RSS kanál

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti EP HOLDING jsou koordinována s centrálním nákupem EP HOLDING.

V případě zájmu o spolupráci se skupinou EP HOLDING se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.

Kontakt pro skupinový nákup EP HOLDING: nakup@epholding.cz

V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EP HOLDING, pod tabulkou pak odkazy na přehled výběrových řízení ostatních vybraných společností EP HOLDING.

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek

PGS/C/53/2016 Zapewnienie rezerwy transformatorów przekształtnikowych maszyny wyciągowej szybu nr 2

ID: PG Silesia / 12722

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania jest dostawa rezerwowych transformatorów przekształtnikowych.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem :
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail: aleksandra.herczek@pgsilesia.pl

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail: marcin.kozlowski@pgsilesia.pl

Odkaz na výběrové řízení

1472428800 29.8.2016 1472860800 3.9.2016

Poistenie

ID: SSE Distribucia / 12718

Předmět a popis VŘ:
Poistenie zodpovednosti za škody na majetku v užívaní skupiny SSE.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/poistenie?page_id=5493

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail: peter.mechtl@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1472169600 26.8.2016 1474243200 19.9.2016

Skrutkové káblové oká a spojovače

ID: SSE Distribucia / 12715

Předmět a popis VŘ:
Káblové skrutkové oká a spojovače určené na ukončenie Al, Cu lán a Al, Cu káblových vodičov s kruhovým a sektorovým jadrom pre napäťovú úroveň od 1-36 kV
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/skrutkove-kablove-oka-a-spojovace?page_id=5490

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Monika Bačíková
Telefon: +421 41 519 2420
E-mail: monika.bacikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1472169600 26.8.2016 1473724800 13.9.2016

Predformované väzy pre 22 kV vedenia

ID: SSE Distribucia / 12711

Předmět a popis VŘ:
Predformované väzy slúžiace na uchytenie vodiča k podpernému izolátoru s priemerom krčku 73 mm aj 80 mm v prípade opravy porúch, rekonštrukcií a pri nových stavbách:
• Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 73 mm
• Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 80 mm
• Predformované dvojité bezpečnostné väzy (rovnaký dvojitý väz pre izolátory s priemerom krčku 73, 80 mm)

Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/predformovane-vazy-pre-22-kv-vedenia?page_id=5487

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Monika Bačíková
Telefon: +421 41 519 2420
E-mail: monika.bacikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1472169600 26.8.2016 1473724800 13.9.2016

Instalace tlumiče hluku

ID: Elektrárny Opatovice / 12708

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o dodávku a instalaci tlumiče hluku na původní prohřívací potrubí DN65 komor regulačních ventilů turbíny TG2 vyústěné na západní stěně strojovny elektrárny na kótě +3,8 m,

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail: jcap@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1472083200 25.8.2016 1473379200 9.9.2016

Výber externých partnerov pre predaj EE, Plyn a doplnkových služieb na r. 2016-2017

ID: Stredoslovenská Energetika / 12703

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber externej partnerov na predaj Elektrickej energie, Plynu a doplnkových služieb na r. 2016 - 2017
Bližšie informácie nájdete na stránke SSE a.s. https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Marta Škrkoňová
Telefon: +421 41 5192926
E-mail: marta.skrkonova@sse.sk

Odkaz na výběrové řízení

1471996800 24.8.2016 943920000 30.11.1999

PGS/C/51/2016 Remont torowiska oraz rozjazdów wewnątrzzakładowej kolei wąskotorowej

ID: PG Silesia / 12689

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie remontu torowisk, rozjazdów oraz całkowita przebudowa przejazdów wewnątrzzakładowej kolei wąskotorowej o prześwicie torów 550 mm. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail: aleksandra.herczek@pgsilesia.pl

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail: marcin.kozlowski@pgsilesia.pl

Odkaz na výběrové řízení

1471910400 23.8.2016 1472601600 31.8.2016

Výber partnera na sprostredkovanie predaja produktov projektu Zelená domácnostiam

ID: Stredoslovenská Energetika / 12684

Předmět a popis VŘ:
Výber partnera na sprostredkovanie predaja produktov projektu Zelená domácnostiam

Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Alena Kostelanská
Telefon: +421 45192936
E-mail: alena.kostelanska@sse.sk

