Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Výměna ekonomizéru kotle K1

ID: Plzeňská energetika / 15056

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je zajištění kompletní výměny/modernizace stávajícího ekonomizéru na kotli K1, včetně veškerých souvisejících potřebných činností, dodávek a prací, formou dodávky na klíč, v rozsahu:
1) Dokumentace (výrobní dokumentace, projektová dokumentace pro provádění díla, plán kontrol a zkoušek výroby/montáže, dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace, atd.)
2) Demontáže, provizoria, přeložky, likvidace stávající části technologie
3) Výroba, dodávka a montáž nové části technologie
4) Zkoušky a uvedení do provozu
5) Zkušební provoz

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1471824000 22.8.2016 1476144000 11.10.2016
PD akce „Postřik na složišti“ a „Bukovina – páteřní komunikace

ID: Elektrárny Opatovice / 15210

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele na stavby. Obě budoucí stavby, se nachází v prostoru složiště Bukovina. Jedná se původně o elektrárenské odkaliště. Od roku 1997 zde probíhá výstavba hrázového systému z materiálů vzniklých jako vedlejší produkty při spalování uhlí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: 724 010 430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474329600 20.9.2016 1475625600 5.10.2016
Dodávka funkčných skúšok na stavby Tr 110/22 kV Banská Štiavnica a Tr 110/22 kV Kremnica

ID: SSE Distribucia / 15213

Předmět a popis VŘ:
Na Tr 110/22 kV Banská Štiavnica a Tr 110/22 kV Kremnica prebieha rekonštrukcia v rozsahu:
- R 110 kV - vypínače, odpojovače, ovládacie skrine, odporníky,
- R 22 kV - vypínače, ovládacie skrine, vývody T 101, T 102
- RIS a ochrany
- Vlastná spotreba
Na základe uvedenej realizácie rekonštrukcie je potrebné vykonať funkčné skúšky (funkčnosť, blokácie, ovládanie, signalizácia ...) a montážne práce (zapojenie v rozvádzačoch) technologického zariadenia stavby. Rozsah funkčných skúšok bude zadaný vo výkaze - výmer.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/dodavka-funkcnych-skusok-na-stavby-tr-110-22-kv-banska-stiavnica-a-tr-110-22-kv-kremnica?page_id=5498

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail:

Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474329600 20.9.2016 1475107200 29.9.2016
PGS/C/55/2016 Otwory badawcze dołowe

ID: PGS / 15233

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworów badawczych dołowych z uzyskaniem rdzenia wiertniczego.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail:

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474502400 22.9.2016 1475452800 3.10.2016
OVS – SEP000142972 – HRANOLY PRE MLECIE OKRUHY V ZÁVODE NOVÁKY

ID: Slovenské elektrárně / 15235

Předmět a popis VŘ:
HRANOLY PRE MLECIE OKRUHY V ZÁVODE NOVÁKY

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon: +421 2 5866 3174
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474588800 23.9.2016 1475107200 29.9.2016
Dodávka a montáž přepravníku uhlí -zkrácená varianta.

ID: United Energy Invest / 15257

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem “Dodávka a montáž přepravníku uhlí - zkrácená varianta“ je dodávka a
montáž přepravníku uhlí od stacionárního vykladače uhlí do stávající budovy vykládky uhlí.

Podrobné informace jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci, která je na vyžádání u níže uvedené kontaktní osoby.
Termín pro podání nabídky je do 17.10.2016 do 12:00.

Kontaktní osoby:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: tel.: +420 725 571 497
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Příhoda
Telefon: tel.: +420 602 161 496
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474848000 26.9.2016 1476403200 14.10.2016
Výměna přehříváků páry na kotlích K4 a K1

ID: Elektrárny Opatovice / 15273

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o VZ na dodávku materiálu, výrobu, demontáž a montáž části přehříváku páry č. IV kotle K4 a celého PP IV kotle K1.Podrobnější informace naleznete na adresu profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: 724 010 430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474848000 26.9.2016 1478044800 2.11.2016
Príslušenstvo VN samostatne izolovaného vodiča

ID: SSE Distribucia / 15278

Předmět a popis VŘ:
Príslušenstvo pre jednoduché izolované VN vedenia, s izoláciou odolnou voči poveternostným vplyvom, predovšetkým UV žiareniu, odolnou voči prierazu napätím, ktoré vzniká pri dotyku vodičov medzi sebou, schopnou odolávať mechanickému i elektrickému namáhaniu, spôsobenému padajúcimi stromami alebo vetvami (Príslušenstvo pre VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia- PAS vodiče). Rozsah požadovaných prvkov: špirálové väzy, spojky vodiča, kotevné svorky, kotevné svorky na holý vodič, nosné svorky, prúdové svorky prepichovacie s krytom, prúdové svorky prepichovacie PPN, prúdové svorky poloprepichovacie s krytom, sady ochrán proti prepätiu, izolátory, prepichovacie hrazdy.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/prislusenstvo-vn-samostatne-izolovaneho-vodica?page_id=5503

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Monika Bačíková
Telefon: +421 41 519 2420
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474848000 26.9.2016 1475712000 6.10.2016
OVS – SEP000132111 – Odborné školenia pracovníkov NDT v SE, a.s.

ID: Slovenské elektrárně / 15281

Předmět a popis VŘ:
Odborné školenia pracovníkov NDT v SE, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Danica Pozdechová
Telefon: +421 33 597 2109
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474848000 26.9.2016 1475452800 3.10.2016