EDF a EP Energy podepsaly dohodu o prodeji 95,6% ve společnosti Budapesti Erőmű

30. 6. 2015

EP Energy, a.s., prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Hungary, uzavřela s francouzskou firmou E.D.F. International (EDF) smlouvu a prodeji jejího podílu v maďarské společnosti Budapesti Erőmű. EP Energy tak získá více než 95% akcií ve společnosti, která sdružuje tři kogenerační (výroba tepla a elektřiny) plynové teplárny: Kelenföld (s instalovanou kapacitou 188 MWe a 395 MWt), Újpest (105 MWe a 421 MWt) a Kispest (113 MWe a 366 MWt). Tyto teplárny pokrývají téměř 60% spotřeby tepla v Budapešti a podílejí se zhruba třemi procenty na výrobě elektřiny v Maďarsku.

Transakce podléhá schválení maďarského antimopolního úřadu, souhlasu tamního regulátora a nutná je i autorizace ze strany francouzského ministerstva hospodářství.

EP Energy je součástí skupiny EPH.