EPH kupuje podíl v maďarské společnosti Mátra

14. 12. 2017

Konsorcium společností EP Power Europe, a.s. (EPPE) ze skupiny EPH a Status Power Invest Kft. (SPI), kterou kontroluje maďarský investor Lőrinc Mészáros, oznamuje podepsání smlouvy o prodeji 72,6% podílu v maďarské elektrárně Mátrai Eromu Zrt. (Mátra) v držení RWE Power a EnBW.

Společnosti EPPE i SPI mají v konsorciu stejný, tedy 50% podíl. RWE Power prodává 50,9 % a EnBW 21,7 % společnosti Mátra. EPPE je 100% dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

Mátra je druhým největším výrobcem elektřiny v Maďarsku s instalovanou kapacitou 960 MW. Elektřinu vyrábí spalováním lignitu, biomasy, plynu a s využitím fotovoltaických systémů. Mátra rovněž vlastní a provozuje dva povrchové lignitové doly Visonta a Bukkabrany. Ty se nacházejí v blízkosti elektrárny.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat cenu nebo jiné podrobnosti o transakci. Obchod podléhá schválení příslušných antimonopolních úřadů a maďarského regulátora. Vypořádání transakce se očekává během prvního čtvrtletí 2018.