Vedení Elektrárny Eggborough zvažuje ukončení výroby elektřiny

2. 9. 2015

Společnost Eggborough Power Limited (EPL), provozovatel elektrárny Eggborough, zahájila proces jednání se zaměstnanci. V závislosti na výsledcích této procedury a dalších jednání s vládními představiteli a institucemi může dojít k ukončení výroby elektrické energie ke konci března 2016.

„I pokud by byl tento scénář naplněn a elektrárna ukončila provoz, nejde z pohledu naší vstupní rozvahy o negativní zprávu pro EPH. Na druhou stranu jsme hluboce přesvědčeni, že elektrárna Eggborough hraje významnou pozitivní úlohu v zajištění stability dodávek elektřiny na britském trhu, který trpí nedostatkem výrobních kapacit, a ukončení její činnosti by mělo negativní energetické, fiskální i sociální dopady. Kombinace tržních podmínek a stávající regulace však vede k tomu, že provozování elektrárny v dalších letech by bez změny regulačního rámce bylo neekonomické,“ říká Jan Špringl, člen představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH). EPH společnost Eggborough Power Limited vlastní a kontroluje.

Pokračující pokles cen elektrické energie v kombinaci s vysokou uhlíkovou daní vede k situaci, kdy elektrárna Eggborough nebude schopna pokrýt své budoucí provozní náklady. Naději na zlepšení nedávají ani poslední změny pravidel fungování kapacitního trhu ve Velké Británii. Nastavení systému dotací rovněž neumožňuje ekonomicky smysluplnou přestavbu elektrárny na spalování biomasy.

Vedení společnosti EPL, spolu s mateřským EPH, se vedle svého prioritního cíle – tedy hledání řešení, které umožní provozovat elektrárnu i po březnu 2016 a tak udržet zaměstnanost – soustředí i na vyhodnocení dalších akviziční příležitostí ve Velké Británii a zvažuje projekt výstavby nového zdroje. Pro EPH jednoznačně i nadále zůstává Velká Británie klíčovým rozvojovým trhem v oblasti výroby elektrické energie.

Elektrárna Eggborough se nachází ve Velké Británii, v hrabství Severní Yorkshire. Čtyři černouhelné bloky disponují celkovou instalovanou kapacitou 2000MW. Eggborough pokrývá zhruba 4% celkové spotřeby elektrické energie Velké Británie. V elektrárně v současné době pracuje zhruba 300 zaměstnanců.