Tiskové prohlášení

20. 5. 2009

Potvrzujeme zájem o dlouhodobý pronájem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. skupině J&T.

Tento zájem vychází z celkové situace a budoucího vývoje českého teplárenství. Segment domácího teplárenství je již dnes negativně zasažen složitou situací s dodávkami hnědého uhlí a klesajícími cenami elektřiny, ale především krajně negativním dopadem nově zaváděné povinnosti nakupovat emisní povolenky v aukcích, což pro výrobce tepla bude znamenat enormní nákladovou zátěž.

Navrhovaný způsob provázání společnosti Plzeňská teplárenská se skupinou J&T je výhodný pro město Plzeň, protože městu Plzeň mimo jiné umožní zachovat si plnou kontrolu nad cenami tepla a znamená také udržení současné úrovně finanční toků ve prospěch města Plzeň.

Současně by tak bylo dosaženo pozitivních synergických efektů mezi Plzeňskou teplárenskou a skupinou J&T díky společnému postupu při prodeji elektřiny i podpůrných služeb a optimalizaci nákupu paliva.

 

Základní informace o působení J&T v energetice

Skupina J&T je dlouhodobý strategický investor v sektoru energetiky. V současné době J&T spravuje majetkové účasti ve více než dvaceti podnicích, mezi které v sektoru energetiky patří PRAŽSKÁ ENERGETIKA (strategický minoritní podíl spojený s účastí na řízení), výrobci elektřiny a tepla UNITED ENERGY a PLZEŇSKÁ ENERGETIKA či velkoobchodníci s elektřinou PRVNÍ ENERGETICKÁ a UNITED ENERGY TRADING.

Energetické zdroje J&T disponují v úhrnu instalovaným výkonem 320 MWe. Do roku 2012 plánuje J&T zvýšit instalovanou kapacitu svých zdrojů na celkem nejméně 1000 MW.

J&T působí aktivně také v oblasti obnovitelných zdrojů. V současné době provozuje větrné elektrárny s největším instalovaným jednotkovým výkonem v ČR, které se nacházejí v katastru obce Pchery na Kladensku. Jedná se o 2 větrné elektrárny, z nichž každá má instalovaný výkon 3 MW. Tyto elektrárny zahájily provoz v dubnu roku 2008, když celková investice dosáhla 190 milionů korun.

V listopadu 2008 uvedla J&T do provozu v Hustopečích na Brněnsku solární elektrárnu s instalovaným výkonem 528 kW. V letošním roce zde J&T plánuje zprovoznit další solární elektrárnu s kapacitou zhruba 600 kW.