Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Frame contract for services on forced draught fans and induced draughts at power plants Boxberg and Schwarze Pumpe

ID: LEAG / 16269

Předmět a popis VŘ:
Frame contract for all maintenance services as well as revisions, workshop works for refurbishment of components and execution of other works on axial large blowers (OEM Howden) in the power plants Boxberg and Schwarze Pumpe.
Planned term: 15.10.2017 bis 31.12.2020.

Kontaktní osoba:
Jméno: Veronika Hadlich
Telefon: +49 355 2887 3814
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1480377600 29.11.2016 1485475200 27.1.2017
Frame contract for current maintenance, fault elimination and delivery of spare parts regarding the boiler feed pump turbines type SST-600 in the power plants Jänschwalde and Boxberg

ID: LEAG / 16458

Předmět a popis VŘ:
Execution of maintenance activities regarding the boiler feed pump turbines type SST-600 in the power plants Jänschwalde and Boxberg
Planned award is July 2017. Contract period is January 2018 to December 2020.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ottavia Nagel
Telefon: +49 (0)355 2887 3601
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1481241600 9.12.2016 1485820800 31.1.2017
Partial re-laying of the district heating line of the power plant Lippendorf – Leipzig

ID: LEAG / 16694

Předmět a popis VŘ:
Delivery and assembly of approx. 500m plastic casing pipe system DN 800.
The installation is carried out in the steel concrete pipe NW 3000 and trough sewer 3000 x 1350 with expansion structures.
It is the construction method of the open excavation pit including all related services, such as water conservation, earthworks and civil engineering, shoring, etc.
The old stock has to be dismantled after the reconnection of the line. The work is done in the public space. Traffic safety measures must be provided.

Performance period 06/2017 to 09/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Sebastian Lachmann
Telefon: 004935528872986
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1481846400 16.12.2016 1487289600 17.2.2017
Odhlučnění expandérů kotelny

ID: Elektrárny Opatovice / 16715

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o návrh technického řešení a instalaci jednoho tlumiče hluku na každý kotel (celkem 6ks) na kótu +31m na střechu mezistrojovny na obě výfuková potrubí DN300 a DN150 (resp. DN200) expandéru odkalu kotle. Expandér není tlaková nádoba.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení, pošlete nám kontaktní údaje na e-mail: jcap@eop.cz a následně Vám bude ZD zaslaná.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1482192000 20.12.2016 1485734400 30.1.2017
Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. – „REKO TK VS 36 – TV a ÚT, Lomená“

ID: Severočeská teplárenská / 16725

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému se snížením dimenze, kdy je potrubí uloženo z větší části v zemi. Ostatní potrubí je umístěno v průchozím kanálu a v suterénních prostorách objektů, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21.12.2016 uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2016-007084.
Kompletní Zadávací dokumentace je umístěna (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1482278400 21.12.2016 1486512000 8.2.2017
Generální oprava tepelného napáječe Litvínov (SU 9 – odbočka Schöeller) – 2. část

ID: Severočeská teplárenská / 16735

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení generální opravy dožívajícího potrubí TN Litvínov na topné a vratné větvi DN 500 v nadzemním provedení a v neprůlezném TK v rozsahu
dle podrobných zadávacích podkladů pro zadání zakázky.
Výběrové řízení je prováděno formou elektronické nákupní aukce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1482278400 21.12.2016 1485302400 25.1.2017
Frame Contracts: Electrotechnical services in the lignite power plants of the Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 16808

Předmět a popis VŘ:
Services (Maintenance, inspection, fault-clearance) in the segments measurement technology (analysis and emissions), actuation and hydraulics in the power plants Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippendorf. There will be different lots tendered.

Planned contract period: 01.01.2018 – 31.12.2020 + 2 optional years

Awarding planned: 09/2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Mandy Wäsch
Telefon: +49 355-2887 2291
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1483488000 4.1.2017 1485388800 26.1.2017
gear repair – Frame contract

ID: MIBRAG / 16815

Předmět a popis VŘ:
gear repair - Frame contract

Kontaktní osoba:
Jméno: Weller, Andreas
Telefon: 0049 34424 81 693
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1483574400 5.1.2017 1485475200 27.1.2017
belt drum repair – Frame contract

ID: MIBRAG / 16817

Předmět a popis VŘ:
belt drum repair - Frame contract

Kontaktní osoba:
Jméno: Weller, Andreas
Telefon: 0049 34424 81 693
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1483574400 5.1.2017 1485475200 27.1.2017
Elektronapájení průmyslové zóny EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 16832

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o zpracování technické pomoci - návrhu technického řešení systému elektrického napájení průmyslových zón EOP z rozvodny EOP_R 110 kV.
Předpokládáme v rozvodně EOP_ R 110kV vyzbrojení dvou polí vývodů 110kV, z kterých budou napájeny dva výkonové transformátory 110/ 35 kV (variantně 110/6 kV) s regulací napětí pod zatížením. Výkonově budou transformátory navrženy ve variantách 12MVA a 25MVA.
Z transformátorů bude napájena elektrická rozvodna 35 kV (6 kV) s podélným spínačem přípojnic, s vývody pro napájení průmyslových zón + rezervní vývody. Vývody budou vybaveny fakturačním měřením.
Ovládání a měření elektrické energie z rozvodny pro napájení průmyslových zón bude zavedeno do řídicího systému rozvoden EOP.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484006400 10.1.2017 1486080000 3.2.2017
TG9 – výměna podavačky

