Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia 

je majitelem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu od dodavatelů přes plynovody a místní plynové rozvody až ke koncovým zákazníkům, a také za připájení k distribuční síti, montáž plynoměrů a odečet spotřeby zemního plynu.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 34 872 km. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě. 

Hlavní činností společnosti SPP – distribúcia je prodej distribučních kapacit, rozvojové aktivity, provoz a údržba plynárenské distribuční sítě. SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 26 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

Více na www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 650 000 odběrných míst, nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE také provozuje zařízení s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

Více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

 

EP Energy Trading

je jedním z významných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. EP Energy Trading dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, administrativy a samosprávy. V současné době zajišťuje epet dodávku do více než 66 tisíc odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jimiž Elektrárny Opatovice, Plzeňská teplárenská a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2019 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 2,9 TWh elektřiny a 2,1 TWh zemního plynu.

Společnost epet se na trhu pohybuje již 15 let. Za tuto dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě a zaměření na zákazníka vybudovala pozici významného dodavatele energií na českém trhu.

Více na www.epet.cz