RSS kanál

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti EP HOLDING jsou koordinována s centrálním nákupem EP HOLDING.

V případě zájmu o spolupráci se skupinou EP HOLDING se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.

Kontakt pro skupinový nákup EP HOLDING: nakup@epholding.cz

V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EP HOLDING, pod tabulkou pak odkazy na přehled výběrových řízení ostatních vybraných společností EP HOLDING.

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.



Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek

PGS/C/12/2016 Zespół pompowy średniociśnieniowy

ID: PG Silesia / 12407

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania są dwa zespoły pomp średniociśnieniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail: aleksandra.herczek@pgsilesia.pl

Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: 668 591 692
E-mail: marcin.kozlowski@pgsilesia.pl

Odkaz na výběrové řízení

1467244800 30.6.2016 1468195200 11.7.2016

Izolační práce včetně dodávek izolací pro akci Spořilov

ID: Termonta Praha / 12403

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Izolační práce včetně dodávek izolací pro akci Spořilov“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 11.7.2016 ve 14:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 8.7.2016, 14:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail: petr.zahradka@termonta.cz

Odkaz na výběrové řízení

1467244800 30.6.2016 1467936000 8.7.2016

Oprava 1 ks pravé šnekovnice šnekového dopravníku typ Kolleman

ID: United Energy / 12392

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z opravy 1 ks pravé šnekovnice šnekového dopravníku typ Kolleman, které zajišťují odvod ložového materiálu z fluidních kotlů KYII v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Přílohy č. 1 - 6 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail: frantisek.landa@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1467072000 28.6.2016 1468195200 11.7.2016

VN vonkajšie odpojovače – bezkomorové

ID: SSE Distribucia / 12381

Předmět a popis VŘ:
Odpojovače sa používajú na zapínanie a vypínanie elektrických obvodov bez zaťaženia a na viditeľné odpojenie elektrických zariadení od napätia.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/vn-vonkajsie-odpojovace-bezkomorove?page_id=5426

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1466640000 23.6.2016 1468800000 18.7.2016

Podperný kompozitný izolátor 22kV

ID: SSE Distribucia / 12319

Předmět a popis VŘ:
Podperné izolátory vonkajších vzdušných vedení 22 kV na mechanické upevnenie lana na konštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí vedenia, ktoré nesmú byť pod napätím.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/podperny-kompozitny-izolator-22-kv?page_id=5422

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

Odkaz na výběrové řízení

1465862400 14.6.2016 1467936000 8.7.2016

Road Tankers, suitable for rough terrain

ID: MIBRAG / 12200

Předmět a popis VŘ:
2 pcs. Road tankers, suitable for rough terrain
use of vehicles 24 hrs., under all weather and terrain conditions (frost, mud, sand and coal dust, moisture, high proportion of slow movement)
Tanker: Model approved 15,000 I, Gross capacity, 2 chamber, approved for the transport of substances of Class 3, UN No. 1202 DIESEL FUEL, standard EN 590: 2003 in accordance with or GAS OIL or HEATING OIL LIGHT with a flash point according to EN 590: 2003 refueling vehicles and Equipment

2 Stck. Straßentankwagen, tauglich für schweres Gelände
Einsatz der Fahrzeuge 24 Std., unter allen Witterungs- und Geländebedingungen (Frost, Schlamm, Sand- und Kohlenstaub, Nässe, großer Anteil an Langsamfahrten)
Tankaufbau : Baumuster zugelassen ca. 15.000 I Bruttoinhalt, 2 Kammer, zugelassen zum Transport von Stoffen der Klasse 3, UN-Nummer 1202, DIESELKRAFTSTOFF, der Norm EN 590:2003 entsprechend oder GASÖL oder HEIZÖL LEICHT mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2003 zur Betankung von Arbeitsmaschinen und Geräten

Kontaktní osoba:
Jméno: Schneider, Andre
Telefon: +49 0334424 81 568
E-mail: Andre.Schneider@mibrag.de

Odkaz na výběrové řízení

1464048000 24.5.2016 1467244800 30.6.2016

Dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl)

ID: United Energy / 11679

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka kyseliny chlorovodíkové (HCl).
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 24.3.2016 od 12:00. Nabídky lze vkládat do 22.3.2016 do 20:00.

Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Dodávka hydroxidu sodného NaOH

ID: United Energy / 11677

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka hydroxidu sodného NaOH.
Výběrové řízení proběhne elektronickou aukcí dne 28.3.2016 od 13:00. Nabídky lze vkládat do 23.3.2016 do 20:00.


Kontaktní osoba:
Jméno: Marek Drda
Telefon: 724557077
E-mail: marek.drda@ue.cz

Odkaz na výběrové řízení

1458086400 16.3.2016 empty

Vybraná výběrová řízení vyhlášená dalšími společnostmi EP HOLDING lze vidět po kliknutí na odkazy na jejich webové stránky níže: