EPH získává elektrárny Langage a South Humber Bank od společnosti Centrica

1. 9. 2017

Společnost EPH získala paroplynové elektrárny (CCGT) Langage a South Humber Bank od společnosti Centrica. Celkový instalovaný výkon těchto dvou elektráren je 2300 MW. Elektrárny bude spravovat společnost EP UK Investments Ltd (EP UK), která zastupuje zájmy EPH ve Velké Británii.

Akvizice je součástí strategie EPH, která předpokládá navyšování výrobní kapacity ve Velké Británii, kde již EPH vlastní elektrárny Eggborough a Lynemouth. V Eggborough vedle provozování černouhelné elektrárny společnost připravuje výstavbu nové plynové elektrárny s výkonem okolo 2 500 MW. Elektrárna Lynemouth prochází konverzí na spalování biomasy. Poté by měla vyprodukovat přibližně 2,3 TWh elektřiny ročně při nízkých emisích uhlíku.

EPH je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Velké Británii, Maďarsku a Polsku. EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita, pokrývající kompletní hodnotový řetězec od vysoce efektivní kombinované výroby tepla a elektřiny, výroby energie a přepravy zemního plynu, skladování plynu, distribuce a dodávky plynu a elektřiny.