EPH nečerpal ani nebude čerpat státní půjčku na pokrytí tzv. margin calls

7. 11. 2022

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) potvrzuje, že přes několikaměsíční jednání se zástupci MF a MPO nedošlo k dohodě o podmínkách čerpání úvěru, kterým se měly částečně pokrýt zálohy, jež musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze (tzv. margin calls). Státní půjčka tak nikdy poskytnuta nebyla. EPH ani nepočítá s jejím čerpáním v budoucnu.

Obdobná půjčka až do výše 3 miliard eur byla přitom státem poskytnuta společnosti ČEZ, a.s. a to na základě jednání, která proběhla během několika málo dní.

Krize v energetice vedla ke krizi likvidity a pomoc ze strany českého státu měla největší smysl tehdy, pokud by byla poskytnuta rychle, tak jak se to stalo u nás v případě společnosti ČEZ nebo v Německu a dalších státech EU vůči všem relevantní subjektům na trhu. EPH se podařilo pokrýt burzovní požadavky, včetně potřeb českých tepláren, kombinací vlastních zdrojů a bankovního financování na své podnikatelské riziko.

Přestože přístup státu k ČEZ a k soukromým subjektům byl výrazně jiný, nechceme situaci ani napadat ani dále kritizovat. Považujeme ale za nutné jasně vyvrátit, že Česká republika poskytla v době energetické krize EPH jakoukoliv pomoc.