EPH staví největší plovoucí solární elektrárnu v Německu

3. 10. 2023

EPH, mateřská společnost německé EP New Energies GmbH (EPNE), s hrdostí oznamuje dosažení významného milníku na cestě k udržitelné energii. Na jezeře Ostsee u Chotěbuzi v lužické jezerní oblasti jsme zahájili výstavbu největší plovoucí solární elektrárny v Německu. Tento projekt je v souladu s naší vizí přeměny lužické oblasti v zelenou elektrárnu a připravuje podmínky pro další záměry v oblasti obnovitelných zdrojů energie v regionu.

Důležitým aspektem této iniciativy je její potenciál působit proti přehřívání jezer, což má zásadní význam pro dobré životní podmínky organismů, jako jsou ryby nebo bakterie v ekosystému. Využitím kombinace plovoucí fotovoltaiky, větrné energie a tepelné energie z jezera se oblast kolem Ostsee u Chotěbuzi může stát vzorem pro udržitelné zásobování energií. Plovoucí solární elektrárna nebude jen největší v Německu, ale bude zároveň patřit mezi pět největších plovoucích solárních zdrojů v celé Evropě.

Technologicky nejvýznamnější součástí projektu je inovativní stabilizační systém využívající kotvení na pilotech, jenž vychází z technologie úspěšně používané v přístavech. Tento postup zajišťuje velmi spolehlivé kotvení s nízkými nároky na údržbu a nižší potřebou kotevních řetězů, které je v souladu s cíli cestovního ruchu v jezerní oblasti.

Naší velkou snahou bylo překonat regulační překážky a zajistit, aby byla jezera v rekultivovaných těžebních jámách uznána jako oblasti přeměny, což usnadní splnění cílů spolkové vlády týkající se rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Náš závazek poskytovat udržitelnou zelenou energii zlepší kvalitu života všech obyvatel této lokality.

Ve spolupráci se společností EPNE jsme zvýšili výkon plovoucí fotovoltaické elektrárny na 29 MW, což umožní vyrábět elektřinu odpovídající roční spotřebě přibližně 8 250 domácností, aniž bychom zabírali pozemky, které lze využít k jiným účelům. Mimořádný rozsah této dosud poměrně inovativní technologie je dokladem našeho odhodlání poskytovat nejmodernější řešení v oblasti zelené energie.

Systém plovoucích fotovoltaických elektráren má být uveden do provozu ve druhé polovině roku 2024 a bude představovat významný krok na cestě k udržitelné a klimaticky příznivé budoucnosti celého regionu a jeho obyvatel.