Tranzit plynu

Eustream

Eustream provozuje tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko, jenž představuje koridor s jedinečnou polohou pro dodávky plynu na trhy střední a jižní Evropy bez ohledu na zdroj plynu a strukturu toků, jelikož je napojen na všechny sousední země. Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU.

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min