EPH ruší vlastní akcie

24. 9. 2015

Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) rozhodl o snížení základního kapitálu. Jediným účelem této transakce je zrušení vlastních akcií, které EPH drží. Vlastní akcie EPH získal v roce 2014 v souvislosti s odkupem podílu PPF. Transakce proto bude mít zcela neutrální dopad na vlastní kapitál a hospodaření EPH a tedy i na věřitele. V této souvislosti nebude žádnému akcionáři vypláceno žádné plnění.