Teplárenství

Elektrárny Opatovice

Dodávají tepelnou energii pro téměř 63 000 domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 320 km tepelných sítí. EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice. EOP zároveň ročně vyrobí více než 1 000 GWh elektrické energie, a to částečně v efektivním kogeneračním režimu. Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a umožňuje také fungovat v ostrovním módu a pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území v případě kolapsu celé elektrické rozvodné soustavy.

Více na www.eop.cz

EOP_logo_min

 

 

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost dále distribuuje a dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch více než 55 000 zákazníků.

Společnost provozuje tři kogenerační zařízení včetně jednoho zařízení na energetické využívání odpadu. Jako primární palivo pro výrobu tepla a elektřiny společnost využívá hnědé uhlí, biomasu a komunální odpad.

Pro provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá udržet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii.

Více na www.pltep.cz

 

 

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje vice než 34 000 domácností v Mostě a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituc. Část tepelné energie se prodává do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí přibližně 150 km potrubních rozvodů. United Energy provozuje teplárnu Komořany u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí a biomasy v moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrobí až 10 000 TJ tepelné energie, která se využívá k výrobě elektřiny a tepla. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe.

Více na www.ue.cz

united_energy_logo