Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
OVS – 371 – IPR EBO 10308 – Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO

ID: Slovenské elektrárně / 17094

Předmět a popis VŘ:
IPR EBO 10308 - Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon: +421 910 673 838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1485907200 1.2.2017 1493942400 5.5.2017
Mill wheels NV 110 and NV 130 Power Plant Boxberg

ID: LEAG / 17252

Předmět a popis VŘ:
Production and delivery of the following components for 1 wheel NV 110 rotates left, 1 wheel NV 110 rotates clockwise, 1 wheel NV 130 rotate left, 1 wheel NV 130 rotates clockwise: Hub, bars, ring with the option to assembly the wheels.

Kontaktní osoba:
Jméno: Carsten Kieschnick
Telefon: +49 (0)355/28873605
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1486598400 9.2.2017 1491523200 7.4.2017
Production and delivery of crushing wheel bridges

ID: LEAG / 17521

Předmět a popis VŘ:
Production and delivery of 140 piece crushing wheel bridges (GS 17 CrMo9-10 / 1.7379) for mill/crushing wheel N340.43 - power plant Schwarze Pumpe / Lausitz Energie Kraftwerke AG.

Kontaktní osoba:
Jméno: Carsten Kieschnick
Telefon: +49/(0)355 2887 3605
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1488499200 3.3.2017 1490918400 31.3.2017
Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)

ID: Plzeňská energetika / 17614

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem investiční akce s názvem "Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)" je náhrada původního dožitého horkovodního potrubí v klasickém provedení vedeného po potrubních mostech novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky komunikačního kabelu. Součástí díla je rovněž zajištění a výkon inženýrských činností spojených se získáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro Rekonstrukci horkovodu Karlov. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304; +420731683418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489104000 10.3.2017 1492560000 19.4.2017
Frame contract for the production and refurbishment of crawler-links

ID: LEAG / 17623

Předmět a popis VŘ:
Frame contract for the production and refurbishment of crawler-links for opencast mine units of Lausitz Energie Bergbau AG.

Planned contract duration: 01.12.2017 – 30.11.2020

Kontaktní osoba:
Jméno: Katja Muschen
Telefon: +49 355-2887 2851
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489104000 10.3.2017 1493510400 30.4.2017
Monitoring chemického režimu v EOP pro kotle K2, 3, 5 a 6

ID: Elektrárny Opatovice / 17628

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Monitoring chemického režimu v EOP pro kotle K2, 3, 5 a 6“ je zejména dodávka, montáž a uvedení do provozu v rozsahu:
• 2ks panelů chemických analýz s úpravou vzorku a analyzátory pro K2,3 a pro K5,6
• odběrové potrubí vzorků od kotlů k panelům chemických analýz
• potrubí chladící vody a odpadu pro panely analýz
• kabeláže elektro a MaR
• nastavení, zprovoznění a kalibrace analyzátorů
• přenos měřených veličin do ŘS a zobrazení na stanicích operátorů kotlů a CHÚV
• demontáže původních zařízení včetně potrubí a konstrukcí
• práce budou provedeny včetně dodávky veškerého materiálu, úklidu, likvidace vzniklých odpadů, zajištění přepravy, montážního lešení a plošin.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489363200 13.3.2017 1492041600 13.4.2017

ID: LEAG / 17654

Předmět a popis VŘ:
Frame Contract for maintenance and repair works at systems for heating, air conditioning, ventilation, smoke and heat venting systems, sanitary facilities as well as lime stone wagon thawing halls at locations of Lausitz Energie Kraftwerke AG.
Planned term: 01.02.2018 - 31.01.2021 + 3 years optional extension

Kontaktní osoba:
Jméno: Michelle Kricks
Telefon: +49 355 2887 2878
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489363200 13.3.2017 1490918400 31.3.2017
Telefonické oslovovanie zákazníkov

ID: Stredoslovenská Energetika / 17712

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je Telemarketingová podpora kampaní SSE a.s. – aktívne telefonické oslovovanie zákazníkov na predaj produktov a služieb SSE a.s., telefonické prieskumy a inbound linky.
S víťazom tohto výberového konania bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb na 2 roky.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Marta Škrkoňová
Telefon: +421 41 519 2926
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489708800 17.3.2017 1491177600 3.4.2017
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPOS) a servisu elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane nadstavbového systému ALVIS podľa vyhlášky č. 726/2002 Z. z v objektoch Vodných elektrární VET

