Prohlášení k zahájení řízení Evropské komise

28. 5. 2010

Potvrzujeme, že Evropská komise zahájila s ENERGETICKÝM A PRŮMYSLOVÝM HOLDINGEM řízení ve věci možných pochybení procesní povahy v průběhu šetření komise v prostorách holdingu ve dnech 24. – 26. listopadu 2009. ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING je připraven obhájit své stanovisko, že ze strany pracovníků holdingu nedošlo k pochybením, která by mohla ovlivnit průběh či výsledky této dohlídky EK.

Zdůrazňujeme, že zahájené řízení EK se týká výhradně procesních záležitostí vztahujícím se k případným procesním pochybení pracovníků holdingu v průběhu inspekce. Netýká se tedy samotného působení a pozice ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU na energetickém trhu ani jiných souvisejících záležitostí. Jak se uvádí v textu rozhodnutí EK, ze zahájení řízení neplyne, že by Komise měla nezvratný důkaz o protiprávním jednání pracovníků ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU v průběhu inspekce.

 

 

Martin Maňák

ředitel komunikace

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING