Prohlášení k rozhodnutí ÚOHS ve věci dominantního postavení Czech Coal na trhu s uhlím

16. 12. 2009

Rozhodně nesouhlasíme se závěrem ÚOHS ve věci zneužívání dominantního postavení na trhu s hnědým uhlím skupinou Czech Coal.  Všemi dostupnými právními prostředky budeme usilovat o přehodnocení tohoto stanoviska ÚOHS.

Skupina Czech Coal má dominantní postavení na trhu s hnědým uhlí obecně,  když podíl Czech Coal na trhu s volným uhlím dosahuje 56 %. Dominantní postavení Czech Coal vůči společnosti United Energy pak bylo zcela evidentní, protože United Energy byla technologicky spojena s MUS (respektive Czech Coal) a neměla fyzicky možnost odebírat uhlí od jiného dodavatele.

I nadále zůstává v platnosti možnost státních orgánů udělovat společnosti Czech Coal pokuty na základě zákona o cenách a to za zneužívání hospodářského postavení (které není identické s dominantním postavením ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže). Právě zákon o cenách poskytuje základní ochranu proti účtování nepřiměřených cen.

Fakt, že Czech Coal zneužívá svého postavení na trhu a narušuje hospodářskou soutěž, potvrdilo i loňské rozhodnutí Ministerstva financí jako orgánu oprávněného k dozoru nad plněním zákona o cenách, které společnosti Czech Coal (respektive MUS ze skupiny Czech Coal) udělilo finanční pokutu ve výši 37,5 mil. Kč za to, že MUS zneužila své postavení na trhu a účtovala za své uhlí nepřiměřeně vysoké ceny.

Společnost United Energy je součástí Energetického a průmyslového holdingu.