Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Armatures for insulated aerial lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 24119

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa armatúr pre izolované vzdušné vedenia v zmysle Technických štandardov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2791d5154e0b7b01339a26da6f703f84&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1564444800 30.7.2019 1569801600 30.9.2019
Construction of an Energy and Recovery plant within the Jänschwalde Industrial Area as a fully turnkey (EPC) project

ID: LEAG / 24137

Tender description:
More information can be found under the link: https://www.leag.de/fileadmin/user_upload/pdf-en/EVA_Jaenschwalde_Request_for_Qualification.docx.pdf

If you are interested in this project as an EPC, please send us a written confirmation by e-mail to eva.einkauf@leag.de.
Subsequently you will receive a link from our tendering platform (ausschreiben24) where you can upload your response to the Request for Qualification (RFQ) along with the relevant documentation in either German or English language, by 19 September 2019.

Contact person:
Name: Oliver Mrosk
Phone: +49 355 2887 3316
E-mail:

Tender web page link

1565136000 7.8.2019 1568851200 19.9.2019
Mid-life overhaul of Gas Generators RB211

ID: Eustream / 24191

Tender description:
Predmetom zákazky je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE na Kompresorovej stanici 01 vo Veľkých Kapušanoch po 75 000 prevádzkových hodinách.
Ďalšie informácie sú dostupné na:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422304

Contact persons:
Name: Lenka Gažová
Phone: +421 (0)2 6250 7147
E-mail:

Name: Ján Repa
Phone: +421 (0)2 6250 7167
E-mail:

Tender web page link

1566518400 23.8.2019 1568764800 18.9.2019
Station batteries OPzS and OPzV

ID: Stredoslovenská distribučná / 24200

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku staničných batérii OPzS a OPzV.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=07d556f0cf129b7eed954889cdd5c72d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: +421 41 519 3335
E-mail:

Tender web page link

1566518400 23.8.2019 1569283200 24.9.2019
Replacement of the control technology at the electrostatic precipitators of the Lippendorf power plant

ID: LEAG / 24204

Tender description:
LEAG intends to replace the control technology for the high-voltage units of the electrostatic precipitators at units R and S in the Lippendorf power plant.
Implementation in the planned block downtimes (status 01.08.2019):
Block R: 05/2020 - 07/2020
Block S: 04/2021 - 10/2021

Scope of delivery and services:
The scope of services includes the planning, supply, installation, commissioning and optimisation of the control technology for the high-voltage units of the electrostatic precipitators.
(32 complete control cabinets per block)

Planned contract conclusion: 06.12.2019

technical contact person:
Mr. Torsten Jenkel, Phone: +49 (0) 343422 2323, Fax: +49 (0) 343422 2630,
E-mail: torsten.jenkel@leag.de

commercial contact:
Mr. Peter Pfeiffer, Tel.: +49 (0) 355 2887 3256, Fax: +49 (0) 355 2887 2982,
E-mail: peter1.pfeiffer@leag.de

Contact person:
Name: Peter Pfeiffer
Phone: +49 355 2887 3256
E-mail:

Tender web page link

1566777600 26.8.2019 1569801600 30.9.2019
Disposal and recovery of waste

ID: Stredoslovenská distribučná / 24214

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva – nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných doplňujúcich zákonov, vyhlášok a usmernení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=d26142a2bb93fe555a5644b330565168&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Jana Kožová
Phone: +421 41 519 2938
E-mail:

Tender web page link

1567382400 2.9.2019 1569888000 1.10.2019
Concrete skeleton for transformer stations and switch stations

ID: Stredoslovenská distribučná / 24216

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Betónový skelet pre kioskové trafostanice a spínacie stanice.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=afc2bd23685fcd42c09c6cbaf3b60cc6&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1567555200 4.9.2019 1570579200 9.10.2019
Komplexné zabezpečenie výroby a dodávky reklamných a špeciálnych tlačív a drobných služieb súvisiacich s event marketingom pre Stredoslovenskú energetiku, a. s.

ID: Stredoslovenská Energetika / 24229

Tender description:
Predmet obstarávania zahŕňa výrobu a dodávku reklamných a špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre zákaznícke centrá na území stredoslovenského regiónu podľa aktuálnych potrieb vyhlasovateľa.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Marta Škrkoňová
Phone: +42141 519 2926
E-mail:

Tender web page link

1567641600 5.9.2019 1568937600 20.9.2019
Framework contracts for technical and explosive cleaning

ID: LEAG / 24232

Tender description:
Framework contracts for technical and explosive cleaning as part of ongoing maintenance, fault clearance and inspections at the power plants Boxberg, Jänschwalde, Lippendorf and Schwarze Pumpe from 2021.

Execution of cleaning work including complete and demand-oriented provision of tools, devices, equipment technology, special devices, auxiliary means as well as consumables and supplies.

The following technology is required to provide the service:
- Suction and blowing vehicles, of which at least 1 vehicle explosion-protected
- Suction and flushing vehicles, of which at least 1 vehicle explosion-protected
- High pressure pumps/ High pressure pumps and associated diesel engine technology

The following certifications / qualifications are required to provide the service:
- Certified rope access technicians Level 1 to 3 according to FISAT or equivalent
- certified waste management company according to § 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG - Closed Substance Cycle Waste Management Act)
- Specialist company according to WHG
- Persons entitled to use explosives according to § 20 SprengG as well as permission according to § 7 SprengG (not mandatory)

Contract type: framework contract
Planned conclusion of contract: September 2020
Planned term of the contract: January 2021 to December 2023, with the option of a one-time extension by 2 years.

