Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Implementation and maintenance of the IAM system

ID: Stredoslovenská distribučná / 32915

Tender description:
Predmetom tejto OVS je výber dodávateľa na dodanie a implementácia systému IAM (Identity and Access management) s nasledujúcimi cieľmi:
- Odstránenie resp. zníženie aktuálnych bezpečnostných rizík.
- Zavedenie štruktúry a systému do informácií, postupov a procesov súvisiacich s IAM.
- Dosiahnutie súladu s požiadavkami ZKB.
- Odstránenie opakovaných zistení z finančných a interných auditov realizovaných v minulosti.
- Zefektívnenie a zautomatizovanie procesov a postupov IAM.
- Zvýšenie kvality a zníženie chybovosti, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fabcbea2bb722194d0b151be2149effd&jazyk=sk

Contact person:
Name: Mgr. Peter Mechtl
Phone: +421 918 947 828
E-mail:

Tender web page link

1718323200 14.6.2024 1722384000 31.7.2024
Modernizácia zabezpečovacieho systému turbogenerátorov na 1. a 2. bloku EMO

ID: Slovenské elektrárně / 32959

Tender description:
Modernizácia zabezpečovacieho systému turbogenerátorov na 1. a 2. bloku EMO

Contact person:
Name: Gallo Martina
Phone: +421910803613
E-mail:

Tender web page link

1719273600 25.6.2024 1722816000 5.8.2024
TK1 and TK2 Compressor Units Renewal Project

ID: Nafta / 32968

Tender description:
Predmetom tendra je výroba a dodávka 2 ks kompresorových jednotiek TK1 & TK2 s elektrickým pohonom ako náhrada za existujúce kompresorové jednotky s pohonom spaľovacou (plynovou) turbínou. Kompresorové jednotky slúžia na zatláčanie zemného plynu do podzemného zásobníka zemného plynu na Centrálnom areály PZZP Plavecký Štvrtok.
V prípade Vášho záujmu o účasť v tendri, prosím použite tento link: https://nafta.1803sw.com/?akce=procesy2/vyzva&id_obchodni_pripady=2869.

Contact persons:
Name: Mgr. Marián Dujsík
Phone: +421 2 4024 2674
E-mail:

Name: Ing. Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1719273600 25.6.2024 1727395200 27.9.2024
Lightning conductor and grounding material

ID: Stredoslovenská distribučná / 32970

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Príslušenstvo pre vytváranie systémov bleskozvodov a príslušenstvo pre uzemnenie elektrotechnických zariadení

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f6c0a98fe850475a4b0de1a193f9af5b&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Denisa Kudlová
Phone: +421 905 745 331
E-mail:

Tender web page link

1719360000 26.6.2024 1721952000 26.7.2024
Parts of lines up to 1 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 32972

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku:

Časti a súčastí vedení do 1kV: príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení.
Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=37c2f3b85bb83182b07aeba2c37f504a&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Denisa Kudlová
Phone: +421 905 745 331
E-mail:

Tender web page link

1719360000 26.6.2024 1721952000 26.7.2024
Projektová dokumentácia pre zabezpečenie výstavby priemyselnej haly pre údržbu

ID: Slovenské elektrárně / 32985

Tender description:
Projektová dokumentácia pre zabezpečenie výstavby priemyselnej haly pre údržbu

Contact person:
Name: Šlosiarová Anna
Phone: +421910673542
E-mail:

Tender web page link

1719792000 1.7.2024 1722470400 1.8.2024
Verejné obstarávanie – Modernizácia technológií malých vodných elektrární

ID: Stredoslovenská Energetika / 33001

Tender description:
Predmetom Verejného obstarávania je Modernizácia technológií malých vodných elektrární
Bližšie informácie nájdete na stránke SSE https://www.sse.sk/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Ing. Michal Murárik
Phone: +421 918 771 430
E-mail:

Tender web page link

1720051200 4.7.2024 1725408000 4.9.2024
LV switchboards RST

ID: Stredoslovenská distribučná / 33000

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa NN rozvádzačov RST.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a6cec2f8f716f6123e81ed52512b47e4&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Veronika Tarhajová
Phone: +421 905 558 794
E-mail:

Tender web page link

1720051200 4.7.2024 1723593600 14.8.2024
OVS - Delivery of LV switchgear for construction 16739 – Trstená - R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – addition and modification of RIS, VLSP, protection

ID: Stredoslovenská distribučná / 33020

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu 16739 – Trstená - R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – doplnenie a úprava RIS, VLSP, ochrán.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=cd5c226b9da93584de8693061b5d58da&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Veronika Tarhajová
Phone: +421 905 558 794
E-mail:

Tender web page link

1720656000 11.7.2024 1722384000 31.7.2024
OOPP - Zrak a Sluch

ID: Slovenské elektrárně / 33022

Tender description:
OOPP - Zrak a Sluch

Contact person:
Name: František Tomajko
Phone: +421 910673372
E-mail:

Tender web page link

1721001600 15.7.2024 1723680000 15.8.2024
Inžinierske činnosti a údržba stabilných diagnostických systémov v SE - EBO

ID: Slovenské elektrárně / 33024

Tender description:
Inžinierske činnosti a údržba stabilných diagnostických systémov v SE - EBO

Contact person:
Name: Anna Juhászová Beťková
Phone: +421 910673617
E-mail:

Tender web page link

1721001600 15.7.2024 1723334400 11.8.2024
Kontroly a opravy vn vypínačov Siemens v rámci závodu SE-VE

ID: Slovenské elektrárně / 33029

Tender description:
Kontroly a opravy vn vypínačov Siemens v rámci závodu SE-VE

Contact person:
Name: Anna Juhászová Beťková
Phone: +421 910673617
E-mail:

Tender web page link

1721001600 15.7.2024 1721952000 26.7.2024
Rekonštrukcia rozvodne 22kV R02

ID: Slovenské elektrárně / 33031

Tender description:
Rekonštrukcia rozvodne 22kV R02

Contact person:
Name: Jarmila Hitková
Phone: +421910809938
E-mail:

Tender web page link

1721001600 15.7.2024 1724025600 19.8.2024
Realization of official and repeated official tests of RTE (Reserved technical equipments)

ID: Stredoslovenská distribučná / 33037

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Výkon úradných a opakovaných úradných skúšok VTZ.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b74483feca4c6876915aa40503d6e7fa&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Veronika Tarhajová
Phone: +421 905 558 794
E-mail:

Tender web page link

1721088000 16.7.2024 1722470400 1.8.2024
Casing and tubing

ID: Nafta / 33040

Tender description:
The subject of this procurement is the casing and tubing pipes which are needed for the exploration wells realization in order to fix each well´s column in the drilled rock during drilling operations and also for the lifting of the hydrocarbons from the final column of the specific well.
For more information please visit https://nafta.1803sw.com.

Contact persons:
Name: Mgr. Marián Dujsík
Phone: +421 2 4024 2674
E-mail:

Name: Ing. Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1721174400 17.7.2024 1721952000 26.7.2024
Installation of 30kV medium-voltage cable for the Breunsdorf wind farm

ID: MIBRAG / 33042

Tender description:
Installation of 30kV medium-voltage cable for the Breunsdorf wind farm

Contact person:
Name: Christiane Bluhm
Phone: 004934424-81599
E-mail:

Tender web page link

1721260800 18.7.2024 1723161600 9.8.2024
Rozvody VTL plynu

ID: Elektrárny Opatovice / 33046

Tender description:
Účelem zakázky je výstavba podzemního a nadzemního vysokotlakého plynovodu o celkové délce cca 350 m, a to včetně propojení VTL plynovodu mezi HUP, měřicí stanicí a regulační stanicí zemního plynu, a dále výstavba měřicí a regulační stanice vč. kompletního technologického vybavení, osazení objektů a technologií systémem elektronické požární signalizace a systémem plynové detekce, a to v rámci plánované modernizace a ekologizace zdroje se současným zlepšením provozně-ekonomických parametrů zdroje zadavatele. Zakázka je součástí projektů „Náhrady uhelných bloků plynovými zdroji I., II. a III.“ Zadavatel na tyto projekty podal žádosti o dotaci z Modernizačního fondu.

Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: PAROPLYNOVÉ CYKLY V EOP - ČÁST: ROZVODY VTL PLYNU | Národní elektronický nástroj (nipez.cz).

Contact person:
Name: Martina Horáčková
Phone: +420 739 481 134
E-mail:

Tender web page link

1721260800 18.7.2024 1723680000 15.8.2024
Construction repair of mast foundations, repair of corroded mast stands and repair of grounding VVNv 7723 Kráľová Lehota_Štrba

ID: Stredoslovenská distribučná / 33049

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa stavebná oprava základov stožiarov, oprava skorodovaných stojní stožiarov a oprava uzemnenia VVNv 7723 Kráľová Lehota_Štrba na základe špecifikácie spôsobu opravy v zmysle súpisu poškodených základov, stojní a uzemnenia.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ef13801adb9496e9a6c25131ea153920&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Stasinka
Phone: +421 918 436 344
E-mail:

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1722556800 2.8.2024
OVS - Excavation works PaÚ EZ 2025-2027

ID: Stredoslovenská distribučná / 33051

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkopové práce a ich spätnú úpravu do pôvodného stavu na, alebo pre zariadenia v správe SSD, a.s., podľa potrieb objednávateľa v územnej pôsobnosti SSD, a.s. v rámci oblastných centier (ďalej iba OC) Žilina, Martin, Banská Bystrica, Lučenec a Litovský Mikuláš za dohodnutých podmienok v nasledovnom členení na časti:

ŽILINA – mesto a okolie (ZA, KNM)
ŽILINA – Kysuce (CA)
ŽILINA – Bytča (BY, IL) – nová oblasť
ŽILINA – Považie (PB, PU)
MARTIN – Turiec (MT, TR)
MARTIN – Juh (ZH, ZC, BŠ)
MARTIN – PD – nová oblasť
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Liptov (LM, RK)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Orava (DK, NO, TS)
BANSKÁ BYSTRICA – Sever (BB, BR)
BANSKÁ BYSTRICA – Juh (ZV, DT, KA)
LUČENEC – Západ (LC, VK)
LUČENEC – Východ (RS, PT)

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a332273d0a553bd0184c356fa94bde3a&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Stasinka
Phone: +421 918 436 344
E-mail:

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1723161600 9.8.2024
Vyčistenie zásobných síranových jám_AE Mochovce

ID: Slovenské elektrárně / 33053

Tender description:
Vyčistenie zásobných síranových jám_AE Mochovce

Contact person:
Name: Kováčová Lenka
Phone: +421 948 877 665
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1722816000 5.8.2024
Výmena systému odberu vzduchu v budove pomocných prevádzok pre SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 33055

Tender description:
Výmena systému odberu vzduchu v budove pomocných prevádzok pre SE EBO

Contact person:
Name: Katarína Iršová
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

ID: Slovenské elektrárně / 33057

Tender description:
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

Contact person:
Name: Martina Hudačeková
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024
Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín

ID: Slovenské elektrárně / 33059

Tender description:
Modifikácia ochrán VE Považská Bystrica, VE Tvrdošín, PVE Ružín

Contact person:
Name: Zuzana Komošová
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1724544000 25.8.2024
Vytvorenie nového pracoviska EPS

ID: Slovenské elektrárně / 33061

Tender description:
Vytvorenie nového pracoviska EPS

Contact person:
Name: Lenka Ušáková
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1722211200 29.7.2024
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

ID: Slovenské elektrárně / 33063

Tender description:
IPR M20069 - Upchávanie trás chemických odberov MO34

Contact person:
Name: Martina Hudačeková
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1721347200 19.7.2024 1723507200 13.8.2024
Assessment of the Security Concept MOD V2 for the 3rd level OdH