ID: Plzeňská energetika / 16840

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „TG9 – Výměna podavačky“ je kompletní náhrada 1 ks stávajícího podávacího čerpadla včetně pohonu a příslušenství, pracujícího v regeneraci výrobního bloku K3+TG9, novým čerpadlem s pohonem regulovaným prostřednictvím frekvenčního měniče.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304, +420731683418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484006400 10.1.2017 1485734400 30.1.2017
Frame Contract for test surface preparation in the power plants of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 16847

Předmět a popis VŘ:
Frame contract for the preparation of surfaces (removal of scale layers) for material tests by dust-free blasting or grinding in the power plants Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg and Lippendorf

Planned contract period: 01.01.2018 – 31.12.2020

Kontaktní osoba:
Jméno: Sebastian Lachmann
Telefon: +493552887 2986
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484006400 10.1.2017 1487289600 17.2.2017
Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K9

ID: United Energy / 16851

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výměna původních separátorů a jízkových plechů na kotli K9 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484092800 11.1.2017 1485388800 26.1.2017
Demolition of bridges in open cast mine Cottbus-Nord

ID: LEAG / 16854

Předmět a popis VŘ:
Demolition of infrastructure for railroads (bridges) in open cast mine Cottbus-Nord. There will be 4 lots tendered.

Planned execution: starting 06/2017

Awarding planned: 04/2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Sina Engel
Telefon: +49 355-2887 3095
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484179200 12.1.2017 1485475200 27.1.2017
Realizace stavby PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice

ID: Elektrárny Opatovice / 16869

Předmět a popis VŘ:
Zadávací dokumentace na realizaci stavby PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice, ve které jsou uvedeny veškeré informace k výběrovému řízení, byla uveřejněna na profilu zadavatele:
www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484265600 13.1.2017 1487548800 20.2.2017
Ohřev motorů 22MW z horkovodu

ID: Plzeňská energetika / 16873

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je doplnění stávajícího elektrického vytápění motorgenerátorů v Plzeňské energetice a.s. vytápěním horkovodním, tj. doplnění o předehřev horkou vodou z primárního rozvodu horké vody elektrárny.
Výběrové řízení se uskuteční v papírové podobě. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení, pošlete nám své kontaktní údaje dle OR a spojení na kontaktní osobu - jméno, telefon, e-mail, na které vám zašleme znění poptávky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Skácelová
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484265600 13.1.2017 1485388800 26.1.2017
BO K9

ID: United Energy / 16881

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z běžné opravy strojní části fluidního kotle K9 v teplárně Komořany dle technického zadání a rozpisu prací (Přílohy č.1-4 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484524800 16.1.2017 1485734400 30.1.2017
OVS – ID:324

ID: Slovenské elektrárně / 16888

Předmět a popis VŘ:
Analýza vzoriek plynných a kvapalných výpustí, vzoriek monitorovania podzemných vôd a životného prostredia v SE EBO a SE EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Schmidtová
Telefon: +421 910 674 865
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484611200 17.1.2017 1485475200 27.1.2017
OVS – ID 273

ID: Slovenské elektrárně / 16894

Předmět a popis VŘ:
Preventívna údržba tlakových častí vodíkových návesov v SE EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Blanka Janovická
Telefon: +421 910 674949
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484611200 17.1.2017 1485302400 25.1.2017
Frame Contracts: General electrotechnical services in the lignite power plants of the Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 16897

Předmět a popis VŘ:
Maintenance of low-voltage electrical installations and lighting equipment in the power plants Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippendorf. There will be different lots tendered.

Contract start: 01.03.2018

Awarding planned: 10/2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Gerlinde Raschick
Telefon: +49 355-2887 3017
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484611200 17.1.2017 1487289600 17.2.2017
Modernizace průchodek 110 kV – 1. etapa

ID: United Energy / 16905

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je odpojení, demontáž a likvidace starých stěnových průchodek a dodávka, montáž a připojení nových stěnových průchodek v počtu 14 ks v Teplárně Komořany u Mostu, ve vlastnictví United Energy, a. s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484697600 18.1.2017 1485907200 1.2.2017
PGS/O/70/2016 Zakup oleju napędowego

ID: PGS / 16909

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania jest zakup oleju napędowego w 2017 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Anna Tomaszek
Telefon: 48 32 737 34 40
E-mail:

Jméno: Aleksandra Herczek
Telefon: 668 649 248
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484784000 19.1.2017 1485302400 25.1.2017
Modernizacja infrastruktury w szybie nr 3 Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA.

