Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
MV cable cold-shrinkable terminations and connections

ID: Stredoslovenská distribučná / 24536

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN káblových koncoviek a spojok zmrštiteľných za studena.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dcb3ec9ad0632f5845e9fd481a948438&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1572307200 29.10.2019 1578441600 8.1.2020
LV circuit breakers and connecting sets

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1572825600 4.11.2019 1587427200 21.4.2020
Heat exchanger stations - reconstruction of heating IV.

ID: Plzeňská teplárenská / 24609

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zásobníků TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Bolevec, k.ú. Skvrňany, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Doubravka. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Contact persons:
Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1573516800 12.11.2019 1576627200 18.12.2019
Plastic corrugated pipes

ID: Stredoslovenská distribučná / 24638

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa korugovaných plastových rúr, ktoré sa používajú pre mechanickú ochranu 1kV a 22kV káblov určených pre uloženie do zeme.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8b63f4cedba6b15f5d99c8eb4ae8663f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1574380800 22.11.2019 1578873600 13.1.2020
K1 - New motors with frequency converters for exhaust fans

ID: Plzeňská teplárenská / 24650

Tender description:
Předmětem díla s názvem „K1 – Nové motory s FM KV“ je zejména dodávka a montáž 2 ks nových nízkonapěťových motorů včetně frekvenčních měničů a transformátorů pro pohony spalinových ventilátorů uhelného kotle K1 a stavebních úprav ve stávajícím přístrojovém prostoru řídicích skříních pod elektroodlučovači kotle K1, kde budou dva nové transformátory a dva frekvenční měniče umístěny.
Dílo bude pro objednatele provedeno zhotovitelem formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.

Contact person:
Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1574899200 28.11.2019 1576713600 19.12.2019
Replacement of steam collector 5-14 bar block 3 and 4

ID: Elektrárny Opatovice / 24660

Tender description:
Předmět plnění zakázky zahrnuje zejména dodávku materiálu, demontáž původní potrubní trasy, montáž nové potrubní trasy, provedení požadovaných kontrol a zkoušek, vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Dodávka materiálu zahrnuje zejména potrubí a tvarovky, uložení potrubí, armatury včetně těsnění a spojovacího materiálu, izolace potrubí a armatur, akční členy a čidla a to vše podle PD a technického zadání. V rozsahu dodávky jsou i lešenářské i izolatérské práce.
Dodavatel bude spolupracovat (poskytovat dokumentaci a konzultaci) s inspektorem TÜV Rheinland pro udělení certifikace dle EN 13480, PED2014/68/EU - Modul G. Objednání a úhrada certifikace je v rozsahu protiplnění objednatele.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1575331200 3.12.2019 1578873600 13.1.2020
Dodávka elektřiny do Plzeňského Prazdroje – projektová dokumentace

ID: Plzeňská teplárenská / 24666

Tender description:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Dodávka elektřiny do Plzeňského Prazdroje".

Contact person:
Name: Simona Mušková
Phone: +420 731 591 669
E-mail:

Tender web page link

1575504000 5.12.2019 1576540800 17.12.2019
Replacement of R110kV switchgear electrical protections - installation of differential busbar protection.

ID: Plzeňská teplárenská / 24670

Tender description:
Výměna dožitých stávajících elektrických ochran (stáří 20 let). Rozšíření o rozdílovou ochranu přípojnic, výměna stávajících měřících transformátorů proudu v poli 1. a 2. (celkem 6 ks) včetně příslušenství z důvodu nekompatibilnosti s rozdílovou ochranou přípojnic.

Contact person:
Name: Hana Šťáhlavská
Phone: 603434223
E-mail:

Tender web page link

1575504000 5.12.2019 1578614400 10.1.2020
Aluminium conductors steel reinforced (ACSR), Aluminium alloy conductors (AAAC)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24688

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán (ACSR)a zliatinových lán (AAAC) vonkajších vzdušných vedení, ktoré sa používajú pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN,VVN.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2d6a09f2f4dc9917a7256e73b2b1c16d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 41 519 2209
E-mail:

Tender web page link

1576022400 11.12.2019 1580083200 27.1.2020
Building repairs of collectors and HM (23)

ID: Severočeská teplárenská / 24691

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky jsou lokální stavební opravy kolektorů a TK (23), spočívajících v opravách kompenzátorů č.0,1,2,3,4,5,6,7,8,24 (10 kompenzátorů) v Mostě.

Contact person:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Tender web page link

1576022400 11.12.2019 1578009600 3.1.2020
Repair of the inlet plate on the crown of the lower reservoir dam hydroelectric power plant Čierny Váh

ID: Slovenské elektrárně / 24697

Tender description:
Oprava vtokového plata na korune hrádze dolnej nádrže PVE Čierny Váh

Contact person:
Name: Katarína Pažická
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1576108800 12.12.2019 1576800000 20.12.2019
Maitenance of greenery in EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 24700

Tender description:
Předmětem plnění uzavření Rámcové smlouvy na výkony spočívající v údržbě zeleně v areálu EOP a na ostatních pozemcích ve vlastnictví objednatele. Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1576108800 12.12.2019 1578873600 13.1.2020
Preventive and corrective maintenance of control devices and impulse relief valves (IPV) at Bohunice Nuclear Power Plant and Mochovce Nuclear Power Plant

ID: Slovenské elektrárně / 24702

Tender description:
2019/06021

Contact person:
Name: Tatiana Tillingerová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1576195200 13.12.2019 1576627200 18.12.2019
Oprava 2 ks zásobních nádrží HCL + výměna pogumování

ID: United Energy / 24706

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení opravy a úpravy 2ks nádrží na HCl a provedení nového vnitřního pogumování v United Energy, a.s. dle technického zadání, které je součástí Pozvánky k VŘ.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1576195200 13.12.2019 1578873600 13.1.2020