RSS kanál

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti EP HOLDING jsou koordinována s centrálním nákupem EP HOLDING.

V případě zájmu o spolupráci se skupinou EP HOLDING se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.

Kontakt pro skupinový nákup EP HOLDING: nakup@epholding.cz

V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EP HOLDING, pod tabulkou pak odkazy na přehled výběrových řízení ostatních vybraných společností EP HOLDING.

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek

Delivery of Energy Trading and Risk Management software

ID: Budapesti Erőmű / 12231

Předmět a popis VŘ:
We herewith notify you that the Budapesti Erőmű ZRt. (hereinafter called: Party Requesting for Quotation) intends to purchase a so-called Energy Trading and Risk Management software for its activities.
The Party Requesting for Quotation is ready to make a general and supporting contract for delivery of Energy Trading and Risk Management software.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ferenc Bánóczki purchasing expert
Telefon: Mobile: +36 30 957 15 31
E-mail: ferenc.banoczki@bert.hu

Odkaz na výběrové řízení

1464307200 27.5.2016 1467244800 30.6.2016

Dodání 11 000 l motorové nafty třídy B dle ČSN EN 590

ID: Pražská teplárenská / 12227

Předmět a popis VŘ:
Dodání 11 000 l motorové nafty třídy B dle ČSN EN 590 v autocisterně.
Místo dodání: teplárna Malešice, Teplárenská 611/1, Praha 10
Termín dodání: od 31.5.2016 do 3.6.2016

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail: kfuka@ptas.cz

Odkaz na výběrové řízení

1464307200 27.5.2016 1464566400 30.5.2016

Construction of 6 kV overhead line 6/40

ID: MIBRAG / 12212

Předmět a popis VŘ:
Neuerrichtung der 6 kV Freileitung 6/40 als Betonmastfreileitung und Anpassung der 6 kV Bestandsfreileitung 6/39 im Tagebau Profen.

Kontaktní osoba:
Jméno: Kay Voigt
Telefon: +49 03442481700
E-mail: Kay.Voigt@mibrag.de

Odkaz na výběrové řízení

1464220800 26.5.2016 1466121600 17.6.2016

Oprava rozvodů TV procházejících blokem 537 (VS 39)

ID: Severočeská teplárenská / 12209

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby a následná rekonstrukce potrubí teplé vody v Mostě, dle Podrobných zadávacích podkladů pro zadání zakázky.

Výběrové řízení je prováděno formou elektronické nákupní aukce.


Kontaktní osoba:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail: diana.stejskalova@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1464220800 26.5.2016 1465344000 8.6.2016

Road Tankers, suitable for rough terrain

ID: MIBRAG / 12200

Předmět a popis VŘ:
2 pcs. Road tankers, suitable for rough terrain
use of vehicles 24 hrs., under all weather and terrain conditions (frost, mud, sand and coal dust, moisture, high proportion of slow movement)
Tanker: Model approved 15,000 I, Gross capacity, 2 chamber, approved for the transport of substances of Class 3, UN No. 1202 DIESEL FUEL, standard EN 590: 2003 in accordance with or GAS OIL or HEATING OIL LIGHT with a flash point according to EN 590: 2003 refueling vehicles and Equipment

2 Stck. Straßentankwagen, tauglich für schweres Gelände
Einsatz der Fahrzeuge 24 Std., unter allen Witterungs- und Geländebedingungen (Frost, Schlamm, Sand- und Kohlenstaub, Nässe, großer Anteil an Langsamfahrten)
Tankaufbau : Baumuster zugelassen ca. 15.000 I Bruttoinhalt, 2 Kammer, zugelassen zum Transport von Stoffen der Klasse 3, UN-Nummer 1202, DIESELKRAFTSTOFF, der Norm EN 590:2003 entsprechend oder GASÖL oder HEIZÖL LEICHT mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2003 zur Betankung von Arbeitsmaschinen und Geräten

Kontaktní osoba:
Jméno: Schneider, Andre
Telefon: +49 0334424 81 568
E-mail: Andre.Schneider@mibrag.de

Odkaz na výběrové řízení

1464048000 24.5.2016 1467244800 30.6.2016

Výměna žel. pražců na lokomotivní točně v EOP, a.s.

ID: Elektrárny Opatovice / 12168

Předmět a popis VŘ:
Jedná se provedení výměny 144 ks shnilých a popraskaných pražců (dubových nebo bukových na lokomotivní točně v areálu EOP, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail: jcap@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463702400 20.5.2016 1465171200 6.6.2016

Vypínače vodárna

ID: Plzeňská energetika / 12165

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je výměna 5 kusů dožitých maloolejových vypínačů v rozvodně 6kV za nové vakuové vypínače typ VD4 včetně ochran
v provozovně zadavatele na vodárně Radčice v Plzni - Radčicích.
Výběrové řízení se uskuteční v papírové podobě. Pokud máte zájem o účast v uvedeném výběrovém řízení, zašlete nám své kontaktní údaje dle OR - název společnosti, adresu, IČ, a dále spojení na kontaktní osobu (jméno, telefon a e-mail), na kterou Vám zašleme znění poptávky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Skácelová
Telefon: +420378133105
E-mail: jskacelova@pe.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463616000 19.5.2016 1464739200 1.6.2016

Servery s procesormi x86

ID: SSE Distribucia / 12159

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je dodávka, implementácia a poskytnutie garancie prevádzky serverov s procesormi x86.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/servery-s-procesormi-x86?page_id=5402

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail: peter.mechtl@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1463529600 18.5.2016 1465344000 8.6.2016

Tender about the load and transport to authorized treatment plant of waste (muds) produced in Fiume Santo coal power plant ( Italy, Sardinia).