Contact person:
Name: Sebastian Melde
Phone: +49 355 2887 2985
E-mail:

Tender web page link

1567641600 5.9.2019 1570492800 8.10.2019
Delivery of switchboards for the construction of TR 110 kV Sučany

ID: Stredoslovenská distribučná / 24234

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu TR 110 kV Sučany.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0a0ed71c27f413d67732ce9ac49bef99&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Bačinská
Phone: +421 41 519 2178
E-mail:

Tender web page link

1567641600 5.9.2019 1568937600 20.9.2019
Metallurgic material

ID: Stredoslovenská distribučná / 24239

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa hutného materiálu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=74abcfebee246ad3ddfbcfd03f6e0e5c&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1567987200 9.9.2019 1569283200 24.9.2019
Excavation work for SMC

ID: Stredoslovenská distribučná / 24241

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkopové práce pre potreby divízie SMČ.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=4e7eca8b60bf9553677b170f1fd370d9&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Stasinka
Phone: +421 41 519 2929
E-mail:

Tender web page link

1567987200 9.9.2019 1569801600 30.9.2019
Modernizace ŘS TÚV

ID: United Energy / 24248

Tender description:
Předmětem zakázky je výměna stávajícího ŘS TSX Momentum pro řízení technologie TÚV a přeprogramování ŘS M340 pro řízení kondenzátních čerpadel TÚV v areálu United Energy, a.s. v Komořanech. Podrobně je rozsah plnění zakázky specifikován v technickém zadání.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1568160000 11.9.2019 1569801600 30.9.2019
Uzatvorenie rámcovej zmluvy EFET na dodávku a odber elektrickej energie

ID: Stredoslovenská Energetika / 24250

Tender description:
Predmetom tendra je uzavretie rámcovej EFET zmluvy (EFET General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity)
Predpokladaná doba trvania zmluvy: Doba neurčitá
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Bc. Roman kasák
Phone: +421 41 519 2586
E-mail:

Tender web page link

1568160000 11.9.2019 1568937600 20.9.2019
Purchase of telescopic assembly platforms on 4x4 chassis - 3pcs.

ID: Stredoslovenská distribučná / 24253

Tender description:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa 3ks nákladných vozidiel – teleskopických montážnych plošín na podvozkoch 4x4.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=730cf075c7d1228bbda195166332e23f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Alena Jarošová
Phone: +421 41 519 2585
E-mail:

Tender web page link

1568246400 12.9.2019 1570406400 7.10.2019
Crane work and crane operation in SE EMO and SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 24256

Tender description:
Žeriavnické práce a obsluha žeriavov v SE EMO a SE EBO

Contact person:
Name: Katarína Pažická
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1568246400 12.9.2019 1568764800 18.9.2019
Clearance/remediation of a contaminated site (illegal dumping) Welzow-Süd

ID: LEAG / 24259

Tender description:
Essential scope of services:
- grabbing of old deposits consisting of approx. 75,000 m³ of mineral building rubble, gravel, soil, boulders and industrial waste from the embankment area of the opencast mine
- pure separation into the different waste fractions with suitable technology
- professional disposal of hazardous and non-hazardous waste
- processing / recycling of usable mineral waste by crushing and sieving


Planned execution: April 2020 – max. January 2021

Awarding planned: 03/2020

This call is part of an overall project in the period 2019 - 2024 with further planned tenders for dismantling and remediation. Further information can be obtained from the named contact person.

Contact person:
Name: Sina Engel
Phone: +49 355 2887 3095
E-mail:

Tender web page link

1568592000 16.9.2019 1570579200 9.10.2019
Routine repair of automatics and accessories of turbine TG2 VE Trenčín - electrical part

ID: Slovenské elektrárně / 24263

Tender description:
Bežná oprava automatiky a príslušenstva turbíny TG2 VE Trenčín – elektro časť

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1568592000 16.9.2019 1568937600 20.9.2019
Poštové a tlačové služby

ID: Stredoslovenská Energetika / 24266

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na poskytovanie tlačových a poštových služieb na obdobie 4 rokov. Predpokladaný objem tlače je 3 milióny strán formátu A4 ročne.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Ing. Andrej Macko
Phone: +421 41 5192654
E-mail:

Tender web page link

1568592000 16.9.2019 1569974400 2.10.2019
Replacement of the refill water pump for the main heat exchange station.

ID: Elektrárny Opatovice / 24270

Tender description:
Předmětem díla je výměna 2 ks čerpadel doplňovací vody. Součástí je zejména (nikoliv výlučně):
 dodávka, demontáž původních, montáž a uvedení do provozu 2 ks nových čerpadel doplňovací vody
 potřebné úpravy strojní
 potřebné úpravy elektro
 úpravy a doplnění SKŘ
 potřebné stavební úpravy
 zpracování dokumentace skutečného provedení
Pro zaslání zadávací dokumentace kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1568678400 17.9.2019 1570406400 7.10.2019
Screw cable eyes and jointers

ID: Stredoslovenská distribučná / 24283

Tender description:
Skrutkové káblové oká na ukončenie Al, Cu lán a Al, Cu káblových vodičov s kruhovým a sektorovým jadrom pre napäťovú úroveň od 1-36kV.
Skrutkové káblové spojovače na spojenie Al, Cu lán a Al, Cu káblových vodičov s kruhovým a sektorovým jadrom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=148ae6416829a4c4a58ff5b5d83bc7a8&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1568678400 17.9.2019 1572912000 5.11.2019
Cables 1-CYKFY

ID: Stredoslovenská distribučná / 24285

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa káblov 1-CYKFY na stavbu Sučany.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2d553b67c7f78dfb93a53114582d12b8&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Martina Kocurová
Phone: + 421 41 519 3131
E-mail:

Tender web page link

1568678400 17.9.2019 1569888000 1.10.2019