EPH v roce 2015 zvýšil svou ekonomickou výkonnost

14. 7. 2016

Konsolidované tržby společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) vzrostly v roce 2015 oproti předchozímu roku o 25% na 4,57 miliard eur a provozní zisk bez vlivu negativního goodwilu a před odečtením odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl úrovně 1,64 miliard eur (v roce 2014 činila EBITDA 1,39 mld. eur, tedy v roce 2015 narostla o 18%).

Relativní míra zadlužení vyjádřená poměrem čistého dluhu k EBITDA (tzv. leverage) významně klesla na úroveň 2.8x, kterou lze v případě EPH díky vysokému podílu infrastrukturních aktiv považovat za velmi konzervativní.

V oblasti akvizic regulovaných a kontrahovaných aktiv jsme naplnili naše priority a vybudovali nejsilnější regionální infrastrukturní skupinu EP Infrastructure. Ta se stala klíčovým ekonomickým pilířem EPH. Generuje totiž silné a predikovatelné cashflow, které je téměř nezávislé na vývoji cen elektrické energie a dalších komodit. Právě tyto činnosti tak zásadním způsobem stabilizují ekonomické výsledky EPH a současně – ve spojení s minimálními požadavky akcionářů EPH na výplatu dividend – vytváří podmínky pro posilování finančního profilu skupiny a pro další akviziční růst v oblasti výroby elektřiny na vybraných evropských trzích,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.