EPH Financing CZ

Company: EPH Financing CZ, a.s.

Residency: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

Identification number: 04302575

File number: B 20854 the Municipal Court in Prague

Audit Committee

 

Reporting whole year 2023

Výroční finanční zpráva za rok končící 31. prosincem 2023

 

Reporting whole year 2022

Výroční finanční zpráva za rok končící 31. prosincem 2022

 

Reporting 1st half of 2022

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2022

 

Reporting whole year 2021

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2021

Oprava Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2021

Annual Report for the year ending on 31 December 2021

 

Reporting 1st half of 2021

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2021

 

Reporting whole year 2020

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2020

Oprava Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2020

Annual Report for the year ending on 31 December 2020

 

Reporting 1st half of 2020

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2020

Oprava pololetní zprávy emitenta za první pololetí roku 2020

 

Reporting whole year 2019

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2019

 

Reporting 1st half of 2019

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2019

 

Reporting whole year 2018

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2018

 

Reporting 1st half of 2018

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2018

 

Reporting whole year 2017

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2017

 

Reporting 1st half of 2017

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2017

 

Reporting whole year 2016

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2016

 

Reporting 1st half of 2016

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2016

 

Reporting whole year 2015

Doplnění Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2015

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2015

 

Notices 

Oznámení o zahájení výplaty druhého úrokového výnosu EPH 8,00/2027 (ISIN CZ0003542102)

Oznámení o udělení mandátu k umístění nových střednědobých dluhopisů

Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o úrokové sazbě na osmé výnosové období EPH VAR/22 (ISIN CZ0003519407)

Oznámení výsledků veřejné nabídky (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Announcement

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o snížení základního kapitálu ručitele

Oznámení úrokové sazby pro 1. výnosové období dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o navýšení objemu emise EPH CZ0003519407

Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o celkové jmenovité hodnotě vydaných Dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Announcement

Oznámení o vydání dluhopisů v rámci navýšení stávající emise ISIN CZ0003524464

Oznámení o splacení jistiny dluhopisů ke dni konečné splatnosti a o výplatě úrokového výnosu (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o změně sídla a určené provozovny Administrátora (ISIN CZ0003524464)

Oznámení úrokové sazby na šesté úrokové období

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

 

Prospekt

Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102)

Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102) (pasportizace na Slovensko)

Prospekt 2020 (ISIN CZ0003524464)

Prospekt 2020 (ISIN CZ0003524464) (pasportizace na Slovensko)

Prospekt 2018 (ISIN CZ0003519407)

Prospekt 2016 (ISIN CZ0003515413)

Prospekt 2015 (ISIN CZ0003513012)

 

Consolidated Financial Statements

Preliminary (Unaudited) Consolidated Financial Information EPH for the period of 6 months ending on 30 June 2020

Consolidated financial statements EPH 2019

Condensed consolidated interim financial statements (unaudited) EPH for the period of 6 months ending 30 June 2019

Consolidated financial statements EPH 2018

Consolidated financial statements EPH 2017

Konsolidovaná pololetní účetní závěrka EPH 2016

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2015

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2014

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2013