Hospodářské výsledky EPH za rok 2014

2. 9. 2015

Konsolidované tržby Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH) za rok 2014 dosáhly výše 3,665 miliardy eur a v přepočtu na české koruny tak těsně přesáhly hranici 100 miliard korun. Oproti předchozímu roku jde o navýšení o 477 miliónů eur (cca o 13,1 miliardy Kč).

Klíčový ukazatel EBITDA, tedy provozní zisk před odečtením odpisů, amortizace a negativního goodwillu, vykázal hodnotu přibližně 1,394 miliardy eur (cca 38,4 miliardy Kč), čímž EPH potvrdil svou pozici mezi třemi největšími firmami v ČR. EBITDA meziročně vzrostla o téměř 200 miliónů eur. Výše aktiv EPH meziročně klesla (z 12,4 mld. eur v roce 2013 na 10,3 mld. eur ke konci roku 2014). Tento pokles je důsledkem prodeje podílu, který EPH držel v obchodníkovi s plynem SPP, a.s. Naopak konsolidovaný volný peněžní tok z provozní činnosti (FCF před změnami dluhu, splátkami úroků a toky vůči akcionářům) vzrostl meziročně o 285 miliónů eur.

„Výsledky za rok 2014 potvrzují stabilitu hospodaření EPH a správnost naší rozvojové strategie v posledních pěti letech, kdy jsme se zaměřili na růst v oblasti regulovaných a kontrahovaných činností. Ty dnes tvoří drtivou většinu provozního zisku EPH. Právě proto jsme na rozdíl od ostatních energetických společností zcela minimálně zasaženi globálním poklesem cen komodit, včetně cen elektrické energie,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH. „Na základě našeho dlouhodobého hodnocení a pohledu na evropský energetický trh jsme přesvědčeni, že v současné době je naopak vhodný moment k posílení naší přítomnosti v oblasti výroby elektrické energie z klasických zdrojů. Náš přístup však bude selektivní a zaměřen pouze na některé státy,“ dodal Křetínský.

(údaje konsolidované, dle IFRS, auditované)