Flexibilní výroba elektrické energie

Itálie

EP Produzione

provozuje čtyři plynové a jednu uhelnou elektrárnu v Itálii s celkovým výkonem 3 907 MW a řadí se tak mezi nejvýznamnější hráče na energetickém trhu v zemi. Efektivní a vysoce výkonné elektrárny společnosti EP Produzione jsou řízeny v souladu s nejvyššími standardy v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

Do flotily EP Produzione patří také černouhelná elektrárna Fiume Santo na Sardinii s čistým instalovaným výkonem přibližně 600 MW, která je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení na severozápadě Sardinie. Další čtyři plně konsolidované plynové elektrárny se nacházejí především na severu Itálie – Livorno Ferraris, Ostiglia, Tavazzano e Montanaso a Trapani.

Více na www.epproduzione.com

EP PRODUZIONElogo

 

Fusine Energia

Společnost Fusine Energia byla založena v roce 2006 za účelem získání povolení pro stavbu a provoz nové elektrárny na biomasu. Ta se nachází v severoitalské provincii Sondrino nedaleko Comského jezera a od června 2011 pracuje na plný výkon. Elektrárna o výkonu 6 MW je poháněna biomasou z dřevěných třísek pocházejících převážně z okolních regionů, což má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. Zařízení ročně zpracuje 82 000 tun biomasy a vyprodukuje celkem 41 GWh elektrické energie, kterou dodává do více než 11 000 domácností.

Více na www.eppowereurope.cz

 

Ergosud S.p.A.

Společnost spravující termoelektrárnu ve Scandale v Itálii.

Více na www.ergosud.it

 

Velká Británie

EP Langage

je paroplynová (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine) elektrárna umístěná poblíž Plymouthu v Devonu v jihozápadní Anglii. Výstavba areálu byla zahájena v roce 2008 a byla uvedena do provozu v roce 2010. Celková kapacita elektrárny činí 905 MW. Vysokotlaký parní systém umožňuje vysokou efektivitu na trhu (51,5 %), flexibilní konstrukce je schopna dvousměnného provozu a minimálního zatížení, čímž se zvyšují možnosti elektrárny. Využití kombinovaného cyklu poskytuje větší flexibilitu pro podpůrné a systémové služby pro National Grid, které napomáhají stabilitě sítě.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP South Humber Bank

je plynová elektrárna umístěná poblíž Stallingborough v Anglii. Celková instalovaná kapacita elektrárny je 1 365 MW. Stanice se skládá ze dvou samostatně operovatelných jednotek. Obě jednotky mají flexibilní konstrukci schopnou dvousměnného provozu s minimální zátěží, čímž se zvyšuje flexibilita elektrárny podobně, jako je to tomu v případě elektrárny Langage.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Kilroot

Elektrárna Kilroot se nachází na východním pobřeží Severního Irska a provoz zahájila v roce 1981. Elektrárna disponuje instalovanou kapacitou 513 MW v duálních generátorech poháněných uhlím a ropou, dalších 142 MW ve čtyřech plynových turbínách a součástí areálu je také bateriové úložiště elektrické energie s kapacitou 10 MW, které je jediným funkčním síťovým bateriovým úložištěm v Irsku s možností instalace dalších baterií o kapacitě 30-100 MW. Společně s elektrárnou Ballylumford uspokojuje Kilroot přes 60 % poptávky po elektřině v Severním Irsku.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

EP Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku sestávající ze dvou turbín s kombinovaným cyklem a dvou turbín s jednoduchým cyklem. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Díky tomu, že vysoce flexibilním turbíny s kombinovaným cyklem umožňují fungování v několika různých režimech, je elektrárna schopna rychlých a pružných reakcí. K tomu přispívají i turbíny s jednoduchým cyklem, které zároveň poskytují potřebnou kapacitu. Kombinace flexibilních a diverzifikovaných aktiv, spolu s možností výstavby bateriového úložiště, dokazuje, že je elektrárna Ballylumford ideálně připravena na budoucí nároky irského energetického trhu. Možnost výstavby bateriového úložiště o kapacitě 30-100 MW dále diverzifikuje a zatraktivňuje portfolio elektrárny. V posledních letech jsou v elektrárně realizovány významné investice, které dále posilují její konkurenceschopnost na irském trhu. Zařízení disponuje kapacitou 688 MW a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % dodávek elektřiny v regionu.

Více na www.epuki.co.uk

 

 

 

Irsko

Tynagh Energy

Elektrárna Tynagh s instalovanou kapacitou 384 MW ležící na východě hrabství Galway je jedinou paroplynovou elektrárnou na irském trhu, která spolehlivě zásobuje velkoodběratele elektřinou od roku 2006. Hraje významnou roli v zabezpečování dodávek elektřiny pro Galway a západ Irska. Přímo do národní distribuční sítě dodává Tynagh 9% potřebné elektrické energie. Paroplynová elektrárna byla vystavěna na již nevyužívaných pozemcích těžebních dolů Tynagh a přispívá k růstu místní ekonomiky při minimalizování dopadu na životní prostředí.

 

 

Německo

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistou instalovanou kapacitou 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu. Elektrický výkon elektrárny stačí na dodávku elektrické energie do 700 000 domácností.