ID: Slovenské elektrárně / 17714

Předmět a popis VŘ:
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPOS) a servisu elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane nadstavbového systému ALVIS podľa vyhlášky č. 726/2002 Z. z v objektoch Vodných elektrární VET

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Mužík
Telefon: +421 910 674853
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489708800 17.3.2017 1491264000 4.4.2017
Vodoinštalačný materiál

ID: Slovenské elektrárně / 17730

Předmět a popis VŘ:
Vodoinštalačný materiál

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon: +421 910 673714
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489968000 20.3.2017 1491523200 7.4.2017
Dodávky tepelných izolací – rámcová roční smlouva

ID: Termonta Praha / 17726

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávky tepelných izolací - rámcová roční smlouva“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 6.4. 2017 v 11:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 4.4. 2017, 14:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat písemně u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489968000 20.3.2017 1491264000 4.4.2017
Frame contract pool engineering services power plants

ID: LEAG / 17735

Předmět a popis VŘ:
Frame contract pool for engineering services for Lausitz Energie Kraftwerke AG with a planned term of 4 years and additional 2 years optional extension.
Expected power-plant-specific fields of competences to be tendered are:
• Engineering/ Techn. documentation:
- Electrical engineering (RUPLAN, ET ELCAD, E-CAD/ACAD,...)
- Power plant engineering (MicroStation, ACAD,...)
- Process control engineering (PRODOS, ARRANGER, ME-CAD,...)
- Construction engineering/heating, air conditioning, ventilation (ACAD, MicroStation,...)
• Studies/analyses/concepts/plannings
• Project management/supervision/quality management
• Metrology (power-plant-specific measurements e.g. efficiency)
• Others (a.o. 3D-modell, FEM-calculation, drone usage)

Kontaktní osoba:
Jméno: Johanna Starick
Telefon: +49355 2887 2992
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489968000 20.3.2017 1493510400 30.4.2017
ID SOLAR_1/2017 Kosenie areálov FVE, postreky proti burine a umývanie FVE panelov

ID: Stredoslovenská Energetika / 17737

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľov na zabezpečenie nasledovných činností :
• Kosenie areálu
• Umývanie solárnych panelov
• Postreky proti burine
Uvedené činnosti sa budú vykonávať v lokalitách
 Ľadovo
 Kalinovo
 Mikušovce
Súťaž zahŕňa 3 časti, uchádzači sa prihlasujú na vykonávanie všetkých troch činností.
Bližšie informácie na stránke https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Andrej Macko
Telefon: +421 41 519 2654
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1489968000 20.3.2017 1491177600 3.4.2017
Planning, delivery, installation and commissioning of a mercury measurement at flue gas duct in the power plants Boxberg and Schwarze Pumpe

ID: LEAG / 17750

Předmět a popis VŘ:
A mercury measurement system is supposed to be installed at the flue gas ducts of the power plants Boxberg block R and Schwarze Pumpe block A2. The setup is going to be placed within the metering rooms on level +36m (Block R) and level +16m (Block A2) behind the absorber.
The mercury measurement has to work continuously and compliant with the 13th BImSchV (German Federal Emission Control Ordinance).
The measuring cabinet has to be an outdoor version with air conditioning. A secure and permanent power supply is provided by the operator. Air supply for the measurement system and compressed air supply has to be included for both power plants.

Planned execution: 05/06/2017 – 08/09/2017

Awarding planned: end of 05/2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Matthias Richter
Telefon: +49 355-2887 2710
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490140800 22.3.2017 1490918400 31.3.2017
Frame contracts for maintenance and service of electrotechnical installations and control systems of the water treatment plants of Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 17752

Předmět a popis VŘ:
Frame contracts for maintenance, service and maintenance of electrotechnical installations and control systems esp. in the water treatment plants Kringelsdorf, Tzschelln, Am Weinberg and Schwarze Pumpe and a lime slurry plant in Schwarze Pumpe of Lausitz Energie Bergbau AG.

Will be tendered in lots.

Planned contract period: from 1 January 2018 - 4 years + 1 + 1 year Option

Planned call for tenders: May 2017

Scheduled to be awarded: November / December 2017

Kontaktní osoba:
Jméno: Frank Kleinau
Telefon: +49 355-2887 2977
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490140800 22.3.2017 1492646400 20.4.2017
Rekonstrukce dožitých elektrických rozvodů a zařízení pro připojení SKŘ kotle K3

ID: Plzeňská energetika / 17766

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Rekonstrukce dožitých elektrických rozvodů a zařízení pro připojení SKŘ kotle K3“ je provedení rekonstrukce dožitých elektrických rozvodů a zařízení pro připojení SKŘ pro řízení hnědouhelného kotle K3 dle Projektové dokumentace pro provádění stavby a Technického zadání.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490140800 22.3.2017 1491436800 6.4.2017
Náhrada pásových vah na pásech 5A a 5B

ID: Plzeňská energetika / 17777

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je výměna stávajících 2 ks technologických pásových vah na pásech 5A a 5B na zauhlování - provozovna Plzeňské energetiky a.s. v Plzni, za měřidla stanovená - úředně ověřená pro splnění legislativního požadavku dle vyhlášky 145/2016 Sb.
Výběrové řízení se uskuteční v papírové podobě. Pokud máte zájem o účast v uvedeném výběrovém řízení, zašlete nám své kontaktní údaje dle OR - název společnosti, adresu, IČ a dále spojení na kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail), na kterou Vám zašleme znění poptávky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Skácelová
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490227200 23.3.2017 1491436800 6.4.2017
Oprava pojezdové střechy parkoviště na VS 801/802

ID: Severočeská teplárenská / 17783

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je oprava pojezdové střechy na výměníkové stanici (dále jen „VS“) 801/802 v ul. Lidická č.p. 38, Most dle technického zadání a rozpisu prací (Přílohy č.1-6 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490313600 24.3.2017 1491868800 11.4.2017
Žilina Tepláreň – Transformovňa 110/22 kV vybudovanie nových káblových vývodov 2×110 kV pre napájanie TNS ŽSR – PD a IČ

ID: SSE Distribucia / 17786

Předmět a popis VŘ:
Spracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné konanie, realizáciu stavby a inžinierska činnosť, odborný autorský dohľad, DSV.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/zilina-teplaren-transformovna-110-22-kv-vybudovanie-novych-kablovych-vyvodov-2x110-kv-pre-napajanie-tns-zsr-pd-a-ic?page_id=5605

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490313600 24.3.2017 1491177600 3.4.2017
Medzibrod – úprava vedenia 110kV č. 7867 – realizácia

ID: SSE Distribucia / 17788

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na realizáciu stavby - Medzibrod - úprava vedenia 110 kV č. 7867
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/medzibrod-uprava-vedenia-110-kv-c.-7867-realizacia?page_id=5608

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490313600 24.3.2017 1490918400 31.3.2017
PRÁVNY PORADCA

ID: Slovenské elektrárně / 17790

Předmět a popis VŘ:
PRÁVNY PORADCA

Kontaktní osoba:
Jméno: Lucia Prokop
Telefon: +421910673608
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490313600 24.3.2017 1490918400 31.3.2017
Kosorín – Rekonštrukcia vedenia 1×110 kV č. 7501 – realizácia

ID: SSE Distribucia / 17793

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na realizáciu stavby - Kosorín - Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7501
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/kosorin-rekonstrukcia-vedenia-1x110-kv-c.-7501-realizacia?page_id=5611

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490313600 24.3.2017 1490918400 31.3.2017
Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm, na studenom kolektore PG43 na 4. bloku, JE SE-EBO

ID: Slovenské elektrárně / 17802

Předmět a popis VŘ:
Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm, na studenom kolektore PG43 na 4. bloku, JE SE-EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon: +421 910 673 838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490572800 27.3.2017 1491350400 5.4.2017
Servis a update SW systémov pre prenos a kontrolu kvality vírivoprúdových dát z prevádzkového skúšania v SE, a.s.

