EP ENERGY kupuje významný podíl v elektrárně Schkopau v Německu

17. 7. 2012

Skupina EP ENERGY získala podíl 41,9 % v německé hnědouhelné elektrárně Schkopau s instalovaným výkonem 900 MWe a to koupí 100% podílu ve společnosti Saale Energie GmbH (SEG) od americké energetické společnosti NRG Energy, Inc. za cenu přibližně 141 mil. eur.

Elektrárna Schkopau se nachází nedaleko města Halle ve spolkové zemi Sasko – Anhaltsko v SRN. Majoritní podíl v elektrárně Schkopau vlastní společnost E.ON Kraftwerke GmbH.
EP ENERGY, která je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), získala touto transakcí efektivní část elektrárny Schkopau, která odpovídá instalovanému výkonu 400 MWe. Celkový instalovaný elektrický výkon zdrojů EP ENERGY se tím zvýšil na 1477 MWe.
„Převzetí podílu v elektrárně Schkopau navazuje na naši akvizici těžební společnosti MIBRAG. Díky akvizici Schkopau propojíme těžbu uhlí s výrobou elektřiny a zajistíme tak dlouhodobě odbyt pro uhlí z dolů MIBRAG,“ uvedl Jan Špringl, generální ředitel a člen představenstva EP ENERGY. „Transakce potvrzuje náš enormní zájem o německý energetický trh a je zároveň součástí našeho širšího strategického záměru na zajištění vertikální integrace společnosti MIBRAG,“ podotkl dále. „Na základě akvizice Schkopau se EP ENERGY stává z hlediska tvorby provozního zisku de facto z poloviny německou společností,“ dodal Špringl.
Elektrárna Schkopau odebírá hnědé uhlí z dolu Profen těžební společnosti MIBRAG. Je důležitou součástí systému dodávek elektřiny v centrální části Německa.  Schkopau mimo jiné dodává energii pro sousedící významné chemické závody, stejně jako pro Deutsche Bahn.
EP ENERGY je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující řetězec činností sahající od těžby paliva po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. Je největším dodavatelem tepelné energie v České republice a druhým největším výrobcem elektřiny v ČR. V těžbě hnědého uhlí zaujímá 3. pozici v Německu, kde vlastní společnost MIBRAG, jejíž produkce v loňském roce činila 19 milionů tun.
Kogenerační zdroje Elektráren Opatovice (EOP), Pražské teplárenské, United Energy (UE), MIBRAG, Plzeňské energetiky (PE) a obnovitelných zdrojů EP ENERGY disponují  celkově  – již se započtením 400 MWe výkonu Schkopau – elektrickým výkonem 1477 MWe a kapacitou 4744 MWt pro výrobu tepla. EP ENERGY prostřednictvím svých tepláren dodává teplo pro zhruba 360 tisíc domácností a dále také firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům. EP ENERGY má celkem 4400 zaměstnanců a zaznamenala v roce 2011 hrubý provozní zisk (EBITDA) ve výši 7,3 mld. Kč (297 mil. eur).
EP ENERGY je stoprocentní dceřinou firmou společnosti ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH). Akcionářská struktura holdingu EPH je tvořena skupinami PPF (40 % akcií) a J&T (40% podíl), Daniel Křetínský má v EPH podíl 20 % a současně odpovídá za jeho manažerskou správu.