Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
MV cable cold-shrinkable terminations and connections

ID: Stredoslovenská distribučná / 24536

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN káblových koncoviek a spojok zmrštiteľných za studena.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dcb3ec9ad0632f5845e9fd481a948438&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1572307200 29.10.2019 1582848000 28.2.2020
LV circuit breakers and connecting sets

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1572825600 4.11.2019 1587427200 21.4.2020
Aluminium conductors steel reinforced (ACSR), Aluminium alloy conductors (AAAC)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24688

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán (ACSR)a zliatinových lán (AAAC) vonkajších vzdušných vedení, ktoré sa používajú pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN,VVN.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2d6a09f2f4dc9917a7256e73b2b1c16d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 41 519 2209
E-mail:

Tender web page link

1576022400 11.12.2019 1580083200 27.1.2020
Plastic boxes PRIS DIN

ID: Stredoslovenská distribučná / 24711

Tender description:
Pilierové rozpájacie a istiace skrine PRIS DIN slúžia na istenie poistkami v poistkových odpínačoch. Vyrábajú sa s rozmermi podľa DIN 43629, s nízkou konštrukciou, celkovou hĺbkou 320 mm, vo veľkostiach DIN00, DIN0, DIN1 a DIN2, čo zabezpečuje zameniteľnosť medzi rôznymi výrobcami.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e0229752bf0916cf0fd2bb412d4e4699&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1576627200 18.12.2019 1580947200 6.2.2020
Castings for mills MV 67.16, AUBEMA coal crushers and ash crushers

ID: Slovenské elektrárně / 24712

Tender description:
2019/06218

Contact person:
Name: Jana Bučányová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1576627200 18.12.2019 1580083200 27.1.2020
Procurement of Mobile Noise Testing Bench in Combustion Chambers of gas generators RR

ID: Eustream / 24716

Tender description:
Predmetom obstarávania je nákup prenosného meracieho prístroja na monitorovanie hluku v spaľovacích komorách plynových generátorov Rolls Royce RB211 24G a 24GT DLE. Zariadenie umožní sledovanie hluku vo všetkých spaľovacích komorách plynového generátora.

The subject of the contract is the purchase of a mobile noise testing bench in the combustion chambers of Rolls Royce gas generators RB211 24G and 24GT DLE. The device shall allow monitoring of noise in all combustion chambers of the gas generator.

Viac informácií na: https://www.eustream.sk/sk_nasa-spolocnost/sk_obstaravanie/sk_obchodne-verejne-sutaze

Contact person:
Name: Lenka Gažová
Phone: +421 (2) 6250 7147
E-mail:

Tender web page link

1576627200 18.12.2019 1580688000 3.2.2020
Expanding assistance system spreader

ID: MIBRAG / 24727

Tender description:
Expanding assistance system spreader - Schleenhain Mine

Contact person:
Name: Voigt, Kay
Phone: +49 3442481700
E-mail:

Tender web page link

1578009600 3.1.2020 1580774400 4.2.2020
Denitrification K6

ID: Plzeňská teplárenská / 24730

Tender description:
Denitrifikace spalin metodou SNCR - instalace technologie (vstřikovací trysky, mísící modul, potrubí pro rozvod médií, systém řízení) pro vstřikování reaktantu do spalin kotle K6, v oblasti vstupního spalinovodu před cyklonem, za účelem snížení množství NOx.

Contact person:
Name: Hana Šťáhlavská
Phone: 603 434 223
E-mail:

Tender web page link

1578355200 7.1.2020 1580428800 31.1.2020
Provision for the Supply of Commodity Chemicals

ID: Lynemouth Power / 24754

Tender description:
To supply a range of bulk Chemicals to various Sites within the EP UK Investment Ltd group with sites in both England (3 Sites) and Northern Ireland (1 site) during a 3 year Contract period.

Contact person:
Name: Ron Shaw
Phone: 01670 844456
E-mail:

Tender web page link

1578873600 13.1.2020 1580860800 5.2.2020
Measurement of ammonia slip of the boiler K6 and K7

ID: Plzeňská teplárenská / 24779

Tender description:
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění měření čpavkového skluzu kotle K6 a K7 ve spalinách.

Contact person:
Name: Simona Mušková
Phone: +420 731 591 669
E-mail:

Tender web page link

1579219200 17.1.2020 1580342400 30.1.2020
Solid secondary fuel storage

ID: Slovenské elektrárně / 24784

Tender description:
Sklad tuhého druhotného paliva

Contact person:
Name: Anikó Mojžišová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1579564800 21.1.2020 1580688000 3.2.2020
TPFO service activity

ID: Slovenské elektrárně / 24786

Tender description:
Servisná činnosť TPFO

Contact person:
Name: Soňa Puchelová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1579564800 21.1.2020 1580169600 28.1.2020
Zváračské práce

ID: Eustream / 24792

Tender description:
Predmetom obstarávania je výkon zváračských a prípravárskych prác, podľa technologických postupov a v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s obchodnými a zmluvnými podmienkami. Ostatné zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch

Contact person:
Name: Ján Repa
Phone: +421 2 6250 7167
E-mail:

Tender web page link

1579737600 23.1.2020 1580342400 30.1.2020
Replacement of electric protections on outlets from 6kV BS switchboards

ID: Slovenské elektrárně / 24795

Tender description:
Výmena el. ochrán na vývodoch z rozvádzačov 6kV BS

Contact person:
Name: Natália Košlabová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1579737600 23.1.2020 1580860800 5.2.2020
Reconstrucion of building in Žiar nad Hronom

ID: Stredoslovenská distribučná / 24807

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a rekonštrukciu strechy.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ebcf6fa1dd14d429151c9b9c2a012025&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: + 421 41 519 2544
E-mail:

Tender web page link

1579824000 24.1.2020 1581379200 11.2.2020
Conveyor bridges of belt conveyor No. 53 in opencast mine Nochten for Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 24810

Tender description:
Engineering (project planning / construction), manufacturing, delivery, assemblage and commissioning of conveyor bridges of belt conveyor No 53, consisting of 3 bridge constructions with a total length of 264m
in opencast mine Nochten for Lausitz Energie Bergbau AG

- lot 1: Engineering (project planning / construction)
- lot 2: Assemblage and commissioning
The client reserves the possibility to place the order according to selection by lots or complete.

The applicant´s technical performance is based on the following requirements to be proven. The verification-form shall be submitted with the application documents.

- Verification of production according to DIN EN 1090-2 EXC3 und DIN 22261

Planned performance period: 06/2020 – 12/2021

Contact person:
Name: André Nitzsche
Phone: +49 355 2887 2438
E-mail:

Tender web page link

1579824000 24.1.2020 1580947200 6.2.2020
New grease catcher

ID: Plzeňská teplárenská / 24813

Tender description:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového automatického lapače tuků s možností podtlakového odsávání svozovým vozem.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1579824000 24.1.2020 1581897600 17.2.2020