ID: Slovenské elektrárně / 17808

Předmět a popis VŘ:
Servis a update SW systémov pre prenos a kontrolu kvality vírivoprúdových dát z prevádzkového skúšania v SE, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Peter Chobor
Telefon: +421 910 673 713
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490572800 27.3.2017 1491177600 3.4.2017
New build 30/6-kV station 1 and station 2 in open cast mine Nochten

ID: LEAG / 17811

Předmět a popis VŘ:
Planning, delivery, installation and commissioning of two 30/6 kV stations in open cast mine Nochten incl. 30-kV-switchgear, 6-kV-switchgear, relocation of 2 30-/6-kV-transformers, LV-equipment, process control -system, inverter, earth termination system, cooling system, fire alarm system and construction services.

Tender: May 2017

Awarding: December 2017

Realization planned: May 2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Frank Kleinau
Telefon: +49 355-2887 2977
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490572800 27.3.2017 1493078400 25.4.2017
Konverze CZT areálu SŠT Velebudice_SO 01 – Výměníková stanice DVS 21 Velebudice

ID: Severočeská teplárenská / 17815

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky je provedení díla včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle § 3 a přílohy č. 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr a specifikací materiálu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“) v rozsahu dle technicko zadávací dokumentace.

Výběrové řízení je prováděno formou elektronické nákupní aukce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490572800 27.3.2017 1492473600 18.4.2017
1) Overenie a údržba meracích reťazcov KSMTR, 2) Korektívna údržba systému KSMTR 3,4 blok EBO, 3)Vyhodnotenie nameraných dát, preventívna a korektívna údržba diagnostických systémov SVRD, SNŠD na 3. a 4. bloku SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 17817

Předmět a popis VŘ:
1) Overenie a údržba meracích reťazcov KSMTR, 2) Korektívna údržba systému KSMTR 3,4 blok EBO, 3)Vyhodnotenie nameraných dát, preventívna a korektívna údržba diagnostických systémov SVRD, SNŠD na 3. a 4. bloku SE EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Andrea Fitošová
Telefon: +421 910 673 839
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490572800 27.3.2017 1491177600 3.4.2017
Pravidelná kontrola transformátorů T5, T9 a T22

ID: United Energy / 17820

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z pravidelné kontroly transformátorů T5, T9 a T22 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490659200 28.3.2017 1492473600 18.4.2017
Čištění zásobních nádrží TTO

ID: Plzeňská energetika / 17828

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je odčerpání zbylých zásob TTO ze 6 nádrží, jejich vyčištění, provedení defektoskopických zkoušek u všech nádrží, demontáži topného systému u 4 zásobních nádrží, odvozu a ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla.
Výběrové se uskuteční v papírové podobě. Pokud máte zájem o účast v uvedeném výběrovém řízení, zašlete nám své kontaktní údaje dle OR a dále spojení na kontaktní osobu (jméno, telefon a e-mail), na kterou zašleme znění poptávky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Skácelová
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490659200 28.3.2017 1491523200 7.4.2017
Dodávka hydroxidu sodného (NaOH)

ID: Plzeňská energetika / 17833

Předmět a popis VŘ:
Dodávka 40 - 50 m3 vodného roztoku NaOH o koncentraci 50% v železniční cisterně.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490745600 29.3.2017 1491177600 3.4.2017
Údržba, servis a opravy zariadení fyzickej ochrany (FO) automatizovaného komplexu bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne (AKOBOJE) ) pre závod SE, a.s EBO

ID: Slovenské elektrárně / 17836

Předmět a popis VŘ:
Údržba, servis a opravy zariadení fyzickej ochrany (FO) automatizovaného komplexu bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne (AKOBOJE) ) pre závod SE, a.s EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Peter Chobor
Telefon: +421 910 673 713
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490745600 29.3.2017 1490918400 31.3.2017
Technická pomoc pre odkaliská a skládku popolovín

ID: Slovenské elektrárně / 17841

Předmět a popis VŘ:
Technická pomoc pre odkaliská a skládku popolovín

Kontaktní osoba:
Jméno: Magdaléna Homolová
Telefon: +421910673868
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490745600 29.3.2017 1491264000 4.4.2017
IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovne

ID: Slovenské elektrárně / 17844

Předmět a popis VŘ:
IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovne

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon: +421 910 673 278
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1490745600 29.3.2017 1491523200 7.4.2017