ID: EP Produzione / 12150

Předmět a popis VŘ:
L'attività consiste nel carico e trasporto ad impianti di smaltimento o recupero dei seguenti rifiuti
speciali prodotti dalla Centrale di Fiume Santo:

CER 100121- Fanghi trattamento acque reflue

I rifiuti speciali sopraelencati non possono essere smaltiti direttamente in discariche per rifiuti
speciali ma dovranno essere trasportati agli impianti di trattamento già stabiliti in fase contrattuale

Kontaktní osoba:
Jméno: Ilaria Guerra
Telefon: +39 0744 394403
E-mail: Ilaria.Guerra@epproduzione.it

Odkaz na výběrové řízení

1463443200 17.5.2016 1465171200 6.6.2016

Provádění defektoskopických zkoušek potrubí – rámcová smlouva

ID: Termonta Praha / 12148

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Provádění defektoskopických zkoušek potrubí - rámcová smlouva“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 31.5.2016 ve 14:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 30.5. 2016, 14:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail: petr.zahradka@termonta.cz

Jméno: Jiří Janoušek
Telefon: +420739347166
E-mail: jiri.janousek@termonta.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463443200 17.5.2016 1464566400 30.5.2016

Dodávka malých stavebních strojů a nářadí

ID: Termonta Praha / 12145

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka malých stavebních strojů a nářadí“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 31.5.2016 v 11:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 30.5.2016, 11:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail: petr.zahradka@termonta.cz

Jméno: Jiří Janoušek
Telefon: +420739347166
E-mail: jiri.janousek@termonta.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463443200 17.5.2016 1464566400 30.5.2016

Běžná oprava K 8

ID: United Energy / 12101

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z běžné opravy strojní části fluidního kotle K 8 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Přílohy č. 1 - 4 Pozvánky) po jednotlivých částech kotle, včetně vyhotovení dvou paré dokumentace o provedené opravě v papírové a elektronické podobě.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail: frantisek.landa@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463097600 13.5.2016 1464566400 30.5.2016

Horkovodní rozvod pro bytové domy Plachého

ID: Plzeňská energetika / 12094

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem investiční akce nazvané „Horkovodní rozvod pro bytové domy Plachého“ je výstavba nového horkovodního rozvodu pro dodávky tepla pro bytové domy v Plachého ulici na území města Plzně. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky a zapojení komunikačního kabelu, který bude veden v trase nového horkovodu. Součástí díla je rovněž zajištění a výkon inženýrských činností spojených se získáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail: jnavratilova@pe.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463011200 12.5.2016 1466380800 20.6.2016

Dodávky ultrazvukových měřičů tepla

ID: Elektrárny Opatovice / 12091

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky jsou dodávky kompaktních ultrazvukových měřičů tepla, kalorimetrických počítadel a ultrazvukových snímačů průtoku. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail: lhonzickova@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1463011200 12.5.2016 1466380800 20.6.2016

Pce PS B 045 – Rekonstrukce technologie TeV

ID: Elektrárny Opatovice / 12022

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o rekonstrukci spočívající v náhradě stávajícího systému ohřevu teplé vody v PS za ohřev v nerezovém deskovém výměníku včetně výměny související technologie.
Zadávací dokumentaci můžete nalézt na profilu zadavatele:
www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail: lhonzickova@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1462147200 2.5.2016 1465257600 7.6.2016

Pce- PS A 17 – Rekonstrukce technologie TeV v PS

ID: Elektrárny Opatovice / 12020

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o rekonstrukci spočívající v náhradě stávajícího systému ohřevu teplé vody v PS za ohřev v nerezových deskových výměnících.
Zadávací dokumentaci můžete nalézt na profilu zadavatele:
www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail: lhonzickova@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1462147200 2.5.2016 1465257600 7.6.2016

Dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl)

ID: United Energy / 11679

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl).
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 24.3.2016 od 12:00. Nabídky lze vkládat do 22.3.2016 do 20:00.

Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Dodávka hydroxidu sodného NaOH

ID: United Energy / 11677

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka hydroxidu sodného NaOH.
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 28.3.2016 od 13:00. Nabídky lze vkládat do 23.3.2016 do 20:00.


Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Vybraná výběrová řízení vyhlášená dalšími společnostmi EP HOLDING lze vidět po kliknutí na odkazy na jejich webové stránky níže: