EPH získal exkluzivitu na vyjednávání o koupi francouzských aktiv skupiny UNIPER

24. 12. 2018

Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) podal prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti EP Power Europe závaznou nabídku na odkup veškerých aktiv firmy UNIPER SE ve Francii. Následně se společnost UNIPER SE rozhodla udělit EPH exkluzivitu a zahájit s ní příslušná jednání. Cílem EPH je získat veškeré aktivity a majetek společnosti UNIPER SE ve Francii. Dalším krokem budou povinné konzultace s orgány zastupujícími zaměstnance, které budou zahájeny v lednu 2019. Transakce může být uzavřena až po úspěšném uzavření výše uvedených konzultací a splnění dalších odkládacích podmínek.

Případný vstup na francouzský trh s elektřinou, který je klíčovým trhem v Evropě, je pro nás velkou příležitostí,“ uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva společností EPH a EP Power Europe.

Potenciální akvizice společnosti Uniper France je plně v souladu se strategií společnosti EP Power Europe. Dlouhodobě usilujeme o posílení naší přítomnost na trhu výroby elektřiny v Evropě. Zajistit spolehlivé a cenově konkurenceschopné dodávky elektřiny evropským občanům a průmyslu, prostřednictvím naší vyvážené a diverzifikované flotily výrobních zdrojů, považujeme za naše poslání, “ dodal.

Uniper France se nachází v nelehké situaci, kdy dvě uhelné elektrárny, které jsou základním majetkem společnosti jak z hlediska instalovaného výkonu, tak počtu zaměstnanců, mají na základě rozhodnutí francouzské vlády omezenou časovou perspektivu. Vzhledem k tomu, že společnost je z velké části organizována kolem těchto aktiv, jejich uzavření bude vyžadovat koncepční reorganizaci a definici nové strategie společnosti. Jsme si zároveň vědomi sociálních aspektů případného uzavření provozu uhelných elektráren. EPH plně chápe význam role, kterou jako potenciální nový vlastník může sehrát v tomto procesu. Věříme, že jsme pro tuto roli ideální a jsme přesvědčeni, že budeme schopni nabídnout společnosti a zaměstnancům novou perspektivu, zejména s ohledem na průmyslové lokality Gardanne a Saint-Avold,“ dodává Špringl.

V souvislosti s naším plánovaným vstupem na francouzský trh s elektřinou jsme uzavřeli partnerství se společností Total. Tato spolupráce může vést k finálnímu převodu vlastnictví dvou plynových elektráren, které v současné době provozuje Uniper France, na firmu Total. Samozřejmě až po potenciálním uzavření smlouvy s UNIPER SE. Případné uzavření uhelných elektráren by negativně ovlivnilo ekonomické výsledky elektráren plynových. Jsme přesvědčeni, že jejich konkurenceschopnost a strategická hodnota by se zvýšila jejich přičleněním do většího portfolia, které provozuje společnost Total,“ uzavřel Jan Špringl.