Prohlášení k návrhu Czech Coal na zahájení insolvenčního řízení

8. 4. 2010

Návrh společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal na zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti United Energy považujeme za zcela neopodstatněný a zásadně jej odmítáme. Nyní uplatněná pohledávka Czech Coal navíc již zanikla formou započtení.

Inkriminovaný návrh Czech Coal je absurdním krokem, jaký je pro Czech Coal bohužel typický. Společnost United Energy řádně plní veškeré závazky vůči Czech Coal i vůči ostatním dodavatelům. Naopak Czech Coal v posledních více než 2 letech opakovaně nehradila své závazky plynoucí z odběru tepla od United Energy.
Postup příslušného soudu ve věci návrhu Czech Coal byl ryze formální a čistě technický, tzn. nedá se v žádném případě chápat tak, že soud uznal jakékoliv požadavky či nároky Czech Coal vznesené vůči United Energy.
United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.

Společnost UNITED ENERGY je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

 

 

 

Martin Maňák

ředitel komunikace

Energetický a průmyslový holding