Finanční výsledky EPH za první pololetí 2023

21. 9. 2023

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), přední evropská energetická utilita, zveřejňuje svou finanční výkonnost za první pololetí roku 2023.

Stabilní tržby

EPH udržela v prvním pololetí roku 2023 stabilní úroveň tržeb, celkové konsolidované tržby činily přibližně 14,9 miliard eur. Toto číslo je víceméně shodné s prvními šesti měsíci loňského roku, kdy tržby dosáhly 15 miliard eur.

Významný nárůst základní EBITDA

EPH dosáhla významného nárůstu zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (tzv. EBITDA) za první pololetí roku 2023. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o 12 % z 1,67 miliardy eur na letošních 1,87 miliardy eur. Tento růst lze přičíst jak organickému růstu holdingu, tak strategickým akvizicím, zejména v Nizozemsku.

Nízká poměrová míra čistého dluhu

EPH úspěšně udržovala svou nízkou poměrovou míru čistého dluhu (Net Leverage Ratio), která nyní činí 1,1 násobek EBITDA (za posledních dvanáct měsíců).

Ratingové hodnocení na investičních stupních

EPH se nedávno zařadila do malé skupiny soukromě vlastněných skupin sídlících v České republice, které obdržely investiční rating, a to od společností S&P Global Ratings (BBB-) a Fitch Ratings (BBB-), obě se stabilním výhledem.

Pokračující odchod od uhlí

EPH předpokládá, že do roku 2025 bude společnost téměř bez uhelných aktiv, a do konce roku 2030 pak těžbu a výrobu elektřiny z uhlí opustí úplně.

Daniel Křetínský, generální ředitel a většinový vlastník EPH: „Výsledky EPH dosažené v první polovině letošního roku jsou důsledkem našeho soustředění na odpovědný růst a kvalitní provozní řízení, při zachování finanční obezřetnosti. EPH plní aktivní roli v energetické transformaci s cílem poskytovat energetickou bezpečnost za dostupné ceny ve všech oblastech naší působnosti.“

Podrobnější informace o výsledcích a finančních ukazatelích naleznete na adrese https://www.epholding.cz/hospodarske-vysledky/.