Těžba

Německo

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou uhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v Zeitzu soustřeďuje své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní podíly v dalších třech subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, důlní inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku. Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek tepla a elektřiny. V dolech Profen v Sasku-Anhaltsku a United Schleenhain v Sasku se každoročně vytěží celkem až 19 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf v Sasku a Schkopau v Sasku-Anhaltsku. Společnost také provozuje průmyslovou elektrárnu ve Wählitzu. Průmyslové elektrárny společnosti MIBRAG dodávají mimo jiné dálkové vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům. Hnědouhelný prach se dále zpracovává v cementářském průmyslu.

Jako spolehlivý partner je MIBRAG stabilizujícím prvkem v hospodářském životě středního Německa. Jen se společnostmi ve středoněmeckém regionu jsou uzavřeny dodavatelské smlouvy představující celkový podíl přibližně 65 % a průměrný roční objem dodávek ve výši 180 milionů EUR. Těžba tak pomáhá zajistit pracovní místa i mimo společnost. MIBRAG rovněž intenzivně podporuje vznik a rozvoj místních partnerství, která napomáhají tvorbě dalších pracovních míst a hospodářskému rozvoji regionu.

Více na www.mibrag.de

MIBRAG-LOGO1