Reakce na článek serveru Aktuálně.cz k transakcím MIBRAG a ENERGOTRANS

24. 6. 2012

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) důrazně a kategoricky odmítá tvrzení a závěry obsažené v článku serveru Aktuálně.cz z 24. června 2012 o transakcích se společnostmi MIBRAG a ENERGOTRANS. EPH současně vyzývá ostatní média, založená na poskytování objektivních informací, ke zdrženlivosti vůči tomuto a podobným článkům serveru Aktuálně.cz.

Skutečným cílem výstupů uváděného serveru je účelová manipulace s daty vedená zjevnou snahou o kampaňovité poškozování některých subjektů energetického sektoru a to výhradně na základě zkreslených podkladů a jejich neobjektivního zpracování.
Veškerá tvrzení a závěry článku serveru Aktuálně.cz o transakcích se společnostmi MIBRAG a ENERGOTRANS, které se snaží dovozovat údajnou cenovou nevýhodnost či nekorektnost zmiňovaných transakcí, jsou nepravdivé, věcně nepodložené a zcela postrádající elementární znalost obchodní a finanční podstaty těchto obchodů.
EPH se nemůže vyjadřovat ke konkrétním parametrům inkriminovaných transakcí. Lze však uvést, že částka, za kterou byla realizována transakce MIBRAG, významně převyšovala 10-ti násobek ukazatele EBIT. Úvahy serveru o údajném snižování hodnoty společnosti ENERGOTRANS jsou zcela nesmyslné.
Cílem účelových desinformací serveru Aktuálně.cz, časovaných do období kulminujících jednání o zásadních změnách v energetickém sektoru České republiky, je průhledná snaha o ovlivnění výsledků existujícího obchodního sporu o budoucí ceny energií ve prospěch jedné ze stran – a to té strany, která se snaží prosadit neopodstatněné radikální zvýšení cen.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING hodlá využít proti uvedenému serveru veškeré právní možnosti k ochraně dobré pověsti EPH a k zamezení dalšího šíření článků, které účelově a s využitím nepodložených informací mají za cíl záměrně a systematicky poškozovat kredibilitu a dobré jméno EPH.