Hospodářské výsledky EPH za rok 2016

31. 8. 2017

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) dokázal i v roce 2016 zvýšit svou ekonomickou výkonnost. Konsolidované tržby EPH dosáhly loni částky 4,93 miliardy eur (oproti 4,57 mld v roce 2015), konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA* činil 1,73 mld eur (oproti srovnatelnému ukazateli za rok 2015 ve výši 1,64 mld eur). Celkový ukazatel konsolidovaného čistého zadlužení byl na úrovni 2,5násobku EBITDA, což je vzhledem ke struktuře aktiv skupiny velmi konzervativní hodnota a EPH tak patří mezi nejméně zadlužené energetické skupiny v Evropě.

Tyto výsledky nezobrazují nové akvizice pod společnou kontrolou, které se dle mezinárodních účetních standardů nepromítají do těchto konsolidovaných údajů (jde o podíly ve společnostech LEAG Holding a Slovak Power Holding, která ovládá Slovenské elektrárně).

Pokud jde o provozní ukazatele, společnosti ze skupiny EPH v roce 2016 přepravily přes 60 miliard m3 a distribuovaly téměř 5 miliard m3 zemního plynu a dále distribuovaly necelých 6 TWh elektrické energie, dodaly přes 23 PJ tepla a prakticky na 100 % využily své kapacity skladování zemního plynu v objemu 41 TWh. Firmy, které jsou aktuálně pod manažerskou kontrolou EPH, vyrobily loni 101 TWh elektrické energie, což řadí EPH na sedmé místo žebříčku největších evropských výrobců elektřiny.

* Ukazatel Adjusted EBITDA představuje provozní zisk před odpisy a negativním goodwillem dále očištěný o vybrané vlivy převážně jednorázového a nepeněžního charakteru.

 

Pro více informací klikněte zde