Soud nařídil společnosti Czech Coal ihned obnovit dodávky uhlí pro Elektrárny Opatovice

25. 6. 2012

EPH vyhrál ve sporu s Czech Coal o dodávky uhlí 

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes vydal předběžné opatření, kterým uložil společnosti Czech Coal povinnost obnovit neprodleně dodávky uhlí pro Elektrárny Opatovice (EOP) v plném rozsahu dle platné smlouvy. Návrh na vydání předběžného opatření podala společnost EOP v pondělí 18. června 2012. Rozhodnutí soudu je okamžitě účinné.

„Rozhodnutí soudu vítáme. Považujeme jej za zcela logické potvrzení toho, že přerušení dodávek uhlí ze strany Czech Coal bylo protiprávní,“ prohlásil Jan Špringl, předseda představenstva EOP. „Díky rozhodnutí soudu jsme schopni zajistit dodávky tepla i elektřiny pro své zákazníky za aktuální ceny,“ dodal. „Zastavení dodávek paliva bylo nezodpovědným krokem, který přímo ohrožuje dodávky tepla pro tisíce domácností ve východních Čechách. Očekáváme, že Czech Coal bude rozhodnutí soudu respektovat a neprodleně obnoví dodávky paliva v plném rozsahu,“ uvedl dále Špringl.
Společnost Czech Coal oznámila zastavení dodávek uhlí pro EOP dne 7. června 2012. Poslední vlak s uhlím do EOP dorazil v pátek 8. června a od té doby jsou dodávky ze strany Czech Coal zcela zastaveny.  EOP již v pátek 8. června oficiálně a opětovně také 13. června z pozice dozorčí rady vyzval Czech Coal k obnovení dodávek uhlí.
Zastavení dodávek paliva pro EOP představuje vážnou hrozbu pro zajištění výroby tepelné energie pro více než 60 tisíc domácností a jiných odběratelů v krajských městech Pardubicích a Hradci Králové, Chrudimi a dalších obcích. Úplné přerušení dodávek uhlí i nedostačující objem zásob uhlí mohou mít negativní dopady také na regionální stabilitu elektrizační soustavy, kterou EOP zajišťuje dodávkou podpůrných služeb.
Důvody, uváděné společností Czech Coal pro odstoupení od smlouvy, jsou neakceptovatelné a šikanózní. Navíc, nezávisle na tom, zda Czech Coal  mohl od smlouvy odstoupit, má podle smlouvy nespornou povinnost dodávat uhlí do EOP až do konce roku 2013, protože případné odstoupení od smlouvy mělo nabýt účinnosti až na konci následujícího kalendářního roku.
Czech Coal ještě před rozhodnutím soudu nezávazně deklaroval ochotu pokračovat v dodávkách uhlí pro EOP za stejných cenových podmínek, avšak jen v redukovaném objemu. Ani tento objem však nedodával. I kdyby tak činil, minimalizovaný objem dodávek uhlí by nebyl dostačující ani pro zajištění kogenerační výroby tepla pro stávající zákazníky Elektráren Opatovice. Společnost EOP proto okamžitě začala analyzovat alternativní možnosti zajištění paliva.