Železniční doprava

EP Cargo

je železniční dopravce zajišťující efektivní přepravní služby široké škále zákazníků. Společnost EP Cargo byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti – část A a B, jí bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům z řad spedice, dopravců, výrobních závodů i jiných společností spolupráci při realizaci dopravních potřeb. V roce 2019 společnost přepravila více než 5 milionů tun nákladu.

Více na www.epcargo.cz

 

 

EP Cargo Deutschland

zodpovídá za spediční služby v rámci železničních transportů na německém území s přesahem do dalších zemí EU. Specializuje se mimo jiné na přepravy černého a hnědého uhlí, energosádrovce, popílku, vedlejších energetických produktů apod. Zajišťuje komplexní služby pro zákazníka, včetně optimalizace transportů, dodání vhodných typů vozů pro speciální transporty, plánování tras, zajištění poslední míle, vyřízení náležitých dokumentů atp.

Více na www.epcargo.cz/de

 

 

EP Cargo Invest

jakožto správce železničního vozového parku zajišťuje pro společnosti skupiny EPH veškerý železniční hardware pro jejich aktivity v oblasti nákladní přepravy. EP Cargo Invest realizuje investice do lokomotiv a vagonů pro dlouhodobé projekty společností skupiny a také poskytuje nákladní vagony pro krátkodobé využití formou pronájmu od třetích stran. EP Cargo Invest dále zajišťuje údržbu a opravy vagonů nasazených na projektech skupiny a poskytuje poradenství v této oblasti.

Více na www.epcargoinvest.cz

 

 

EP Cargo Polska

se zabývá železniční přepravou, železniční spedicí a spedicí z přístavů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Zajišťuje nakládku v přístavech Gdaňsk, Gdynia, Szczecin, Swinoujscie, dále nakládku ve vnitrostátních přístavech na východní hranici. Specializuje se na transport hnědého a černého uhlí, vápenců, vedlejších energetických produktů. Nabízí komplexní převozní služby pro elektrárny a průmyslové podniky na území České republiky, Německa, Polska. Pro zákazníky realizuje projekty optimalizace železničních přeprav, individuální správu a provozování vleček, speciální přepravy techniky a zařízení, optimalizaci provozu vlastních vleček aj.

Více na www.epcargo.cz/pl

 

 

Loko Train

je společností poskytující vzdělávání v drážním odvětví. Zajišťuje servisní činnost a vzdělávání pro dopravce, provozovatele dráhy a firmy zabývající se opravou, údržbou a modernizací drážní infrastruktury. Poskytuje další služby spojené s drážní problematikou. V rámci vlastního LokoPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska pronájem lokomotiv. V rámci vlastního PersPoolu nabízí na území České republiky, Slovenska a Polska možnost pronájmu výkonu strojvedoucích, vozmistrů a vedoucích posunu. Zabývá se poradenstvím a konzultacemi v drážní železniční dopravě. Pořádá školení, semináře a konference zaměřené na železniční segment. Zajišťuje řádná školení a kurzy pro strojvedoucí a další potřebná školení pro železniční provoz a železniční dopravu.

Více na www.lokotrain.eu