Dozorčí rada EOP odsoudila protiprávní postup Czech Coal

13. 6. 2012

Primátoři odsuzují snahu o zneužití spotřebitelů tepla těžařskou společností

Dozorčí rada společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) projednala situaci vzniklou odstoupením Czech Coal od smlouvy na dodávky hnědého uhlí a zastavením dodávek uhlí do EOP. Dozorčí rada se detailně seznámila se všemi dokumenty i stanovisky právních expertů. Na základě všech skutečností se jednomyslně shodla na tom, že se jedná o zcela protiprávní postup a to jednak z toho důvodu, že odstoupení a následné zastavení dodávek uhlí je neoprávněné. Navíc, nezávisle na tom, zda Czech Coal  mohl od smlouvy odstoupit, měl podle smlouvy nespornou povinnost dodávat uhlí do EOP až do konce roku 2013, protože případné odstoupení od smlouvy mělo nabýt účinnosti až na konci následujícího kalendářního roku.

Na podkladu těchto zjištění dozorčí rada EOP potvrzuje, že postup Czech Coal je protiprávní a účelový, a proto jej odsuzuje. „Přes ujištění o dodávkách uhlí pro výrobu tepla došlo k jejich úplnému zastavení. Toto považuji za jednoznačné porušení platných smluvních podmínek. Proto je třeba mobilizovat všechny právní nástroje k odstranění vzniklého stavu,“ uvedl Zdeněk Fink, člen dozorčí rady a primátor Hradce Králové.
„Považuji za nepřijatelné v právním státu, aby si těžební společnost zneužíváním nerostného bohatství státu brala jako rukojmí desítky tisíc domácností, závislých na dodávkách tepla vyráběného z uhlí,“ prohlásila Štěpánka Fraňková, členka dozorčí rady a primátorka Pardubic. „Plně podporujeme snahu managementu EOP nadále udržet spolehlivé a cenově atraktivní dodávky tepla pro domácnosti v Hradeckém a Pardubickém kraji i v této obtížné situaci,“ dodala Fraňková.
„Po celá léta je teplo z Opatovic pro Chrudim nejvýhodnějším způsobem vytápění řady objektů ve městě. Určitě jsme připraveni podpořit EOP v oprávněném požadavku na respektování smluvních ujednání s dodavatelem uhlí“, říká starosta města Petr Řezníček.
Dozorčí rada EOP současně apelovala na stát, jako jediného vlastníka nerostného bohatství v České republice, aby v souladu s právním řádem zajistil dostatek paliva pro domácí hnědouhelné teplárny tak, aby nadále zůstala zajištěna spolehlivá výroba a plynulé zásobování teplem pro více než milion domácností v ČR odebírajících ze systémů centrálního zásobování teplem. „Stát jako vlastník hnědého uhlí musí zabránit tomu, aby soukromá těžební společnost nakládala s uhlím proti zájmu státu a jeho obyvatel,“ konstatoval předseda dozorčí rady EOP Mirek Topolánek.
EOP již 8. června oficiálním dopisem požádal Czech Coal o okamžité obnovení dodávek uhlí dle platné smlouvy.  Na tuto oficiální výzvu doposud neobdržel od Czech Coal žádnou odpověď. Dodávky uhlí nebyly obnoveny.
EOP také kategoricky odmítl nařčení z neplacení jakýchkoliv pohledávek vůči Czech Coal, jež by plynuly z platného obchodního vztahu. Ve skutečnosti je dlužníkem právě Czech Coal, který neoprávněně zadržuje přeplatek EOP ve výši téměř 117 mil. Kč bez příslušenství.