ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING zahájil těžbu na dolu Silesia v Polsku

9. 5. 2012

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) zahájil těžbu černého uhlí na první těžební stěně dolu Silesia v Polsku. Došlo k tomu na základě povolení k těžbě dne 19.dubna, tedy přesně 16 měsíců od převzetí dolu Silesia od společnosti Kompania Węglowa.  Začátkem tohoto týdne, 7. května, byla navíc uvedena do provozu úpravna uhlí, jež umožní dodávat tříděné uhlí jak pro energetický sektor tak pro drobné spotřebitele. Investice EPH v dolu Silesia do dnešního dne přesáhla 108 milionů eur. Celková roční těžba dolu Silesia by měla dosáhnout zhruba 3 miliony tun černého uhlí.

„Dosavadní investice přinesla dolu Silesia nejmodernější dostupné těžební technologie, díky kterým jsme schopni v dole zajišťovat jak efektivní těžbu, tak i nejvyšší možné bezpečnostní standardy,“ uvedl Tomáš David, ředitel pro rozvoj energetického sektoru EPH. Připravuje se také další investice do druhé těžební stěny. 
„Zahájili jsme přeměnu dolu na ziskovou společnost, která bude zajišťovat dlouhodobou perspektivní budoucnost pro více než patnáct set zaměstnanců v Polsku. Věřím, že v polském energetickém sektoru budeme jedním z lídrů v efektivitě a bezpečnosti provozování těžební společnosti,“ prohlásil David.
Důl Silesia, jenž provozuje společnost PG SILESIA ze skupiny EPH, se nachází zhruba 30 km od hranic České republiky a jeho geologické zásoby převyšují 500 mil. tun nízkosírnatého černého uhlí. 
EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující veškeré energetické činnosti od těžby paliv, přes kogenerační výrobu tepla a elektřiny, distribuci energií, prodej uhlí či velkoobchod s elektřinou, až po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. 
EPH zaujímá prostřednictvím společnosti MIBRAG pozici třetí největší těžební společnosti v Německu a je jedinou zahraniční společností, která dnes těží uhlí v Polsku. 
V České republice je EPH největším dodavatelem tepla a druhým nejvýznamnějším výrobcem elektřiny.