Více na: www.kraftwerk-mehrum.de

 

 

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je vlastníkem elektrárny Schkopau.
Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.
Provoz elektrárny je – vzhledem ke struktuře zákazníků a jejich různým nárokům na zatížení – velmi flexibilní. Mezi inovativní charakteristiky hnědouhelné elektrárny Schkopau patří její vysoká flexibilita a rovněž její efektivita a účinnost.
Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.

saale_energie_logo

 

 

Francie

Gazel Energie

Společnost Gazel Energie (dříve Uniper France) je třetím největším francouzským výrobcem energie z flotily uhelných a biomasových elektráren a větrných a solárních farem o celkovém výkonu 837 MW. Zároveň je Gazel Energie čtvrtým největším francouzským dodavatelem elektřiny a plynu do 11 500 odběrných míst. V souladu s francouzským zákonem o energetické transformaci společnost investovala do svých aktiv již více než 1,2 miliard eur a od roku 2008 zredukovala emise CO2 o více než polovinu, což představuje 7,5% podíl na celkové dekarbonizaci Francie.

 

 

EP Netherlands

EP Netherlands (EPNL) je výrobcem energie, který vlastní a provozuje elektrárny Sloe (instalovaný výkon 870 MW), Rijnmond (800 MW) a MaasStroom (426 MW). Kromě toho EPNL vlastní 50% podíl v plynové elektrárně Enecogen (910 MW). S kumulativní kapacitou 2,6 GW se EPNL řadí na třetí místo mezi provozovateli elektráren v Nizozemsku.

Vedle flexibilní výroby elektřiny se EPNL zabývá také podnikáním v oblasti dodávek elektřiny a plynu a provozuje místní plynovod (Zuid-Beveland, 55 km).

Více na www.epnl.nl

 

 

EP Commodities CZ

Společnost EP Commodities se specializuje výhradně na trading (velkoobchod) se zemním plynem, elektrickou energií a CO2 (potenciálně finančně uhlím a ropou). V rámci obchodování se zemním plynem provádíme obchody pouze na evropském trhu (ČR, SR, DE, AT, IT, NL). Zaměřujeme se na země, kde má EPH vlastní aktiva nebo které svojí likviditou umožňují efektivní obchodování. Naše služby v oblasti zemního plynu zahrnují obchody přes burzy, platformy operátorů a přes OTC. Obchodujeme na spotovém i termínovém trhu s dodávkou na VTP. Pouze v Itálii zajišťujeme dodávku zemního plynu do elektráren sesterské společnosti EP Produzione. Významnou část našeho portfolia představují zásobníky, přeshraniční kapacity, fyzické toky a poskytování flexibility v rámci celého regionu. Pro skupinu EPH realizujeme také finanční zajišťování fyzických aktiv skupiny včetně fyzického sourcingu portfolia koncových zákazníků. Pro obchodování s elektrickou energii (+CO2) využíváme EEX, ICE a OTC trhy výhradně pro obchody v ČR a Německu.

Více na www.epcommodities.cz

EP_commodities_logo_web

 

 

EP Commodities AG

Specialista na trading (velkoobchod) s energetickými komoditami – zemním plynem, elektřinou, emisními povolenkami, uhlím a dalšími produkty se sídlem ve Švýcarsku.

Více na www.epcommodities.ch

EP_commodities_logo_web

 

 

Humbly Grove Energy

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu nedaleko města Alton v anglickém Hampshiru, který se skládá ze dvou nádrží – Great Oolite a Rhaetic.

Zařízení je součástí Národní přenosové soustavy, přičemž pokrývá až 3 % denní poptávky a představuje přibližně 6 % celkové skladovací kapacity ve Velké Británii.

Více na www.humblyenergy.co.uk

 

 

EP Resources CZ

Společnost EP Resources CZ zajišťuje exkluzivně prodej polského tříděného i energetického uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchoduje s českým tříděným a energetickým uhlím, hnědouhelnými briketami a hnědouhelným multiprachem vyráběným za účelem zvýšení užitných vlastností hnědého, respektive černého uhlí. Společnost také zajišťuje prodej dalších materiálů (biomasy, vápenných a vápencových sorbentů).

Více na www.epresources.cz

 

 

EP Resources AG

EP Resources AG se sídlem v Zugu ve Švýcarsku se zabývá nákupem a lodní přepravou uhlí a biomasy pro elektrárny EPH v Německu, Itálii, Francii a Velké Británii.
EP Resources je rostoucí společností v oblasti energetiky vybudovaná pro pokrytí interní poptávky skupiny EPH a současně s cílem nabídnout stejné portfolio služeb v oblasti nákupu, prodeje a logistiky komodit jako uhlí a biomasa také zákazníkům po celém světě. EP Resources je 100% dceřinou společností EP Power Europe, a.s.

 

 

RVA Group

RVA Group je organizace specializující se na projektový management v oblasti vyřazování z provozu, dekontaminace, demontáže a demolice. S více než 25letými zkušenostmi v tomto vysoce nebezpečném oboru se společnost stala lídrem na trhu. Společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii již v minulosti dokončila celosvětově více než 750 rozsáhlých projektů, díky svému vysoce kvalifikovanému multidisciplinárnímu inženýrskému týmu.

S rozsáhlými zkušenostmi v rámci chemického, petrochemického, farmaceutického, ropného, plynárenského, energetického a těžkého zpracovatelského průmyslu zajišťuje RVA komplexní a flexibilní služby – od inženýrství až po celkové řízení projektů. Díky tomu jsou splněny přesné požadavky klienta.

Organizace se tak stala globálně uznávanou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, inženýrské odbornosti, minimalizace vlivů na životní prostředí a komerční řízení projektů. Díky výhradní spolupráci s vlastníky závodů a nezávislosti na dodavatelském řetězci, poskytuje RVA přesně cílené a nekompromisní poradenství po celý životní cyklus projektu.

Více na www.rvagroup.org