Odkaz na výběrové řízení

1471824000 22.8.2016 1472774400 2.9.2016

Výměna ekonomizéru kotle K1

ID: Plzeňská energetika / 12679

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je zajištění kompletní výměny/modernizace stávajícího ekonomizéru na kotli K1, včetně veškerých souvisejících potřebných činností, dodávek a prací, formou dodávky na klíč, v rozsahu:
1) Dokumentace (výrobní dokumentace, projektová dokumentace pro provádění díla, plán kontrol a zkoušek výroby/montáže, dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace, atd.)
2) Demontáže, provizoria, přeložky, likvidace stávající části technologie
3) Výroba, dodávka a montáž nové části technologie
4) Zkoušky a uvedení do provozu
5) Zkušební provoz

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail: jnavratilova@pe.cz

Odkaz na výběrové řízení

1471824000 22.8.2016 1476144000 11.10.2016

Oprava žáruvzdorné vyzdívky kotle K6

ID: United Energy / 12667

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je odstranění poškozené žáruvzdorné vyzdívky a její opětovné doplnění ve fluidním uhelném kotli se stacionárním ložem o parním výkonu 154 t/h, tlaku 7,5 MPa, teplotě páry 495 °C v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 Pozvánky), včetně vyhotovení dokumentace o provedené opravě v papírové a elektronické podobě.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail: frantisek.landa@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1471564800 19.8.2016 1472515200 30.8.2016

Statická oprava objektu výměníkové stanice č. 24 v ul. K. Biebla v Mostě

ID: Severočeská teplárenská / 12664

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je statická oprava objektu výměníkové stanice dle podrobných zadávacích podkladů.
Výběrové řízení je prováděno formou elektronické nákupní aukce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail: vladimir.hynes@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1471478400 18.8.2016 1472774400 2.9.2016

transposition 30/6 kV transformer stations

ID: MIBRAG / 12656

Předmět a popis VŘ:
Umsetzung von 2 Stck. 30/6 kV Stationen im Tagebau Profen

Kontaktní osoba:
Jméno: Voigt, Kay
Telefon: +49 03442481700
E-mail: Kay.Voigt@mibrag.de

Odkaz na výběrové řízení

1471305600 16.8.2016 1473379200 9.9.2016

Výměna vodovodního a odpadního potrubí v Provozní budově Elektrárny Opatovice, a. s

ID: Elektrárny Opatovice / 12653

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o kompletní výměnu svislých rozvodů teplé užitkové vody, cirkulace a studené vody včetně armatur na odbočkách z těchto stoupaček. Potrubí je ve stoupacích šachtách – 14 stoupacích šachet. Potrubí bude vyměněno za nové plastové, stejných dimenzí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail: jcap@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1471305600 16.8.2016 1473120000 6.9.2016

Tavazzano Power PLant : mechanical service

ID: EP Produzione / 12629

Předmět a popis VŘ:
Supplier is demanded the technical and operating support in the maintenance of mechanical equipment.

The typical activities should be:
disassembly, maintenance and assembly of mechanical equipment like pumps, motors, valves, flood gates, servomotors, joints, transmission organs (comprised chains), parts of machinery, fans, heat exchangers, filters, tanks, included the dismantling of bushes, gears, toothed wheels, alignment between motor and machines.

Kontaktní osoby:
Jméno: Gianluca Ciocchetti
Telefon: 0039 0744 394523
E-mail: gianluca.ciocchetti@epproduzione.it

Jméno: alessandro evangelisti
Telefon: 0039 3472272535
E-mail: alessandro.evangelisti@epproduzione.it

Odkaz na výběrové řízení

1470182400 3.8.2016 1474156800 18.9.2016

Dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl)

ID: United Energy / 11679

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl).
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 24.3.2016 od 12:00. Nabídky lze vkládat do 22.3.2016 do 20:00.

Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Dodávka hydroxidu sodného NaOH

ID: United Energy / 11677

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka hydroxidu sodného NaOH.
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 28.3.2016 od 13:00. Nabídky lze vkládat do 23.3.2016 do 20:00.


Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Vybraná výběrová řízení vyhlášená dalšími společnostmi EP HOLDING lze vidět po kliknutí na odkazy na jejich webové stránky níže: