ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING převzal důl Silesia v Polsku

9. 12. 2010

Kompania Węglowa  a PG SILESIA dnes podepsaly smlouvu o převodu černouhelného dolu KWK Silesia na společnost PG SILESIA. Tím byla dokončena celá prodejní transakce a PG SILESIA plně převzala veškeré operace dolu KWK Silesia. Společnost PG SILESIA je součástí skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING.
V rámci smlouvy o převzetí dolu byla na společnost PG SILESIA převedena i těžební koncese pro KWK SILESIA. Transakce byla úspěšně dokončena po téměř 6 měsících od podpisu dohody o prodeji dolu. Svoji nabídku na koupi dolu KWK Silesia podala společnost PG SILESIA v říjnu loňského roku.

Důl KWK Silesia se nachází zhruba 30 km od hranic České republiky a jeho geologické zásoby převyšují 500 mil. tun nízkosírnatého černého uhlí. 
PG SILESIA již také uzavřela sociální dohodu se všemi pěti odborovými organizacemi. Tato sociální dohoda každému z celkem 738 zaměstnanců dolu KWK Silesia mj. garantuje pokračování pracovní smlouvy a udržení dosavadní výše platu. 
„Úspěšné dokončení prodejní transakce, která je první svého druhu v  Polsku, přináší dolu Silesia dlouhodobou perspektivu,“ prohlásil Tomáš David, ředitel pro rozvoj energetického sektoru v EP Holding, a generální ředitel společnosti PG SILESIA. „Našim cílem je přeměnit důl na ziskovou společnost s moderními technologiemi, která zajisti budoucnost a pracovní místa pro všechny zaměstnance. Věřím, že v polském těžebním sektoru se můžeme stát jedním z lídrů v efektivitě a bezpečnosti provozování důlní společnosti,“ podotkl David.
„Finišuje vysoce komplexní projekt, který ukázal, jak složité je realizovat prodej černouhelného dolu. Novým vlastníkům přeji především kus hornického štěstí a zaměstnancům spokojenost z práce v nové firmě. Budeme se zájmem a zvědavostí sledovat, jaká řešení bude PG SILESIA implementovat. Vyjednávání ukázalo, že máme co do činění s profesionálními a vysoce tvořivými partnery,“ uvedl Jacek Korski, člen představenstva společnosti Kompania Węglowa.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, jako přední strategický investor v energetickém sektoru, považuje Polsko za velmi atraktivní trh s dlouhodobým rozvojovým potenciálem. „Během následujících tří let  plánujeme v KWK Silesia investovat celkem 100 až 150 milionů euro do modernizace dolu tak, abychom dosáhli těžby na úrovni zhruba 3 miliony tun ročně. To současně povede k vytvoření významného počtu nových pracovních míst,“ upřesnil David. Předpokládá se, že plné úrovně těžby důl KWK Silesia dosáhne v roce 2012.

Společnost PG SILESIA je těžební společnost působící na jihu Polska. Zaměřuje se na těžbu vysoce kvalitního černého uhlí určeného primárně pro energetický sektor i na produkci uhlí pro drobné spotřebitele. Vedle těžby uhlí se PG SILESIA mimo jiné soustřeďuje i na poskytování řešení v oblasti ekologického ukládání energetických minerálů. PG SILESIA je součástí skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING je dlouhodobý strategický investor v energetice. Zahrnuje více než 20 podniků působících v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou i její dodávky či distribuce energií koncovým zákazníkům. EP Holding v konsorciu (50/50) se Skupinou ČEZ ovládá německou těžební společnost MIBRAG s roční produkcí 20 milionů tun hnědého uhlí.
Kompania Węglowa  je největší společnost v Evropské unii v těžbě energetického uhlí. Provozuje 15 dolů a zaměstnává více než 61 tisíc osob. Její celková těžba dosahuje 42 milionů tun černého uhlí ročně.