Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia 

je vlastníkem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu z přepravních sítí přes distribuční soustavy ke koncovým zákazníkům a také za zajištění připojení k distribuční síti a odečty spotřeby zemního plynu.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 34 872 km. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě.

Společnost SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, který poskytuje své služby více než 1,5 milionu koncových odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

Více na www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 680 000 odběrných míst nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE také provozuje vlastní zařízení s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

Více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

 

EP Energy Trading

je jedním z významných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. EP Energy Trading dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, státní správy a samosprávy. V současné době zajišťuje EP Energy Trading společně se svou dceřinou společností Dobrá Energie, s.r.o. dodávky do více než 140 000 odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jako jsou Elektrárny Opatovice, Plzeňská teplárenská a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností.

Společnost se na trhu pohybuje již 18 let.

Více na www.epet.cz