Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Výměna přehříváků páry na kotlích K4 a K1

ID: Elektrárny Opatovice / 15273

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o VZ na dodávku materiálu, výrobu, demontáž a montáž části přehříváku páry č. IV kotle K4 a celého PP IV kotle K1.Podrobnější informace naleznete na adresu profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: 724 010 430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1474848000 26.9.2016 1478044800 2.11.2016
Rekonstrukce teplovodu ETD

ID: Plzeňská energetika / 15335

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem investiční akce nazvané "Rekonstrukce teplovodu ETD" je nahrazení původního dožitého kanálového i nadzemního vedení situovaného do oblasti technicko-průmyslové výroby novým bezkanálovým rozvodem. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky a zapojení komunikačního kabelu, který bude veden v trase nového teplovodu. Součástí díla je rovněž zajištění a výkon inženýrských činností spojených se získáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.

Kontaktní osoby:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304; +420731683418
E-mail:

Jméno: Jiří Beran
Telefon: +420378134723; +420605232491
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1475193600 30.9.2016 1478476800 7.11.2016
Nové motory s FM pro vzduchové ventilátory K1

ID: Plzeňská energetika / 15487

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky je dodávka 2 kusů nových motorů vzduchových ventilátorů s frekvenčními měniči pro uhelný kotel K1 v provozu ELÚ III v Plzeňské energetice a.s. Součástí díla bude vybudování nové klimatizované rozvodny pro dva nové transformátory a dva frekvenční měniče, úprava stávajícího řídicího systému kotle K1 SIEMENS SIMATIC PCS 7 pro komunikaci s novými frekvenčními měniči, úprava regulace kotle K1 v závislosti na řízení otáček vzduchových ventilátorů a dále vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1476057600 10.10.2016 1478217600 4.11.2016
OVS – SEP000128646 – Zapracovanie DSV PZ do DSV (DSS) – všeprofesné, v zmysle objednávok objednávateľa pre lokality EBO a EMO

ID: Slovenské elektrárně / 15495

Předmět a popis VŘ:
Zapracovanie DSV PZ do DSV (DSS) - všeprofesné, v zmysle objednávok objednávateľa pre lokality EBO a EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Schmidtová
Telefon: +421 36 637 8536
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1476057600 10.10.2016 1477872000 31.10.2016
FLUIDNÍ DOPRAVA ZE SIL DO MIX 1, 2, 3

ID: United Energy / 15534

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výroba a výměna specifických segmentů konstrukce fluidních dopravníků popele na aglomeraci pro fluidní kotle teplárny Komořany, v rozsahu dle přiloženého Technického zadání (Příloha č. 1 včetně výkresové dokumentace, která je součástí Přílohy č. 1 - Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1476662400 17.10.2016 1477872000 31.10.2016
Měření koncentrace čpavkových par na Míchacím centru

ID: Elektrárny Opatovice / 15571

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o realizaci měření koncentrace čpavkových par v prostoru MC.. Redukce škodlivin NOx představuje technické opatření spočívající v nástřiku močoviny CO(NH2)2 do spalovací komory jednotlivých kotlů. Přebytek vstřikované močoviny se následně negativně projevuje při zpracování vedlejších produktů v prostoru míchacího centra (MC). Naměřené koncentrace budou zpracovány a vyhodnoceny v ŘS MC a následně budou provedeny potřebné úkony (optická a zvuková signalizace ve sledovaných prostorech a spuštění vzduchotechnického zařízení). Součástí realizace je i monitorování níže uvedených prostorů pomocí IP kamer.
Předmětem díla je projektová dokumentace, dodávka materiálu pro realizaci, montáž, připojení a uvedení do provozu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1476835200 19.10.2016 1477872000 31.10.2016
Výber dodávateľov na dodávku a montáž zariadení na využívanie OZE – kotly na biomasu

ID: Stredoslovenská Energetika / 15597

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľov na dodávku a výkon montážnych prác zariadení z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE) – kotly na biomasu s výkonom do 30 kW, pre spoločnosť SSE, a.s, v rámci projektu s názvom Zelená domácnostiam. Konečným užívateľom predmetu obstarania budú domácnosti.
Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Alena Kostelanská
Telefon: +421 41 519 2926
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1476921600 20.10.2016 1478131200 3.11.2016
PGS/C/62/2016 Taśmy przenośnikowe

ID: PGS / 15614

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania jest dostawa oraz usługi klejenia taśm przenośnikowych.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail:

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1477008000 21.10.2016 1478131200 3.11.2016
OVS – SEP000144986 – Náhradné diely na dieselgenerátor, typ: 6ZL40/48

ID: Slovenské elektrárně / 15616

Předmět a popis VŘ:
Náhradné diely na dieselgenerátor, typ: 6ZL40/48

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon: +421 2 5866 3174
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1477008000 21.10.2016 1477440000 26.10.2016
E1986 – Services of an Owners Engineer for the Procurement of a c2000MW CCGT Plant

ID: Eggborough Power / 15620

Předmět a popis VŘ:
Eggborough Power Limited (EPL) are in the process of gaining planning permission for the build of a circa 2000MW CCGT power station and associated plant, and are tendering for the services of an Owners Engineer, the outline scope for this project comprises of the following:-

Services of a Consultant Owners Engineer (OE) to support the procurement process for the CCGT project. Working along side Legal Support (contracted separately), EPL Procurement, and EPL Technical, the project team will work with suppliers to contract the build of the new Power Station and associated plant.

This procurement process will start in January 2017, be completed by 31 July 2018 and will comprise of the following stages:-
o Definition of the Commercial Strategy
o Draft Specification and Tender Documents
o Tender queries and Data Management
o Technical Evaluation
o Tender Negotiation
o Contract Formation
o Final Supplier Selection

Kontaktní osoba:
Jméno: Eleanor Hutchinson
Telefon: +44 (0)1977 782788
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1477008000 21.10.2016 1478822400 11.11.2016