509580800 2.11.2017
Zabezpečenie podpory systémov pre riadenie obchodu (ROVE), terminálov ASDR a systémov ASRVP

ID: Slovenské elektrárně / 20196

Předmět a popis VŘ:
Zabezpečenie podpory systémov pre riadenie obchodu (ROVE), terminálov ASDR a systémov ASRVP

Kontaktní osoba:
Jméno: Dagmar Lopatková Spišáková
Telefon: +421910809033
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1508457600 20.10.2017 1509062400 27.10.2017