Těžba

Německo

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou hnědouhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v městě Zeits soustřeďovala své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní akciový podíl také ve třech dalších subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, těžební inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku.

Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek v sektoru energetiky a vytápění. Každý rok se v dolech Profen (Sasko-Anhaltsko) a United Schleenhain (Sasko) vytěží až 19 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf (Sasko) a Schkopau (Sasko-Anhaltsko). Společnost provozuje také elektrárnu na brikety a prach v Deuben a průmyslové elektrárny v Deuben a Wählitz. Průmyslové elektrárny MIBRAG dodávají mimo jiné komunální vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům. Hnědouhelný palivový prach je dále zpracováván v cementářském průmyslu. 

MIBRAG není jen stabilním partnerem. Je také stabilizujícím faktorem hospodářského života středního Německa. Jen v regionu středního Německa jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách představující celkový podíl kolem 65 % a průměrný roční objem objednávek ve výši 180 milionů EUR. Z toho vyplývá, že doly pomáhají zajistit pracovní místa rovněž mimo společnost. Společnost MIBRAG kromě toho intenzivně podporuje navazování lokálních partnerských vztahů, což umožňuje generovat další pracovní místa a přispět k dalšímu rozvoji regionálního hospodářství. Skupina MIBRAG v současné době zaměstnává 2 700 lidí včetně téměř 160 stážistů.

Více na www.mibrag.de

MIBRAG-LOGO1

 

 

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší východoněmeckou energetickou společností, se svými 8 tisíci zaměstnanci je v tomto regionu také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Firma pokrývá zhruba jednu desetinu spotřeby elektrické energie v Německu a je v této zemi i druhým největším těžařem.

LEAG pod sebou sdružuje dvě společnosti: Lausitz Energie Bergbau AG, odpovědnou za těžbu hnědého uhlí a Lausitz Energie Kraftwerke AG, která provozuje elektrárny. LEAG působí převážně v Lužickém revíru.

Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde. Ty produkují ročně okolo 60 milionů tun hnědého uhlí, které je následně dodáváno do elektráren Janschwalde, Lippendorf, Schwarze Pumpe a Boxberg, jakož i do rafinerie u Schwarze Pumpe.

Vedle těžby lignitu má společnost Lausitz Energie Bergbau AG za cíl snížit a co nejvíce omezit dopady těžby uhlí na životní prostředí a okolní krajinu. Ihned po ukončení těžby dochází k rekultivaci krajiny. Na území někdejšího povrchového dolu Cottbus-Nord, který byl dle plánu uzavřený v roce 2015, nyní vzniká jezero Cottbuser Ostsee. To se stane největším jezerem vybudovaným na místě původního povrchového dolu v Německu.

Více na: www.leag.de

logo_leag_web3