Hospodářské výsledky EPH za rok 2018

29. 6. 2019

Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) dokázal i v roce 2018 zvýšit svou ekonomickou a provozní výkonnost. Konsolidované tržby skupiny EPH dosáhly loni částky 7 miliard eur (oproti šesti miliardám eur v roce 2017), konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA* činil 1,9 miliard eur (srovnatelný výsledek s rokem 2017).

Celkový ukazatel konsolidovaného čistého zadlužení** byl přibližně na úrovni 2,6násobku EBITDA. Stabilní výkonnost skupiny, která je výsledkem vysokého podílu regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných infrastrukturních aktiv doplněných dlouhodobě kontrahovanými elektrárnami spalujícími biomasu v Anglii a Italii a vysoká míra konverze EBITDA do vygenerovaných peněžních prostředků přispívají k nízké úrovni konsolidovaného zadlužení. Skupina je v tomto směru plně srovnatelná s evropskými společnostmi s ratingem v investičním pásmu.

Výše uvedené výsledky nezahrnují výsledky společností pod společnou kontrolou, které se dle mezinárodních účetních standardů IFRS nepromítají do těchto konsolidovaných údajů (zejména jde o podíly ve společnostech LEAG a Slovenské elektrárně).

Z pohledu provozních ukazatelů společnosti ze skupiny EPH v roce 2018 přepravily přes 59 miliard m3 a distribuovaly téměř 5 miliard m3 zemního plynu, distribuovaly přes 6 TWh elektrické energie, dodaly přes 26 PJ tepla a téměř plně využily své kapacity skladování zemního plynu v objemu 61 TWh. Elektrárny operované EPH vyrobily loni více než 105 TWh elektrické energie, což řadí skupinu EPH na šesté místo žebříčku největších evropských operátorů výroby elektřiny.

* Ukazatel Adjusted EBITDA představuje provozní zisk před odpisy a negativním goodwillem dále očištěný o vybrané vlivy převážně jednorázového a nepeněžního charakteru a zahrnuje pro forma vliv akvizic realizovaných v roce 2018.

** počítáno na základě Adjusted EBITDA

Výroční zpráva EPH za rok 2018 ke shlédnutí zde.