EPH a J&T nabízí zdarma ochranné pomůcky domovům pro seniory

3. 4. 2020

Skupiny EPH a J&T se rozhodly, že další část z pomoci pro ČR a Slovensko v objemu 215 milionů Kč určenou na boj proti šíření koronaviru věnují v České republice na zlepšení v oblasti zásobování domovů pro seniory ochrannými pomůckami. V prvé fázi půjde o respirátory kategorie FFP2, které ve spolupráci s odborníky vyhodnotily jako prioritní.

„Vzhledem k příznivému zásobení řady českých nemocnic i nadějným zprávám o celkovém vývoji epidemie koronaviru v České republice se domníváme, že hlavní prioritou se stává péče o nejvíce ohrožené skupiny. Domovy pro seniory představují největší z nich. Proto jsme se rozhodli další fázi pomoci směřovat právě k nim. Na rozdíl od první fáze pomoci, která směřovala zejména do nemocnic v lokalitách, kde poskytuje EPH dodávky tepla, bude tato pomoc od J&T a EPH pro domovy pro seniory poskytována celoplošně všem těmto ústavům v Česku. Respirátory třídy FFP2 jsou přitom určeny pro ošetřující personál, protože dramaticky snižují riziko vnosu nákazy do daného zařízení. Opětovně chceme poděkovat ministerstvu vnitra a zvláště panu ministru Hamáčkovi za umožnění a zajištění veškeré logistiky z Číny, která je dnes absolutně kritickým faktorem. Bez něj by tato pomoc pro domovy seniorů v ČR nebyla,“ uvedl Daniel Častvaj, ředitel komunikace Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

EPH a J&T proto vyzývají managementy domovů pro seniory, aby na adrese www.epholding.cz/covid vyplnily kontaktní údaje a specifikovaly své potřeby. Jde o respirátory KN-95, ekvivalent FFP2. První dodávka v objemu 200.000 ks je připravena k distribuci od pátku 3. dubna, další dodávky budou následovat.

Skupiny J&T a EPH vyčlenily na pomoc Slovensku a Česku dohromady přes 215 milionů Kč (8 mil. eur), přičemž na každou zemi je určena polovina. Celkem bylo zatím do Česka a Slovenska dodáno 1 500 000 chirurgických roušek, 800 000 respirátorů typu N95 a KN95, 30 000 ochranných obleků, 25 000 ochranných brýlí a 50 000 testů. Další dodávky jsou objednány a zaplaceny a čeká se na dodání.