EPH vybuduje v Německu větrné parky se souhrnným instalovaným výkonem 300 MW

13. 4. 2021

  • Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) postaví 50 nejmodernějších větrných elektráren, každá bude vybavena turbínou o výkonu 6 MW
  • Dodavatelem technologie bude GE Renewable Energy, smlouva byla podepsána
  • Projekt je součástí transformace původní konvenční energetiky na obnovitelné zdroje

Skupina EPH, prostřednictvím své dceřiné firmy EP New Energies (EPNE), podepsala se společností GE Renewable Energy (GE) smlouvu na dodávku padesáti nejmodernějších větrných turbín, každé s instalovaným výkonem 6 MW. Větrné turbíny budou ročně dodávat přibližně 800 000 MWh elektrické energie, což odpovídá roční spotřebě více než 230 tisíc domácností.

Větrné elektrárny osazené těmito turbínami budou rozmístěny ve větrných farmách, které v Německu developuje EPNE. Mezi ně patří např. i projekt Forst-Briesnig II v Lužici, který vlastní firma LEAG (EPH drží v LEAGu 50%) a který by po dokončení měl disponovat instalovaným výkonem přibližně 100 MW. Povolovací stavební řízení bude zahájeno letos, vlastní výstavba větrné farmy pak v roce 2023. Tento krok je důležitou součástí strategie skupiny EPH, která spočívá ve využití potenciálu bývalých povrchových dolů a svých schopností v oblasti rozvoje real-estate projektů na vybudování větrných a solárních farem v těchto oblastech.

„EPH hraje aktivní roli při transformaci energetického systému. Neustále pracujeme na široké sadě praktických řešení přechodu k udržitelné výrobě elektrické energie a toto je jedno z nich,“ říká Tomáš David, člen seniorního managementu EPH. Skupina v současné době provozuje jak přímo, tak prostřednictvím svých dceřiných společností zdroje na výrobu obnovitelné energie s instalovaným výkonem přibližně 1500 MW a téměř 1000 MW kapacit pro skladování energie.

„Na německém trhu patříme mezi první, kteří se rozhodli nasadit větrné turbíny o výkonu 6 MW. Ty patří mezi nejmodernější na trhu. Tato dohoda s GE nás svým rozsahem a velikostí řadí do pomyslné první ligy developerů větrných projektů v Německu,“ uvádí výkonný ředitel EPNE Dominique Guillou.

Turbíny GE 6.0-164 jsou nejnovější generací zavedené platformy Cypress.  Střed rotoru leží ve výšce až 167 metrů nad zemí a průměr jeho lopatek činí 164 metrů. Impozantní 6 MW generátor velmi efektivně využívá sílu větru a celá větrná elektrárna je velmi šetrná k životnímu prostředí.

Uzavřené smlouvy pokrývají dodávku, instalaci a údržbu turbín. Vzhledem k tomu, že se projekty nacházejí v bývalých povrchových těžebních oblastech, je potřeba počítat s velmi specifickými požadavky na výstavbu. EPNE prokazuje své odborné znalosti a zkušenosti coby dynamická společnost, která udává tempo v rámci rozvoje větrné energetiky, pozemní fotovoltaiky (PV), střešní FV i plovoucí FV již od roku 2019. „Těžíme z obrovského potenciálu a know-how našich přidružených společností v rámci skupiny EPH,“ uzavírá Dominique Guillou.