LEAG investuje do plynové elektrárny v Leipheimu

11. 2. 2021

Projekt má posílit stabilitu sítě a tím podpořit energetickou transformaci směrem k zeleným zdrojům energie

Skupina LEAG se chystá učinit se svými partnery v jižním Německu další významný krok směrem k diverzifikaci energetických a servisních služeb. Stala se vlastníkem 100 % podílů ve společnosti Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG (dále jen „GKL“), projektové společnosti SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, která tento projekt vytvořila společně s partnery Siemens Energy a STEAG. S koupí GKL je spojena investice do plynové elektrárny o výkonu 300 MW v Leipheimu na severovýchod od Ulmu.

Nová elektrárna bude postavena na základě výsledků výběrového řízení vypsaného provozovatelem přenosové soustavy Amprion na zvláštní technické zařízení, které bude v mimořádných situacích zajišťovat stabilitu sítě v Německu. GKL získalo zakázku na tento perspektivní projekt tento týden. 

Díky této investici bude LEAG jako zkušený provozovatel elektráren zajišťovat bezpečnost dodávek elektřiny i v jižním Německu. Stejně jako obě plynové elektrárny, které skupina LEAG již provozuje, tj. elektrárny Thyrow a Ahrensfelde u Berlína, bude i elektrárna v Leipheimu po svém dokončení sloužit posílení stability sítě.  Takováto zařízení jsou nezbytná pro dosažení stabilního provozu sítě, a tím i úspěšné transformace energetiky.

 „Skupina LEAG usiluje o rozšíření svého portfolia výroby elektřiny, což se jí daří již v oblasti obnovitelné energie a jejího ukládání,“ potvrzuje Hubertus Altmann, člen představenstva elektráren LEAG. „Plynové elektrárny jsou pro nás významným pilířem energetické transformace, který s ohledem na pokles zajištěných kapacit posílí stabilitu našich soustav a tím zmírní důsledky přechodu od výroby energie v jaderných a uhelných elektrárnách. Díky investici v Leipheimu budeme v budoucnu schopni posílit naši roli provozovatele strategických zařízení a přispějeme tak k úspěšné transformaci energetiky v Německu. Současně bude investice i přínosem pro Lužici, protože díky ní budeme schopni zajistit stabilní prostředky pro obnovu využitelnosti území po těžbě uhlí.“ V roce 2019 byly v Braniborsku a Sasku zřízeny společnosti, které mají tuto obnovu zajišťovat a jejichž cílem je vytvářet paralelně s tvorbou zákonných rezerv ze strany společnosti dodatečné prostředky pro rekultivaci dolů.

Elektrárna v Leipheimu bude zřízena jako zvláštní technické zařízení podle ustanovení § 11 odst. 3 německého energetického zákona v přenosové a distribuční soustavě provozovatele Amprion. Tato zařízení mají vznikat všude tam, kde jejich vybudování vyžaduje bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy. V jižním Německu je jejich výstavba zapotřebí zejména s ohledem na očekávané odstavování zbývajících jaderných elektráren. Po plánovaném uvedení elektrárny do provozu, k němuž má dojít v srpnu 2023, by elektrárna měla fungovat deset let. Elektrárna se nebude účastnit obchodování na řádném trhu s elektřinou, její využití bude možné pouze prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy Amprion.

Jakmile bude pro Leipheim vydáno kladné rozhodnutí, musí se dát věci rychle do pohybu. Povolení stanovené předpisy na ochranu proti znečištění a rozhodnutí o schválení plánů výstavby nového vedení plynu a elektřiny již GKL získalo. Přípravné stavební práce pro novou přípojku již byly zahájeny a v únoru by mělo dojít k vyklizení staveniště. Již v létě by mohla společnost Siemens Energy začít s výstavbou zařízení. Za řízení provozu a údržbu na místě by měla v budoucnu odpovídat rovněž Siemens Energy, zatímco samotný projekt bude řízen z Lužice. Po uvedení do provozu bude zařízení začleněno do řídicího systému elektrárny vlastněné skupinou LEAG Schwarze Pumpe a bude odtud monitorováno.

Lausitz Energie (LEAG) je největší energetickou společností ve východním Německu a v tomto regionu se také řadí k největším soukromým zaměstnavatelům. 50% LEAGu kontroluje EPH prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe, zbylou polovinu pak drží PPF Investments.