ID: Slovenské elektrárně / 33078

Tender description:
Posúdenie Bezpečnostného konceptu MOD V2 pre 3. úroveň OdH

Contact person:
Name: Zuzana Schmidtová
Phone: +421 910674865
E-mail:

Tender web page link

1721606400 22.7.2024 1723420800 12.8.2024
COMBINED CYCLES GAS TURBINE in EOP - PART: EPC

ID: Elektrárny Opatovice / 33080

Tender description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční plnění spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou paroplynových cyklů - část: EPC v areálu Elektrárny Opatovice, a.s. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a B ZD, kterou naleznete na profilu zadavatele Elektrárny Opatovice , a.s: https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=elektr%C3%A1rny%20opatovice/detail-zakazky/N006-24-V00021647

Základní rozsah díla - zadavatel předpokládá následující základní rozsah díla tvořícího veřejnou zakázku:

Zpracování dokumentace nutné pro realizací díla, a to zejména dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s realizací díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání zadavateli, a

Případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení zadavatele, které nesmí být prováděním díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení díla, a

Montáž a uvedení do provozu plynové turbíny, a

Dodávka, montáž a uvedení do provozu spalinového kotle včetně související stavební části, příslušenství a potrubního zapojení, elektro zapojení vše dle návrhu dodavatele v souladu s požadavky ZD, a

Dodávka a implementace řídícího systému blokových zařízení paroplynových celků do řídícího systému plynových turbín. Dodávka a instalace řídícího systému neblokových/společných zařízení. Zajištění řídících a komunikačních vazeb mezi nově dodanými řídícími systéme a stávajícími řídícími systémy zadavatele. Návrh algoritmů řízení nových i stávajících zdrojů tak, aby byly splněny podmínky a požadavky na bezpečný a ekonomicky optimální provoz zařízení s ohledem na dodržení požadovaných parametrů pro poskytování podpůrných služeb pro ČEPS/ČEZ, pro dodávku silové energie a pro dodávku tepla do distribuční horkovodní sítě.

Provedení navazujících služeb souvisejících s dílem jako je zejména koordinace díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) při provádění díla.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1721606400 22.7.2024 1724025600 19.8.2024
Construction of a 3,2 km long fence in Deuben with electronic monitoring system.

ID: MIBRAG / 33087

Tender description:
Errichtung einer 3,2 km langen Zaunanlage mit Toren und elektronischer Überwachung, einschließlich dem Rückbau der Altanlage.

Contact person:
Name: Carina Dahl
Phone: 004934424-81256
E-mail:

Tender web page link

1721692800 23.7.2024 1724284800 22.8.2024
Addition of CCHV temperature measurements in CHV circuits in SE-EBO

ID: Slovenské elektrárně / 33107

Tender description:
Doplnenie meraní teplôt CCHV v okruhoch CHV v SE-EBO

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone: +421 910673839
E-mail:

Tender web page link

1721779200 24.7.2024 1722211200 29.7.2024
Current fittings for external distribution lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 33109

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa pre Prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=78deec0d8051cfbde272b212d3fca969&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Adrián Babiš
Phone: 0908 394 573
E-mail:

Tender web page link

1721779200 24.7.2024 1725408000 4.9.2024
Záložní zařízení pro záchyt ropných látek na kanále oteplené vody

ID: Elektrárny Opatovice / 33111

Tender description:
Realizace záložního zařízení pro záchyt ropných látek na kanále oteplené vody včetně zpracování dokumentace skutečného provedení.

Contact person:
Name: Ing. Lenka Hamplová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1721865600 25.7.2024 1724112000 20.8.2024
CAPEX Study on a green field Pumped Storage Power Plant in Ipeľ

ID: Slovenské elektrárně / 33116

Tender description:
CAPEX Study on a green field Pumped Storage Power Plant in Ipeľ

Contact person:
Name: Kristína Jabrocká
Phone: +421 910809169
E-mail:

Tender web page link

1721865600 25.7.2024 1723075200 8.8.2024