Skupina EPH zveřejnila konsolidované výsledky za rok 2023

25. 4. 2024

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“ nebo „Skupina“) reportuje výsledky za fiskální rok 2023. Na pozadí všeobecného poklesu cen elektřiny dosáhl EPH zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) ve výši 3,6 miliardy EUR (pokles 17 % oproti výsledku 4,3 miliardy EUR dosaženému v roce 2022). EBITDA marže vzrostla na 15 % (z 12 % v roce 2022). Skupina si udržuje nízkou zadluženost (násobek Čistého zadlužení 1,3x, oproti 1,1x v roce 2022), což jí umožňuje provozní flexibilitu a prokazuje její silnou finanční pozici. Během roku Skupina pokračovala v naplňování své strategie vedoucí k dosažení dříve stanovených ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. 

Mezi další důležité finanční ukazatele patří: 

  • Tržby 24,2 miliardy EUR (oproti 37,1 miliardy EUR v roce 2022) 
  • Rekordní odvody na daň z příjmů zaplacené během roku ve výši 1,0 miliardy EUR (oproti 0,4 miliardy EUR v roce 2022), z čehož 346 milionů EUR bylo zaplaceno v České republice (částka převyšuje ukazatel EBITDA ve výši 268 milionu EUR dosažený v České republice, představující 7,5 % EBITDA celé skupiny) 
  • Za rok 2023 Skupina odvede do evropských veřejných rozpočtů přibližně 2,2 miliardy EUR na dani z příjmů právnických osob a za emisní povolenky 
  • CAPEX ve výši 0,4 miliardy EUR vynaložený na rozvojové projekty, přispívající k zajištění budoucího kladného provozního cash flow 
  • Ukazatel volného cashflow na úrovni 1,7 miliardy EUR (oproti 3,6 miliardy EUR v roce 2022). Meziroční pokles byl do značné míry ovlivněn rekordními kapitálovými investicemi vynaloženými na rozvojové projekty a daní z příjmů zaplacenou po finančně úspěšném roce 2022 

Provozní ukazatele zahrnují: 

  • Čistý instalovaný výkon 13,9 GW (oproti 11,8 TW v roce 2022) 
  • Čistá výroba elektřiny 36,1 TWh (oproti 37,0 TWh v roce 2022) 
  • Flexibilní kapacita plynových zásobníků provozovaných na Slovensku, v Německu, České republice a Velké Británii o celkovém objemu 64,3 TWh  
  • Celkový objem přepraveného zemního plynu 16,1 mld. m3 a 4,3 mld. m3 zemního plynu distribuovaného zákazníkům 
  • Celkové množství tepelné energie dodané zákazníkům ve výši 2,1 TWh 

V lednu 2024 EPH obdržel zvláštní cenu pro největšího plátce daní v žebříčku„Česká elita“ sestavovaném webem Seznam Zprávy a společností Deloitte.  Společnosti spadající pod EPH odvedly za rok 2022 na korporátní dani rekordních 6,7 miliardy korun. 

V rámci svého závazku k udržitelné budoucnosti bez uhelné energie skupina v březnu 2024 ukončila provoz tří uhelných bloků. Odstavení dvou bloků ve slovenských Vojanech1 a jednoho bloku v německém Mehrumu představuje odpojení celkem 910 MW uhelného instalovaného výkonu od přenosové soustavy. Tento krok navazuje na nedávné ukončení provozu dalších uhelných aktiv: elektrárna Kilroot (Severní Irsko, čistý instalovaný výkon 514 MW) ukončila výrobu z uhlí v září roku 2023 a elektrárna Nováky1 (Slovensko, 266 MW) ukončila provoz v prosinci 2023. 

Skupina EPH dále zahájila první kroky v rámci své strategie soustředit veškerá transformační aktiva pod jednu střechu pod hlavičkou skupiny EP Energy Transition Group (EPETr). V tomto smyslu EPH v roce 2023 převedl celý svůj podíl ve skupině LEAG na společnost EPETr, přičemž společnost Mibrag Energy Group ji má následovat nejpozději do konce roku 2025. EPETr se zaměřuje na společensky odpovědnou zelenou energetickou transformaci v souladu s německou legislativou. 

Odstavení výše uvedených uhelných elektráren podtrhuje odhodlání Skupiny transformovat se směrem k udržitelné výrobě energie. Skupina očekává, že do roku 2025 bude téměř bez uhelných aktiv a nejpozději do konce roku 2030 bude kompletně bez uhlí, přičemž cílem je ukončit tento proces ještě dříve. 

Během roku EPH pokračoval v investicích do moderních plynových elektráren, uzpůsobených k budoucímu využívání vodíku. Tyto investice zahrnují paroplynovou elektrárnu Tavazzano v Itálii (čistý instalovaný výkon 800 MW) a plynovou elektrárnu Kilroot v Severním Irsku (700 MW), obě s očekávaným dokončením v roce 2024. Další projekt probíhá v italské Ostiglii s výkonem 880 MW a očekávaným uvedením do provozu v roce 2025. 

Ačkoli je Skupina EPH aktivní zejména v plynové infrastruktuře, zaměřuje se také na energetiku spojenou s vodíkem a skladování energie. „Jsem přesvědčen, že vodík spolu s řešeními pro skladování energie budou hrát v blízké budoucnosti klíčovou roli v utváření evropské energetiky,“ uvádí Daniel Křetínský, generální ředitel a majoritní vlastník společnosti EPH. „Transformace energetiky k uhlíkové neutralitě, která bude ekonomicky, sociálně i environmentálně přijatelná, vyžaduje ještě řadu změn evropského legislativního a regulačního rámce, nicméně naše široké portfolio aktiv plynárenské infrastruktury, technologie na výrobu elektřiny s využitím vodíku a zaměření na řešení pro skladování elektřiny nás přirozeně řadí mezi lídry na cestě k novému modelu energetického trhu v Evropě.“ 

Úspěchy Skupiny v oblasti životního prostředí a udržitelnosti byly potvrzeny dosažením ratingu environmentálních, sociálních a governance rizik (ESG) ve výši 22,4 od společnosti Morningstar Sustainalytics, předního poskytovatele ESG ratingu, který posuzuje odolnost společností vůči rizikům spojeným s ESG. Skupina EPH se díky tomuto ratingu umístila na 25. místě z celkového počtu 104 posuzovaných společnostísektoru  multi-utilities . 

„Po celou dobu existence společnosti usilujeme o maximální kvalitu, spolehlivost a společensky odpovědný přechod k bezuhlíkové výrobě energie,“ dodává Daniel Křetínský. „V uplynulém roce jsme se dokázali vypořádat s dynamickými tržními podmínkami, rozvíjet naše strategické aktivity a nadále přinášet přidanou hodnotu našim partnerům, a zároveň se přizpůsobit měnícím se požadavkům energetického sektoru.  Skupina významně přispěla k zajištění bezpečnosti dodávek energie v celé Evropě a v tomto roce očekáváme další nárůst díky plánovanému dokončení našich dvou nových elektráren v Itálii a Irsku. V souladu s naší dlouhodobou strategií budeme i nadále rozšiřovat naše výrobní kapacity s cílem zvýšit bezpečnost dodávek v regionech, které se potýkají s nerovnováhou na trhu.“ 

Více informací naleznete zde: https://www.epholding.cz/en/results-centre/ 

1 Vlastněné společností Slovenské elektrárne a.s., ve které EPH drží 33% podíl, a kterou EPH ve svých konsolidovaných finančních výkazech prezentuje pomocí ekvivalenční metody