ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING ustavil vlastnickou strukturu a zahájil činnost

15. 10. 2009

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING dnes ustavil svoji finální akcionářskou strukturu a zahájil činnost.  Vstup do holdingu dovršili skupina PPF i Daniel Křetínský. Součástí holdingu jsou energetická a průmyslová aktiva, která byla vyčleněna ze skupiny J&T.

Skupina PPF prostřednictvím své private equity struktury PPF Partners získala v ENERGETICKÉM A PRŮMYSLOVÉM HOLDINGU 40 % akcií, J&T se prostřednictvím private equity struktur na holdingu podílí 40 % a dalších 20 % akcií drží Daniel Křetínský, který již ukončil působení v pozici partnera skupiny J&T.

„Vstup do Energetického a průmyslového holdingu je pro skupinu PPF dalším krokem při realizaci její strategie zaměřené na  diverzifikaci investičních aktivit. V rámci svého působení v holdingu chceme využít naši kapitálovou sílu a know-how v regionu.  Holding je jedním z největších nezávislých energetických subjektů v České republice a jako takový představuje reálnou platformu pro další růst, ať už ve formě akvizic nebo v rámci green-field projektů. Věříme, že společně s managementem holdingu se nám podaří tento potenciál pro vytvoření další hodnoty naplnit,“ uvedl Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF.

„Již první měsíce spolupráce s PPF prokázaly správnost našeho záměru vytvořit pro oblast energetiky a průmyslu samostatný holding a nabídnout vstup významnému investorovi,“ uvedl Patrik Tkáč za J&T. „Přizvání PPF do holdingu začalo záhy naplňovat svůj hlavní cíl, jímž bylo umožnit maximální využití mimořádných akvizičních příležitostí nabízených současnou globální ekonomickou situací. Jsem přesvědčen, že Energetický a průmyslový holding má všechny předpoklady přinejmenším pro udržení svého dosavadního tempa růstu,“ podotkl Tkáč.

„ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING bude dále posilovat pozici strategického investora v energetice. Současně chceme udržet postavení významného investora v průmyslovém sektoru,“ uvedl předseda představenstva holdingu Daniel Křetínský.

„Náš další rozvoj v energetickém sektoru je založen zejména na využívání akvizičních příležitostí na trhu. Vedle toho však intenzivně pracujeme na developmentu nových energetických zdrojů,“ zdůraznil. „V průmyslu, mimo energetiku, plánujeme vstupovat do nových podniků ve vybraných případech,“ dodal Křetínský.

Do holdingu současně přechází a jeho řízení bude zajišťovat manažerský tým vedený Danielem Křetínským, který v rámci J&T představoval segment korporátních investic ČR. Pravomocí Křetínského bude také jmenování členů představenstva holdingu. Významné kompetence však bude mít dozorčí rada holdingu, do jejíž působnosti bude mimo jiné patřit schvalování akvizic a divestic majetkových účastí. PPF budou v dozorčí radě zastupovat Jiří Šmejc, Ladislav Bartoníček a Robert Ševela. Za struktury J&T budou v dozorčí radě holdingu Ivan Jakabovič, Martin Fedor a Miloš Badida.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING zahrnuje více než 20 podniků působících v oblasti výroby elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou, výroby energetických kotlů a turbín, energetických montáží a dalších souvisejících oborů. Do holdingu patří rovněž výroba autobusů a firmy z potravinářského průmyslu.

Předpokládá se, že součástí holdingu se v budoucnu mimo jiné stanou také německá těžební společnost MIBRAG, International Power Opatovice a společnost Elektrizace železnic Praha.

Celkový konsolidovaný provozní zisk (EBITDA) podniků, patřících do holdingu, za rok 2008 přesáhl 4,3 mld. Kč. Podniky holdingu aktuálně zaměstnávají celkem zhruba 6000 lidí a v roce 2008 generovaly v úhrnu tržby více než 30 miliard Kč. Holding, který v současné době disponuje zdroji s celkovým instalovaným výkonem 330 MWe, úspěšně pokračuje v naplňování svého cíle zvýšit do roku 2012 celkovou instalovanou kapacitu svých energetických zdrojů na zhruba 1000 MWe.