Ratingem ESG na úrovni 21,3 potvrdil EPH svou pozici v kategorii středního rizika, obsadil 17. místo v sektoru Multi-utilities

4. 1. 2023

Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále „EPH“) s hrdostí oznamuje, že v prosinci 2022 získala hodnocení ESG na úrovni 21,3 od agentury Morningstar Sustainalytics, přední nezávislé společnosti zabývající se výzkumem, ratingem a analýzou dat v oblasti ESG, která posuzuje odolnost společností vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům. Zlepšila tak své skóre (čím nižší výsledek, tím lépe) z loňské hodnoty 22,0 a potvrdila své místo v kategorii středního rizika. Mezi více než 80 společnostmi v sektoru Multi-utilities obsadila společnost EPH 17. místo. Tento výsledek odráží její zodpovědný přístup k řízení rizik ESG prostřednictvím implementace vhodných politik, programů a iniciativ.

Pavel Horský, člen představenstva EPH, v reakci na vydanou aktualizaci ratingu uvedl: „Z výsledku máme velkou radost. Vnímáme ho jako známku toho, že jsme v našich snahách o udržitelnost na správné cestě. ESG zůstává v centru naší strategie a budeme i nadále podporovat energetickou transformaci, která je sociálně spravedlivá a zohledňuje specifické potřeby regionů, v nichž působíme. Naše dlouhodobé plány směřují k nahrazení zbývajících uhelných elektráren bezemisními či nízkoemisními alternativami, což umožní hladký přechod na uhlíkově neutrální energetiku.“

Hodnotící zpráva společnosti Sustainalytics je k dispozici zde: (https://www.epholding.cz/esg-ratings/)

Další informace o aktivitách společnosti EPH v oblasti ESG najdete ve zprávách o udržitelnosti (https://www.epholding.cz/sustainability-reports/)