ID: PGS / 16919

Předmět a popis VŘ:
Przedmiotem postępowania jest Modernizacja infrastruktury w szybie nr 3 Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoba:
Jméno: Marcin Kozłowski
Telefon: M: 48 668 591 692
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484784000 19.1.2017 1485820800 31.1.2017
TG8 – FM napájecí stanice K1

ID: Plzeňská energetika / 16922

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „TG8 – FM napájecí stanice K1“ je instalace nového frekvenčního měniče 6 kV společného pro motory napájecích čerpadel N1 a N2 napájecí stanice kotle K1 do nově vybudovaného přístrojového prostoru s ventilací umístěného v transformátorovém průjezdu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304, +420731683418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1487548800 20.2.2017
OVS – 1000079424

ID: Slovenské elektrárně / 16925

Předmět a popis VŘ:
Čistenie technologických zariadení v EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon: +421 910 673 278
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1485475200 27.1.2017
OVS – 1000079425

ID: Slovenské elektrárně / 16928

Předmět a popis VŘ:
Špeciálne čistiace a dekontaminačné práce v EBO a EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon: +421 910 673 278
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1485475200 27.1.2017
OVS – 1000080660

ID: Slovenské elektrárně / 16939

Předmět a popis VŘ:
Oprava komínov 150m a 300m v ENO

Kontaktní osoba:
Jméno: Homolová Magdaléna
Telefon: +421910673868
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1485475200 27.1.2017
Biomass Materials Store

ID: Lynemouth Power / 16950

Předmět a popis VŘ:
Stripping out, Installation and commissioning of a new Materials Store at Lynemouth Power Station to facilitate all materials stock required for the Biomass conversion project.

Kontaktní osoba:
Jméno: Michelle Graham
Telefon: 0044 1670 844 349
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1487721600 22.2.2017
HVS – Nové měření tepla pro KVET

ID: Plzeňská energetika / 16943

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů ultrazvukových průtokoměrů jednosměrných pro měření výstupů na horkovodech z teplárny ELÚ III Plzeňské energetiky a.s.
Výběrové řízení se uskuteční v papírové podobě . Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení, pošlete nám své kontaktní údaje dle OR a spojení na kontaktní osobu - jméno, tel. číslo, e-mail, na kterou Vám zašleme znění poptávky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Skácelová
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1484870400 20.1.2017 1486080000 3.2.2017
Částečná výměna potrubí ložových výparníků kotle K9

ID: United Energy / 16968

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je částečná výměna potrubí ložových výparníků kotle K9 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 až 7 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485129600 23.1.2017 1485734400 30.1.2017
EUHO – Výroba šnekovnice SD5/SD5A

ID: United Energy / 16971

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výroba a dodání 1 ks šnekovnice pro šnekové dopravníky SD5/SD5a v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 až 4 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485129600 23.1.2017 1486425600 7.2.2017
Výměna žárovkového osvětlení za zářivkové v budově rozvoden.

ID: Elektrárny Opatovice / 16974

Předmět a popis VŘ:
V převažující části budov rozvoden je původní elektroinstalace z doby výstavby EOP (cca 55 let stará). Nové osvětlení bude navrženo zářivkovými svítidly (ve vybraných prostorách s dlouhodobým provozem LED svítidly na podlaží +8m: sál ochran, místnost elektroprovozu, chodba). Osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-1 (Osvětlení vnitřních pracovních prostorů).
Kabeláž bude vedena z části po stávajících kabelových lávkách, nové trasy budou vedeny na povrchu v kabelových elektroinstalačních žlabech, lištách a chráničkách.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485129600 23.1.2017 1487980800 25.2.2017
OVS – 1000079362

ID: Slovenské elektrárně / 16978

Předmět a popis VŘ:
Zhotovenie diela : IPR ENO09021 Definitívne odkalisko, nadvýšenie odkaliska na kótu 301,000 m n. m.

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon: +421 910 673 278
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485129600 23.1.2017 1485734400 30.1.2017
Nákup uzavíracích klapek DN800/PN16

ID: Elektrárny Opatovice / 17017

Předmět a popis VŘ:
Výběrové řízení na nákup uzavíracích klapek DN800/PN16:
2ks - Klapka uzavírací DN800/PN16 mezipřírubová, L=190mm, s pohonem – RO TG3
2ks - Klapka uzavírací DN800/PN16 přírubová, L=230mm, s pohonem – RO TG3 do R8/7

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Hrdličková
Telefon: +420731454439
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485216000 24.1.2017 1485734400 30.1.2017
OVS – 1000078929

ID: Slovenské elektrárně / 17021

Předmět a popis VŘ:
Výpomoc pri opravách zariadení systému kontroly riadenia (SKR) pre SE-EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Peter Chobor
Telefon: +421 910 673 713
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485216000 24.1.2017 1485993600 2.2.2017
OVS

ID: Slovenské elektrárně / 17035

Předmět a popis VŘ:
Dodávky čierneho energetického uhlia pre Elektráreň Vojany/ Supplies of black energetic coal for TPP Vojany

Kontaktní osoba:
Jméno: Jozef Olenočin
Telefon: +421 910673457
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485216000 24.1.2017 1485475200 27.1.2017