Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
LV circuit breakers and connecting sets

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1572825600 4.11.2019 1587427200 21.4.2020
Personal protective equipment (PPE) at work: Thermal underwear

ID: Stredoslovenská distribučná / 25079

Tender description:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochranných pracovných odevov proti chladu pre zamestnancov vyhlasovateľa.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5c6f55f423dbea8ffcff69917f486545&jazyk=sk#1

Contact person:
Name: Ing. Juliana Podhorská
Phone: +421415192455
E-mail:

Tender web page link

1582675200 26.2.2020 1586908800 15.4.2020
Diagnostics and repair of HV, HV circuit breakers and switchboards

ID: Slovenské elektrárně / 25201

Tender description:
Diagnostika a oprava VN,VVN vypínačov a rozvádzačov

Contact person:
Name: Natália Košlabová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1584057600 13.3.2020 1585872000 3.4.2020
Inspection of the rotation air preheater and air preheater boxes in Unit B and D in the Lignite fired power plant Jänschwalde

ID: LEAG / 25267

Tender description:
Planned realization:
Unit B quarter 2/ 2021
Unit D quarter 3/ 2022 (Option)
Awarding planned: 10/2020

Contact person:
Name: Wüsten, Caroline
Phone: +49 355 2887 2326
E-mail:

Tender web page link

1584489600 18.3.2020 1588204800 30.4.2020
Fluid bed boiler K6 - increase of biomass co-incineration

ID: Plzeňská teplárenská / 25289

Tender description:
1) "external transport and storage of biomass"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnější doprava a skladování biomasy“ je instalace vnějších dopravních cest a vnějšího provozního zásobníku pro navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

2) "internal transports of biomass and adjustment of combustion process of boiler K6"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnitřní dopravy biomasy a seřízení spalovacího procesu K6“ je navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

Contact persons:
Name: Miloslav Kolařík
Phone: +420 739 540 309
E-mail:

Name: Ing. Jitka Navrátilová
Phone: +420 731 683 418
E-mail:

Tender web page link

1584662400 20.3.2020 1588550400 4.5.2020
Reconstruction of the southern gate in the inspection tower - building no. 82

ID: Elektrárny Opatovice / 25400

Tender description:
Kompletní výměnu vstupních vrat na jižní straně objektu revizní věže za nová rolovací vrata s elektrickým pohonem. Na vnější líc obvodové stěny revizní věže budou instalována průmyslová spirální vrata zajišťující vjezd o rozměrech minimálně 6,100m x 8,100m (šxv). Vrata budou vybavena bezpečnostními prvky pro zajištění bezpečného otevírání a zavírání vrat dle příslušných technických norem (přehled norem viz níže).
Montážní práce vrat budou součástí dodávky vrat. Pro provedení montáže vrat je vzhledem k velikosti vrat nutné použití manipulační techniky – autojeřáb, montážní plošina, vysokozdvižný vozík.
Termín podání nabídek je do 13.4.2020 do 12:00

V případě Všeho zájmu o toto VŘ kontaktujte níže uvedenou osobu.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1585180800 26.3.2020 1586736000 13.4.2020
Modification of electric motors and pumps of aggressive wastewater

ID: Slovenské elektrárně / 25416

Tender description:
Modifikácia elektrických motorov a čerpadiel agresívnych odpadových vôd

Contact person:
Name: Martin Hrnčiar
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1585267200 27.3.2020 1585872000 3.4.2020
Repair of concrete chimney

ID: Plzeňská teplárenská / 25444

Tender description:
Předmětem zakázky je oprava obou ochozů včetně zábradlí, výstupového žebříku, upevňovacích prvků výstražného osvětlení a hromosvodové soustavy betonového komínu. Dále posouzení stavu ostatních částí komínu a provedení periodické zákonné revize komínu.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1585267200 27.3.2020 1587340800 20.4.2020
Reconstruction of hot water pipeline Na Dlouhých - pre-insulated piping system

ID: Plzeňská teplárenská / 25468

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce HV Na Dlouhých – předizolovaný potrubní systém“ je:
• rekonstrukce cca 200 m dlouhého úseku horkovodního rozvodu provedeného v technologii klasického potrubí 2 x DN 200 v neprůlezném železobetonovém kanále 1300/750 výměnou za potrubí v bezkanálovém předizolovaném systému v druhé izolační třídě. Důvodem rekonstrukce jsou časté poruchy v dotčeném úseku.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1585526400 30.3.2020 1588550400 4.5.2020