ZÁKLADNÍ ÚDAJE (2015)

80 mld m3
Kapacita pro přepravu zemního plynu

55,8 / 4,6 mld m3
Přeprava / distribuce plynu

3,8 mld m3
Kapacita pro skladování plynu

13,5 GWe
Instalovaný el. výkon

43,8 TWhe
Výroba elektřiny

5,9 / 5,7 TWhe
Distribuce / prodej elektřiny

15,9 PJ (4,4 TWhth)
Výroba tepla

EPH_plynarenstvi_banner
Plynárenství

Skupina EPH je lídrem plynárenského průmyslu na Slovensku, kde působí v oblasti přepravy, distribuce a skladování plynu. EPH je klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU.

EPH_dodavka_energii_banner
Distribuce a dodávka energií

EPH je důležitým hráčem v obchodování a dodávkách energií. Firma EPET patří k nejvýhodnějším dodavatelům v ČR. Akvizicí slovenské společnosti SSE posílil EPH také v oblasti distribuce.

EPH_teplarenstvi_baner
Teplárenství

EPH je největším tuzemským dodavatelem tepla. Roční dodávka odběratelům v ČR dosahuje téměř 19 PJ. Teplárny EPH zásobují celkem 360 tisíc domácností, podniky a instituce.

EPH_vyroba_elektriny_baner
Výroba elektřiny

EPH je druhým největším výrobcem elektřiny v České republice. Klíčovými výrobci elektřiny v rámci holdingu jsou společnosti HSR
a SAALE ENERGIE v Německu.

segmenty_tezba_mibrag
Těžba uhlí

EPH má významnou pozici v těžbě hnědého uhlí v Německu, kde provozuje společnost MIBRAG se zásobami cca 500 milionů tun. Součástí holdingu je i důl Schöningen. EPH provozuje také černouhelný důl Silesia v Polsku.

EPH_segmenty_doprava_uhli_banner
Logistika a obchod s uhlím

EPH se zaměřuje také na obchod s uhlím, včetně prodeje vedlejších energetických produktů. Je také významným hráčem v oblasti přepravy sypkých materiálů a to jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní přepravě.

EPH_obnovitelne_z_banner
Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje EPH disponují celkovou kapacitou 25 MWe. Jedná se o větrné, fotovoltaické a bioplynové elektrárny vyrábějící obnovitelnou energii v ČR, v SR a v Německu.