Prohlášení J&T k aktuálním aktivitám Czech Coal v oblasti hospodářské soutěže

3. 8. 2009

J&T považuje za lživá tvrzení Czech Coal, jimiž se manipulativně snaží podsouvat skupině J&T a jejím aktivitám v energetice úsilí o zneužívání hospodářské soutěže a ohrožování trhu. Czech Coal sám na domácím trhu s uhlím má dominantní postavení, které soustavně zneužívá. Z tohoto důvodu působí volání Czech Coal „na obranu hospodářské soutěž“ zcela nedůvěryhodně. J&T by však uvítala, pokud by se ochrana hospodářské soutěže v České republice stala reálnou prioritou působení Czech Coal na trhu.

 

J&T nikdy v historii nepodnikala aktivity, které by jakkoliv ohrožovaly hospodářskou soutěž v ČR. Neexistují žádné relevantní důvody domnívat se, že by aktuální aktivity J&T na energetickém trhu ČR vedly k dosažení pozice, která by mohla být zneužívána k ohrožování trhu či hospodářské soutěže. J&T v České republice nevlastní těžbu uhlí. Podíl J&T na trhu s elektřinou je zásadně vzdálen úrovni, která by umožňovala ovlivňovat ceny elektřiny v ČR či v zahraničí. I po spojení s International Power Opatovice (včetně podílu v Pražské teplárenské) by podíl J&T na trhu výroby elektřiny v ČR činil pouhých několik procent.

Naproti tomu Czech Coal prokazatelně zneužívá své postavení na trhu s uhlím v ČR, což bylo prokázáno i státními orgány ČR. „Přáli bychom si, aby skupina Czech Coal, v souladu se svou nově prezentovanou strategií ochrany trhu a hospodářské soutěže v ČR, změnila dosavadní styl působení a ukončila tak praxi soustavného zneužívání dominantní pozice na trhu s uhlím uhlí v České republice,“ uvedl Daniel Křetínský z J&T.

Je zjevné, že současné aktivity Czech Coal jsou vyvolány frustrací z toho, že se skupině Czech Coal nedaří uskutečnit agresivní plán dalšího dramatického zdražování hnědého uhlí v České republice,“ podotkl Křetínský. „Pokud však tato frustrace Czech Coal z vlastního neúspěchu povede k tomu, že Czech Coal převezme roli ochránce hospodářské soutěže v ČR, pak tuto její novou roli uvítáme,“ dodal Křetínský.

Pokud jde o požadavek Czech Coal na posouzení transakce J&T a společnosti International Power na úrovni Evropské unie, J&T by se tomuto přesunu na evropskou úroveň nebránila. Nicméně, podle platné legislativy ČR je příslušným k projednání této věci ÚOHS.

Společnost Czech Coal má v současné době dominantní postavení na trhu s uhlím v ČR, když podle relevantní metodiky činí podíl Czech Coal na trhu s volným uhlím podíl téměř 60 %. „Tuto dominantní pozici na trhu Czech Coal soustavně a bezprecedentně zneužíval a stále zneužívá ve snaze dosáhnout radikálního zvýšení cen uhlí a následně i prudkého zdražení tepla pro domácnosti, nemocnice, školy a další odběratele.“

Fakt, že Czech Coal zneužívá dominantního postavení a narušuje hospodářskou soutěž, potvrdilo i rozhodnutí Ministerstva financí, které společnost Czech Coal (respektive společnost MUS ze skupiny Czech Coal) potrestalo vysokou finanční pokutou. Ministerstvo financí ČR uložilo v roce 2008 společnosti MUS (ze skupiny Czech Coal) pokutu 37,5 mil. Kč za to, že MUS zneužila své postavení na trhu a účtovala za své uhlí nepřiměřeně vysoké ceny. MUS porušila cenové předpisy zákona o cenách tím, že v letech 2005 a 2006 vůči společnosti United Energy uplatnila cenu hnědého uhlí vyšší než byla cena obvyklá – tím, dle verdiktu Ministerstva financí, zneužila svého výhodnějšího hospodářského postavení vůči odběrateli a získala nepřiměřený hospodářský prospěch.

Vedle toho, ÚOHS již před časem zahájil řízení proti Czech Coal ve věci zneužívání hospodářské soutěže ze strany Czech Coal na trhu s uhlím.