RSS kanál

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti EP HOLDING jsou koordinována s centrálním nákupem EP HOLDING.

V případě zájmu o spolupráci se skupinou EP HOLDING se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.

Kontakt pro skupinový nákup EP HOLDING: nakup@epholding.cz

V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EP HOLDING, pod tabulkou pak odkazy na přehled výběrových řízení ostatních vybraných společností EP HOLDING.

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek

PGS/C/15/2016 Modernizacja mostów przenośnikowych

ID: PG Silesia / 12589

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja mostów przenośnikowych U-272, U-284, U-285 oraz U-201, będących elementami ciągu technologicznego przeróbki mechanicznej węgla.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail: aleksandra.herczek@pgsilesia.pl

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail: marcin.kozlowski@pgsileisa.pl

Odkaz na výběrové řízení

1469577600 27.7.2016 1470355200 5.8.2016

VVN oceľové priehradové stožiare

ID: SSE Distribucia / 12563

Předmět a popis VŘ:
Stožiare oceľové priehradové pre elektrické vonkajšie vedenia, používané ako nosné konštrukcie podperných bodov VVN distribučných vedení SSE-D.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/vvn-ocelove-priehradove-stoziare?page_id=5481

Kontaktní osoby:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail: pavol.babik@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1469145600 22.7.2016 1472083200 25.8.2016

VN priehradové stožiare pre vonkajšie vedenie

ID: SSE Distribucia / 12556

Předmět a popis VŘ:
Používajú sa ako nosné konštrukcie podperných bodov VN distribučných vedení SSE-D.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/vn-priehradove-stoziare-pre-vonkajsie-vedenie?page_id=5478

Kontaktní osoby:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail: pavol.babik@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1469145600 22.7.2016 1472083200 25.8.2016

Varín – komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7718 – PD a IČ

ID: SSE Distribucia / 12551

Předmět a popis VŘ:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je výber dodávateľa na: Komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7718 na 3 úsekoch.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/varin-komplexna-rekonstrukcia-vedenia-c.-7718-pd-a-ic?page_id=5475

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail: miroslav.sabela@sse-d.sk

Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail: katarina.bacinska@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1469059200 21.7.2016 1470614400 8.8.2016

Varín – komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7717 – PD a IČ

ID: SSE Distribucia / 12548

Předmět a popis VŘ:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je výber dodávateľa na: Komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7717 – obstaranie PD a IČ na 3 úsekoch.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/varin-komplexna-rekonstrukcia-vedenia-c.-7717-pd-a-ic?page_id=5472

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail: miroslav.sabela@sse-d.sk

Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail: katarina.bacinska@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1469059200 21.7.2016 1470614400 8.8.2016

Handlová – rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 – PD a IČ

ID: SSE Distribucia / 12541

Předmět a popis VŘ:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je výber dodávateľa na: Rekonštrukciu vedenia 110 kV č. 7703 – obstaranie PD a IČ na 3 úsekoch.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/handlova-rekonstrukcia-vedenia-110-kv-c.-7703-pd-a-ic?page_id=5469

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail: miroslav.sabela@sse-d.sk

Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail: katarina.bacinska@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1469059200 21.7.2016 1470700800 9.8.2016

Zpracování studie proveditelnosti stavby elektrokotle 20 MW v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 12538

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je zpracování studie proveditelnosti připojení elektrokotle 20 MW do vratného potrubí SCZT.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail: jcap@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1469059200 21.7.2016 1470268800 4.8.2016

Údržba, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

ID: United Energy / 12536

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o podmínkách poskytování servisních činností a souvisejících služeb na běžnou údržbu, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, pravidelné inspekce a zvláštní posouzení jeřábů, které jsou ve vlastnictví v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Rozpis a podmínky jsou v Přílohách č. 1 až 3 Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail: frantisek.landa@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1469059200 21.7.2016 1470096000 2.8.2016

Provádění izolatérských prací včetně dodávek tepelných izolací – rámcová půlroční smlouva

ID: Termonta Praha / 12521

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Provádění izolatérských prací včetně dodávek tepelných izolací - rámcová půlroční smlouva“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 5.8. 2016 v 11:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 3.8. 2016, 11:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail: petr.zahradka@termonta.cz

Odkaz na výběrové řízení

1468886400 19.7.2016 1470355200 5.8.2016

Checkpoint

ID: SSE Distribucia / 12515

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na Dodávku 2ks Checkpoint 15400 Next Generation Threat Prevention Appliance.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/checkpoint?page_id=5465

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail: peter.mechtl@sse-d.sk

Jméno: Ing. Peter Fabišík
Telefon: +421 519 2034
E-mail: peter.fabisik@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1468540800 15.7.2016 1470009600 1.8.2016

Rámcová smlouva na údržbu železničního kolejiště

ID: Elektrárny Opatovice / 12507

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o uzavření Rámcové smlouvy na provádění prací a služeb při opravách a údržbě kolejiště EOP a příjezdové vlečky ve vlastnictví objednatele v celkové délce cca 16.500 m včetně výhybek a přejezdů.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail: jcap@eop.cz

Odkaz na výběrové řízení

1468454400 14.7.2016 1470268800 4.8.2016

Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenie

ID: SSE Distribucia / 12501

Předmět a popis VŘ:
Predmetom výberového konania je príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSE-D.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/armatury-pre-vonkajsie-distribucne-vedenie?page_id=5462

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1468454400 14.7.2016 1471910400 23.8.2016

NN nožové poistky

ID: SSE Distribucia / 12496

Předmět a popis VŘ:
Predmetom výberového konania sú NN nožové poistky pre istenie vedenia, káblov a ostatných elektrických zariadení pred preťažením a skratom, určené pre istenie v distribučných sieťach pre použitie do vonkajšieho prostredia.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/nn-nozove-poistky?page_id=5459

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail: pavol.babik@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1468454400 14.7.2016 1469664000 28.7.2016

Časti a súčastí vedení do 1 kV

ID: SSE Distribucia / 12478

Předmět a popis VŘ:
Predmetom výberového konania je príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete skupiny SSE, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení. Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov. Povrchová úprava – žiarové zinkovanie.
Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/casti-a-sucasti-vedeni-do-1-kv?page_id=5456

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1468368000 13.7.2016 1471305600 16.8.2016

Ostiglia Power plant : Industrial cleanings service

ID: EP Produzione / 12437

Předmět a popis VŘ:
Object of the tender is: cleaning work in power plants and in particular: clean the inner chambers of the GVR and conducted air / gas , clean water projects and the drains storage tanks , cleaning floors , pipes and structures in general , cleaning machinery and mechanical and electrical equipment .

Kontaktní osoba:
Jméno: Ilaria Guerra
Telefon:
E-mail: ilaria.guerra@epproduzione.it

Odkaz na výběrové řízení

1467763200 6.7.2016 1470096000 2.8.2016

Dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl)

ID: United Energy / 11679

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl).
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 24.3.2016 od 12:00. Nabídky lze vkládat do 22.3.2016 do 20:00.

Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Dodávka hydroxidu sodného NaOH

ID: United Energy / 11677

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka hydroxidu sodného NaOH.
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 28.3.2016 od 13:00. Nabídky lze vkládat do 23.3.2016 do 20:00.


Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Vybraná výběrová řízení vyhlášená dalšími společnostmi EP HOLDING lze vidět po kliknutí na odkazy na jejich webové stránky níže: