Nově zprovozněný solární park Boxberg je připojen k síti

9. 5. 2024

V úterý 30. dubna 2024 byl za přítomnosti saského ministerského předsedy Michaela Kretschmera oficiálně zahájen provoz solárního parku Boxberg. Development a stavební dozor elektrárny zajišťovala společnost EP New Energies (dále EPNE). Vlastníkem je energetická společnost LEAG, která bude park provozovat v rámci svého programu GigawattFactory. Solární elektrárna s instalovaným výkonem 25 MW vybudovaná v bývalé těžební oblasti nedaleko elektrárny Boxberg  již začala dodávat zelenou elektřinu do sítě. Park je dalším dílkem do mozaiky udržitelné budoucnosti energetického regionu.  Developer projektu, firma EP New Energies je dceřinou společností EPH a v budoucnu se stane součástí LEAG. 

Solární park v Boxbergu je naší třetí fotovoltaickou elektrárnou v Sasku připojenou k síti za pouhých šest měsíců. Kromě toho se v této spolkové zemi staví další velký fotovoltaický park a v nejbližší době nás čeká také výstavba větrného parku,“ rekapituluje současné aktivity společnosti v oblasti obnovitelné energie v Sasku Dominique Guillou, jednatel EP New Energies. „S každým novým větrným či solárním parkem jsme o krok blíž transformaci našich energetických regionů ke dlouhodobé udržitelnosti a výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů.“ 

Aby si Lužice i nadále zachovala status důležitého energetického regionu Německa, počítá se s tím, že energetická společnost LEAG bude kromě obnovitelných zdrojů energie budovat i další vysokokapacitní úložiště elektřiny a technologii na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. To do budoucna umožní zachovat nepřetržité bezpečné a ekologické dodávky elektřiny.   

Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dokončit další solární park z portfolia našich obnovitelných zdrojů v Německu o celkovém výkonu více než 8 GW. Jedná se o další krok na cestě k transformaci tradičního energetického regionu směrem k udržitelé budoucnosti,“ zdůrazňuje Tomáš David, místopředseda představenstva společnosti EP Power Europe, který je v EP Corporate Group odpovědný za obnovitelné zdroje. „Energetická transformace takového rozsahu, o němž uvažujeme, vyžaduje silné partnerství a úzké zapojení všech zúčastněných stran. Chtěl bych upřímně poděkovat představitelům regionu a státní správy za spolupráci a podporu, jež je pro uskutečnění transformace neocenitelná.“ 

Projekt fotovoltaické elektrárny byl vytvořen v těsné spolupráci s obcí Boxberg v Horní Lužici, a to jak s jejími úřady, tak i obyvateli. Ti byli do projektu zapojeni od samého počátku i celém průběhu prostřednictvím setkání na radnici a informačních akcí. 

Projektanti kladli velký důraz na územní architekturu tak, aby objekt o rozloze 33 hektarů dobře zapadl do okolní krajiny a poskytl taktéž vyhrazené plochy pro původní faunu a flóru.